settings icon
share icon
Câu hỏi

Có thể làm lại trinh tiết sau khi có tình dục trước hôn nhân không?

Trả lời


sau khi có quan hệ tình dục rồi, nguời đó có thể khôi phục lại trinh tiết qua sự tái sinh thuộc linh, sự tái sinh đòi hỏi sự hứa nguyện sự trong sánh tình dục cho đến khi kết hôn và cầu xin Đức Chúa Trời ban sự tha thứ. Có vài phụ nữ đã đưa ra ý tưởng về sự tái tạo lại trinh tiết, thậm chí đã phẩu thuật để khôi phục lại chính họ thành một "trinh nữ", tình trạng thể chất/tình dục.

Sức ép trên vài Cơ Đốc Nhân để trở thành những "người tái tạo lại trinh tiết" có lẽ là vì lo sợ sự lên án từ các anh chị em trong Chúa hoặc có thể là sợ Chúa sẽ không chấp nhận một người đã có tình dục trước hôn nhân trừ khi cô ấy chọn biện pháp để trở thành một "trinh nữ". Đó là những lý do không đáng lo bởi vì Đức Chúa Trời ban cho sự tha thứ và Ân Điển cho tất cả những ai cầu xin với một tấm lòng chân thành (1 Giăng1:9). Chúng ta không cần phải cố gắng để phục hồi cho chính mình những điều Đức Chúa Trời đã phục hồi trong chúng ta về mặt thuộc linh.

Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta được tái sanh, chúng ta là những tạo vật mới, bản ngã của chúng ta đã chết và mất đi và cuộc đời mới được ban cho chúng ta qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 5:17). Những điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời quyết định không còn nhớ những vi phạm trong quá khứ của chúng ta (Giê-rê-mi 31:34; Hê-bơ-rơ 10:17), bao gồm việc đánh mất trinh tiết trước hôn nhân. Tội lỗi của chúng ta thì xa cách chúng ta như từ phương đông sang phương tây (Thi Thiên 103:12). Hoàn toàn không có nghi gì nữa Chúa sẽ tha thứ cho tình dục trước hôn nhân. Tình yêu của Đức Chúa Trời không hề thuyên giảm đi chỉ vì sự sai lầm người đó đã làm.

Tuy nhiên, cho dù những tội lỗi của chúng ta không còn giá trị chống lại chúng ta nữa nhưng chúng vẫn còn rất thật vẫn gây ra hậu quả ở thế gian trần tục. Một khi một hành động đã được thực hiện, mọi chuyện đã xong rồi. Do đó, không thể đòi hỏi thể chất tái tạo lại trinh tiết, như chúng ta không thể đảo ngược những hậu quả của bất kỳ các tội lỗi khác chúng ta đã phạm. Tuy nhiên, điều gì chúng ta có thể bỏ lại đằng sau, là cảm giác tội lỗi liên quan đến vấn đề có tình dục trước hôn nhân. Tội lỗi này có thể là nguyên nhân khiến chúng ta nghi ngờ về quyền năng của sự tha thứ của Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta không thể tha thứ chính chúng ta. Chúng ta có thể bị áp chế bởi cảm xúc của chúng ta và cảm giác rằng chúng ta quá tội lỗi để được tha thứ. Có vài lý do cho điều này. Trước hết, lương tâm chống lại sự tha thứ, lương tâm thương lượng với tội lỗi và sự kết án, không phải Ân Điển và sự thương xót. Thứ hai, Sa-tan là kẻ "kiện cáo anh em" (Khải Huyền 12:10), và hắn sẽ làm tất cả những gì có thể để che khuất đi tình yêu và sự nhơn từ của Đức Chúa Trời. Nhưng Sa-tan là một kẻ nói dối và là cha của những sự nói dối (Giăng 8:44). Một khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta bị bất động bởi cảm giác tội lỗi của chúng ta điều đó là có lợi cho hắn, chúng ta có thể từ chối những lừa dối của hắn, bám vào lời hứa của Kinh Thánh, thật sự tin rằng chúng ta kể như đã chết trong tội lỗi và bắt đầu sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế (Rô-ma 6:11).

Nhìn xem sứ đồ Phao-lô— đã bị sự bắt bớ Chúa Cứu Thế chiếm hết tâm trí và đe dọa giết hại các môn đồ của Chúa" (Công vụ 9:1), đầy dãy sự bán bổ và bất kính, vậy mà Đức Chúa Trời đã tha thứ cho ông và biến ông trở thành công cụ truyền bá Phúc Âm trên toàn thế giới. Phao-lô nói trong sách Cô-rinh-tô rằng, mặc dù vài người trong số họ thờ hình tượng, ngoại tình,điếm nam, tình dục đồng tính, trộm cắp, say sưa, vu khống, vu cáo (1 Cô-rinh-tô 6:9-11), vậy mà qua sự tốt lành vô hạn của Chúa Cứu Thế và Ân Điển của Đức Chúa Trời, họ đã được rửa sạch khỏi sự ô uế, tội lỗi của họ, được xưng công chính bởi sự công bình của Chúa Cứu Thế, được thánh hóa bởi Đức Thánh Linh của Chúa Cứu Thế, thánh khiết và trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời. Hiểu được sự tha thứ của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế, làm thế nào chúng ta có thể cầm giữ trên cảm giác tội lỗi chủa chúng ta?

Thay vì tìm kiếm sự tái tạo lại trinh tiết, một người Cơ Đốc Nhân người đã phạm sai lầm về tình dục trước hôn nhân nên tự cam kết với bản thân anh ấy/cô ấy với Chúa và kiêng tình dục cho đến khi kết hôn (1 Cô-rinh-tô 10:31). Tuyên bố tái tạo lại trinh tiết là phi Kinh Thánh. Tin cậy hết lòng vào sự tha thứ hoàn toàn của Đức Chúa Trời và đi đến lựa chọn để sống công chính vào nhiều cách để làm đẹp lòng Ngài—đó là thuộc Kinh Thánh (1 Giăng2:11-12).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có thể làm lại trinh tiết sau khi có tình dục trước hôn nhân không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries