settings icon
share icon
Câu hỏi

Hồi giáo mật tông là gì?

Trả lời


Một phong trào trong Hồi giáo, Hồi giáo mật tông (Hồi giáo Sufi) là khía cạnh huyền bí của Hồi giáo. Có lẽ đây là một lý do khiến người Hồi giáo truyền thống xa lánh người Hồi giáo Sufi. Hồi giáo Sufi tập trung vào việc ban cho tình yêu thương và sự tận tâm cho Chúa. Bởi vì những người Sufi tin rằng sự sở hữu vật chất gây cản trở sự tận tâm của một người, họ thường được coi là những người khổ hạnh. Mặc dù tập trung xung quanh học thuyết Hồi giáo, nhưng Hồi giáo Sufi dạy rằng sự hòa hợp với Chúa đến từ sự nghèo nàn về tâm linh, tình yêu, sự tận tâm và sự tưởng nhớ lòng vị tha của Chúa (thường được thực hiện bằng cách tụng kinh).

Chúa Giê-xu (được gọi là Isa theo người Hồi giáo) cho biết điều răn lớn nhất là yêu Chúa bằng cả tấm lòng, tâm hồn và tâm trí (Mác 12:30). Nhưng nếu đặt tiền bạc, uy tín, tài sản, bản thân và những ham muốn tội lỗi lên trước Chúa, thì chúng ta thất bại hoàn toàn trong việc yêu mến Ngài. Chúng ta bất tuân các mạng lệnh của Chúa và xúc phạm sự thánh thiện của Ngài. Chúng ta xứng đáng bị tách khỏi Chúa đời đời trong địa ngục (Rô-ma 6:23; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:9).

Đáng mừng thay, Chúa Giê-xu đã yêu Đức Chúa Trời một cách hoàn hảo. Ngài chết trên thập tự giá để cứu những người tội lỗi tin nhận Ngài, làm cho họ yêu Chúa hết lòng. "Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành. Vì anh em như chiên đi lạc, nhưng bây giờ đã trở về với Đấng Chăn Chiên và Giám Mục của linh hồn mình" (I Phi-e-rơ 2:24-25).

Sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu là câu trả lời cho những người theo đạo Sufi. Mặc dù người Hồi giáo Sufi không thể trao một mối quan hệ yêu thương với Chúa, nhưng Chúa Giê-xu có thể! Là tín đồ của Chúa Giê-xu, các Cơ Đốc nhân thật có thể yêu mến Chúa và những người khác: "Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống. Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta. Thưa anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau" (I Giăng 4:7-11).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Hồi giáo mật tông là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries