settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về việc xử lý tiền bạc trong hôn nhân?

Trả lời


Kinh Thánh không đề cập cụ thể đến việc xử lý tiền bạc trong hôn nhân, nhưng các nguyên tắc về động lực của mối quan hệ giữa vợ và chồng đề cập đến mọi khía cạnh của hôn nhân. Nói cách khác, các nguyên tắc do Chúa đặt ra trong Ê-phê-sô 5: 22-33 và Cô-lô-se 3:18-19 nói lên tất cả các khía cạnh của mối quan hệ vợ chồng. Điều này có nghĩa là sự cân bằng tinh thần của mối quan hệ vợ chồng, về mọi mặt, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mối quan hệ cá nhân của người phối ngẫu với Đức Chúa Trời. Trong bất kỳ mối quan hệ nào, đều có phước hạnh bởi sự liên kết và đau khổ bởi sự kết hợp, và những nguyên tắc này bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn của mỗi người phối ngẫu để bước đi trong sự vâng phục Chúa.

Cả hai vợ chồng đều đưa ra những điểm mạnh và điểm yếu trong hôn nhân của họ. Việc biến những đặc điểm cá nhân này thành một mối quan hệ khả thi là một vấn đề hiểu biết về trật tự của Đức Chúa Trời và món quà của ân điển. Các quyết định tài chính ảnh hưởng đến sự thành công của gia đình là trách nhiệm chung. Dù cho mọi điều luật của Đức Chúa Trời là gì và cho dù là kết quả từ công việc làm của người chồng hay việc làm của người vợ hay cả hai, thì tài sản tích lũy được là trách nhiệm chung của cả hai đối tác như cùng chung một đội. Nguyên tắc quan trọng đối với các quyết định tài chính là “làm tất cả vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 10:31; Rô-ma 14:8; Cô-lô-se 3:23-24).

Tuy nhiên, hôn nhân của hai người trong Đấng Christ vốn dĩ người ta hiểu rằng người chồng là người có thẩm quyền cao nhất. Anh ấy có trách nhiệm dẫn dắt và chăn dắt gia đình mình trước Đức Chúa Trời, trong khi trách nhiệm của vợ là thuận phục người chồng và là người giúp đỡ anh ấy. Trong lĩnh vực tài chính trong hôn nhân, điều này có nghĩa là người chồng là người duy nhất có quyền kiểm soát sổ sách, thanh toán tất cả các hóa đơn và xem khoản tiết kiệm của gia đình và đầu tư cũng như khoản dâng hiến, đồng thời tham khảo ý kiến của vợ và nhận được sự góp ý của cô ấy về các quyết định tài chính. Điều đó có thể hợp pháp nghĩa là người chồng ủy thác trách nhiệm này cho vợ mình, đặc biệt nếu cô ấy vui thích hoặc phù hợp hơn với các chi tiết về lĩnh vực tài chính và do đó cô ấy tiếp quản công tác tài chính của “doanh nghiệp gia đình”. Nhưng người chồng vẫn có trách nhiệm giám sát quá trình này. Cuối cùng, một cặp vợ chồng làm việc cùng nhau trong khía cạnh tài chính của gia đình sẽ là một cặp vợ chồng thường có sự liên lạc tốt với nhau và tôn trọng lẫn nhau.

Cuối cùng, trong lĩnh vực tiền bạc trong hôn nhân, chúng ta cũng được đưa ra các nguyên tắc như trong Lu-ca 6:38, trong đó nói rằng chúng ta càng rộng rãi ban cho thì phước lành càng lớn. Điều này có nghĩa là có mối tương quan giữa sự cho đi mà chúng ta làm theo ý Chúa và sự ban phước mà chúng ta nhận lại, cả về tinh thần lẫn tài chính. Chúng ta không thể phụ lòng Chúa. Càng trung tín dâng hiến cho Chúa, chúng ta càng thấy rằng những gì chúng ta giữ lại được nhân lên gấp bội và thực sự là quá đầy đủ đến mức dư dật.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về việc xử lý tiền bạc trong hôn nhân?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries