settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm sao có thể nói rằng chúng ta có sự sống đời đời khi chúng ta vẫn chết?

Trả lời


Lời Đức Chúa Trời đảm bảo với chúng ta rằng tất cả những ai tin nhận Đức Chúa Giê-su Christ đều sẽ được hưởng sự sống đời đời (Giăng 3:16; 6:47; 1 Giăng 5:13). Theo tiếng Hy lạp, “everlasting” có nghĩa “vĩnh viễn, đời đời, mãi mãi.” Có lẽ từ perpetual (đời đời) giải thích tốt nhất ý niệm của Kinh Thánh về sự sống vĩnh cửu; đó là sự sống mà một khi đã bắt đầu sẽ tiếp tục vĩnh viển vào cõi vĩnh hằng. Điều này nói lên ý tưởng rằng sự sống của con người không chỉ đơn thuần là về vật lý. Đúng hơn, sự sống đích thực của con người là thuộc linh, và trong khi sự sống vật chất kết thúc, thì thuộc linh vẫn tiếp tục trong suốt cõi vĩnh hằng. Nó là vĩnh viễn. Đó là sự sống vĩnh cửu.

Khi Đức Chúa Trời tạo dựng A-đam và Ê-va, Ngài đặt họ vào Vườn Ê-đen cùng với cây sự sống, với ý định rằng họ sẽ được sống vui vẻ mãi mãi, cả về thể chất lẫn tâm linh, nhưng họ đã phạm tội và dẫn đến cái chết về thể xác và tâm linh cho chính họ và cho tất cả các thế hệ tiếp theo (Rô-ma 5:12–14). Sau đó, Đức Chúa Trời đã đuổi A-đam và Ê-va ra khỏi Vườn và đặt các thần Cherubim để canh giữ con đường dẫn đến cây sự sống, Ngài đã làm như vậy vì lòng thương xót của Ngài, Ngài không muốn con người phải sống mãi dưới gánh nặng của tội lỗi. Nhưng phạm tội thì phải bị trừng phạt và hình phạt duy nhất có thể chấp nhận được đối với Đức Chúa Trời thánh khiết là sự chết đời đời (Mác 9:43-48). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời nhân từ của chúng ta đã ban Con Một của Ngài là Chúa Giê-su như một của lễ (sự hy sinh) toàn hảo để chịu hình phạt một lần đủ cả cho tội lỗi của loài người, bằng cách đó cung ứng một con đường hoàn hảo dẫn đến cây sự sống cho bất cứ ai và cho tất cả những ai tin nhận Ngài (I Giăng 5:12; Khải Huyền 22:14).

Chúng ta nhận được sự sống đời đời bằng cách làm chết đi những nỗ lực của chính chúng ta và tiếp nhận Chúa Giê-su Christ vào lòng với tư cách Ngài là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, và khi làm vậy, chúng ta ngay lập tức được tái sinh và được sống trong Đấng Christ. Chúng ta có thể không cảm thấy bất kỳ sự thay đổi nào ngay lập tức, nhưng thực tế đã có một sự tái sinh trong lòng (Giăng 3:6–7), và giờ đây chúng ta không còn sợ hãi về cái chết; chúng ta có lời hứa của Đức Chúa Trời rằng chúng ta sẽ không bao giờ chết thuộc linh, nhưng thay vào đó sẽ sống đời đời với Chúa Giê-su, Chúa chúng ta (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 9–10). Sau này, khi chúng ta chết về thể xác, linh hồn của chúng ta sẽ ngay lập tức ở với Chúa, và về sau, khi Chúa Giê-su trở lại, Ngài sẽ làm sống lại thân xác của chúng ta để gặp Ngài trên không trung. Đối với những Cơ Đốc Nhân còn sống khi Ngài trở lại, thân thể của họ sẽ được thay đổi “trong nháy mắt”, và họ sẽ không phải trải qua cái chết về thể xác nữa (1 Cô-rinh-tô 15:51–52).

Đức Chúa Giê-su Christ đã hướng dẫn sứ đồ Giăng viết sách cuối cùng của Kinh Thánh - Khải Huyền, và trong đó chúng ta được đọc lại về cây sự sống: “... Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời” (Khải Huyền 2:7). Cây sự sống trong Khải Huyền là biểu tượng của Đức Chúa Giê-su Christ. Tất cả các Cơ Đốc Nhân đều tin cậy Chúa Giê-su, và chính quyền năng của Đức Chúa Trời mà chúng ta được yên nghỉ và được đảm bảo về sự sống đời đời (1 Phi-e-rơ 1:3-5). Đức Chúa Trời - Đấng chân thật duy nhất, Đấng đã tạo ra mọi vật, kể cả sự sống, sự chết và sự tái sinh, sẽ giữ Lời Ngài. Đức Chúa Trời của chúng ta là toàn năng, đầy ơn và lẽ thật (Giăng 1:14), và Ngài muốn chúng ta biết rằng sự sống đời đời của chúng ta được bảo đảm: Chúa Giê-su phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta thì dù chết cũng sẽ được sống” (Giăng 11:25). Bạn có sự sống đời đời với Đức Chúa Trời không?

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Làm sao có thể nói rằng chúng ta có sự sống đời đời khi chúng ta vẫn chết?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries