settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao trinh tiết rất quan trọng trong Kinh Thánh?

Trả lời


Khi Kinh Thánh dùng từ đồng trinh, nghĩa là Kinh Thánh đang nói về một người chưa lập gia đình và không có quan hệ tình dục trước đó (xem trong Ê-xơ-tê 2:2, và Khải Huyền 14:4). Trong văn hóa thời nay, nhiều người dùng từ đồng trinh để chỉ về tình dục trong sáng; tuy nhiên nhiều người khác dùng một định nghĩa về mặt kỹ thuật để tìm ra kẽ hở trong những tiêu chuẩn đạo đức, giới hạn nghĩa của từ này là “điều kiện không phải tất cả đều phải tuyệt đối”, vì thế, một cặp vợ chồng (hoặc yêu nhau) có thể làm bất kỳ điều gì và mọi thứ mà không quan hệ tình dục thì về mặt kỹ thuật vẫn có thể xem mình là “trinh nữ”. Đây là lối chơi chữ chẳng mang lại lợi ích gì cả. Sự trinh tiết ảnh hưởng đến cả con tim, tâm trí, tâm hồn chứ không phải là một phần nào đó của thể xác.

Kinh Thánh không nhấn mạnh quá nhiều vào định nghĩa kỹ thuật hoặc y học về trinh tiết mà nó dựa trên tình trạng của tấm lòng một người. Đạo đức mà chúng ta tán thành và những cách mà chúng ta lựa chọn hành động cho thấy những bằng chứng về tình trạng tấm lòng của chúng ta. Tiêu chuẩn của Kinh Thánh rất rõ ràng: độc thân trước hôn nhân và một vợ một chồng sau khi kết hôn.

Có 3 lý do quan trọng để giữ quan hệ tình dục chỉ xảy ra trong hôn nhân. Đầu tiên, là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải vâng theo những gì Đức Chúa Trời phán dạy. Trong 1 Cô-rinh-tô 6:18-20 chép rằng: “Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.” Nếu chúng ta ở trong Đấng Christ, nghĩa là Ngài đã chuộc chúng ta bằng sự hy sinh chính mạng sống Ngài.. Ngài là Chúa chúng ta, và chúng ta phải tôn vinh Ngài.

Lý do thứ hai đó là chúng ta đang trong những trận chiến thuộc linh cần phải mang lấy áo giáp của sự công bình (Ê-phê-sô 6:14). Chúng ta đang ở trong cuộc tranh chiến giữa bản tánh được nên mới trong Đấng Christ và những ham muốn của xác thịt chúng ta. 1 Tê-sa-nô-li-ca 4:3-7 chép rằng: “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy.” Để thân thể (chứ không phải Thánh Linh) điều khiển hành vi của mình là một hành động thách thức chống lại Đức Chúa Trời. Đối với Chúa, quan hệ tình dục yêu đương chỉ xảy ra giữa vợ chồng với nhau ấy là sự dâng hiến không ích kỷ. Lợi dụng ai đó để thỏa mãn ham muốn xác thịt là hành vi tự cao tự đại và mang tính lạm dụng. Ngay cả khi đối phương tự nguyện, bạn vẫn đang giúp họ phạm tội và thay đổi tiêu cực mối quan hệ của người đó với Đức Chúa Trời và những người khác.

Lý do cuối cùng liên quan đến “sự mầu nhiệm” của hôn nhân (Ê-phê-sô 5:31-32). Khi Đức Chúa Trời phán với hai người trở nên một, Ngài đang đề cập đến điều gì đó mà chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu theo một cách thực tế, sinh lý. Khi hai người thân mật, vùng dưới đồi trong não tiết ra các chất hóa học gây cảm giác gắn bó và tin tưởng. Quan hệ ngoài hôn nhân sẽ dẫn đến việc một người hình thành sự gắn bó và tin tưởng với người mà họ không thực sự có mối quan hệ cam kết. Định nghĩa sự tin tưởng trong tâm trí sẽ bị xấu đi. Một mối liên kết như vậy với một người, mà người đó không hề có sự đảm bảo trong việc cùng nhau hướng về Đức Chúa Trời thì điều đó thực sự nguy hiểm. Hai cá nhân - thậm chí ở mức độ nhẹ - bị ám ảnh về mặt sinh lý với nhau nhưng không cam kết trở thành vợ chồng trong Chúa thì có thể bị xé bỏ khỏi Đức Chúa Trời và các kế hoạch của Ngài dành cho họ.

Ngược lại, nếu hai người đưa ra lựa chọn tỉnh táo, cân nhắc để cam kết với nhau trong hôn nhân, và sau đó cho phép sự thân mật giải phóng những chất hóa học này, cơ thể có thể khẳng định lại mối liên hệ mà tâm trí đã tạo ra. Cảm xúc sinh lý của sự tin tưởng và gắn bó được củng cố bởi hiện thực của mối quan hệ. Theo cách này, hai người trở nên một về mặt thể chất, và điều đó phản ánh đúng những gì Đức Chúa Trời đã làm về mặt tâm linh.

Hôn nhân là hình mẫu về mối liên hệ giữa Hội thánh và Đấng Christ. Một cặp vợ chồng là để phụng sự Đức Chúa Trời trong một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và thống nhất. Quan hệ về mặt thể xác, cùng với sự sinh sản, được Đức Chúa Trời thiết kế để củng cố mối quan hệ hợp tác đó. Tình dục ngoài hôn nhân tạo ra mối dây liên kết mà nó làm xé nát lòng con người thay vì gắn kết họ lại với nhau.

Cuối cùng, chúng ta cần nhớ một vài điều về trinh tiết, và sự thiếu sót đó, được ban cho ân điển của Đức Chúa Trời. Những người đến với Chúa khi họ đã quan hệ tình dục trước hôn nhân, họ không còn giữ được trinh tiết của mình, tuy nhiên, họ được tẩy sạch hoàn toàn bởi Đấng Christ ngay khi họ được cứu. Đức Chúa Trời có thể cứu chuộc bất cứ ai, và Ngài có thể chữa lành những ai đã ham mê xác thịt của họ. Đối với những người quan hệ tình dục trước hôn nhân, sau khi tin nhận Chúa, họ nhận được sự tha thứ trong Đấng Christ. Ngài có thể tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác và mang lại sự chữa lành (I Giăng 1: 9). Và, trong trường hợp khủng khiếp của một người trở thành nạn nhân của lạm dụng tình dục hoặc cưỡng hiếp, họ có thể cảm thấy rằng không phải do lỗi của chính mình, không còn đo lường theo tiêu chuẩn lý tưởng là “trinh tiết”, Đấng Christ có thể phục hồi tâm linh, chữa lành những tổn thương, và ban cho họ một sự toàn vẹn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao trinh tiết rất quan trọng trong Kinh Thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries