settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về sự xác nhận là Cơ Đốc Nhân?

Trả lời


Sự xác nhận là một thánh lễ hoặc là một nghi thức tôn giáo được tiến hành trong một số hệ phái như là một hình thức đánh dấu sự trưởng thành thuộc linh của một người. Trong các hệ phái lâu đời, thông thường là Công Giáo và Anh Quốc Giáo, thánh lễ xác nhận là một nghi thức tôn giáo mà một người trẻ tuổi được trở thành thành viên chính thức của Hội Thánh. Đôi khi việc này cũng kèm theo việc trao tặng “tên được xác nhận”, thông thường là tên của các thánh, và thường được sử dụng như là tên đệm thứ hai. Những ai thực hành sự xác nhận này tin rằng đây là sự kết nạp của những người đã chịu phép báp-tem để hoàn toàn trở thành thành viên chính thức và thành một người được chấp nhận là trưởng thành trong đức tin. Công Giáo và Anh Quốc Giáo công nhận sự xác nhận là một trong bảy thánh lễ.

Tuy nhiên, Kinh Thánh không nói gì về nghi thức tôn giáo này. Thật ra, về việc một người có thể “xác nhận” cho người khác rằng anh/cô ta ở trong đức tin thì được phủ nhận trong Kinh Thánh. Mỗi cá nhân phải xác định tình trạng thuộc linh của mình dựa trên những tiêu chí sau. Đầu tiên, sự cứu rỗi của chúng ta được xác nhận bởi Đức Thánh Linh là Đấng sống trong lòng chúng ta. “Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:16). Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là Chúa và Đấng Cứu Thế, Đức Thánh Linh sẽ ngự vào lòng chúng ta và cho chúng ta sự đảm bảo rằng Ngài đang hiện diện và chúng ta thuộc về Ngài, và Ngài cũng dạy dỗ và giải bày những chân lý thuộc linh cho chúng ta (I Cô-rinh-tô 2:13-14), và từ đó xác nhận rằng chúng ta là những tạo vật mới trong Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:17).

Chúng ta cũng được xác nhận trong đức tin bởi bằng chứng của sự cứu chuộc. I Giăng 1:5-10 nói với chúng ta rằng bằng chứng của sự cứu rỗi bày tỏ rõ ràng trong cuộc sống chúng ta: chúng ta bước đi trong sự Sáng, chúng ta không nói dối, chúng ta xưng tội lỗi mình ra. Gia-cơ đoạn 2 nói rõ là bằng chứng của đức tin đó là việc làm của chúng ta. Chúng ta không được cứu bởi việc làm, nhưng những việc làm của chúng ta là bằng chứng của đức tin cứu rỗi trong chúng ta. Chúa Giê-xu nói rằng “nhờ bông trái, các con sẽ nhận biết được chúng” (Ma-thi-ơ 7:20). Bông trái thánh linh sản sinh trong chúng ta bởi Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22) là sự xác nhận rằng Ngài sống trong chúng ta.

Chúng ta được nhắc rằng “Hãy thử tra xét chính mình để xem anh em còn ở trong đức tin chăng! Hãy tự kiểm chứng mình đi. Anh em không nhận biết rằng Đức Chúa Jêsus Christ đang ở trong anh em sao? Trừ phi anh em không đạt tiêu chuẩn.” (II Cô-rinh-tô 13:5). Thêm vào đó, Phi-e-rơ nói chúng ta “xác định sự kêu gọi và sự chọn lựa của mình” để qua đó “con đường vào vương quốc đời đời của Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ được rộng mở cho anh em” (II Phi-e-rơ 1:10-11).

“Sự xác nhận” cuối cùng của sự cứu chuộc tất nhiên là ở trong tương lai. Những Cơ Đốc Nhân thực sự sẽ kiên trì cho đến cuối cùng, “chờ đợi sự hiện ra của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em bền vững cho đến cuối cùng” (Rô-ma 14:14; I Cô-rinh-tô 1:7-8; Phi-líp 1:6). Chúng ta được ấn chứng bởi lời hứa của Đức Thánh Linh “anh em đã tin và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh như lời hứa. Đấng ấy là bảo chứng của cơ nghiệp chúng ta cho đến khi những người thuộc về Ngài nhận được sự cứu chuộc, để ca ngợi vinh quang của Ngài.” (2 Cô-rinh-tô 1:22; Ê-phê-sô 1:13-14). Và đây chính là ý nghĩa thực sự của sự xác nhận – sự cứu chuộc đã được trả bởi huyết của Đấng Christ mà trong Ngài chúng ta có đức tin, điều này được minh chứng bằng hành trình của chúng ta với Ngài, và được xác nhận bởi Đức Thánh Linh ngự ở trong lòng.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về sự xác nhận là Cơ Đốc Nhân?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries