settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự sống đời đời là gì?

Trả lời


Khi Kinh Thánh nói về sự sống đời đời là đề cập đến một món quà của Đức Chúa Trời, chỉ có được “trong Đức Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta.” (Rôma 6:23). Món quà này trái ngược lại với “sự chết” – là hệ quả tất nhiên của tội lỗi.

Món quà của sự sống đời đời đến với những ai tin vào Chúa Giê-su Christ, chính Ngài là “sự sống lại và sự sống” (Giăng 11:25). Lẽ thật của sự sống này là “đời đời” chỉ ra rằng nó là sự sống vĩnh viễn – nó diễn ra liên tục và lặp đi lặp lại, không có kết thúc.

Tuy nhiên, thật là sai lầm khi xem sự sống đời đời chỉ đơn giản là một sự tiến triển không ngừng theo năm tháng. Một từ phổ biến trong sách Tân Ước cho “đời đời” là “aiónios”, từ mang hàm ý về chất lượng cũng như số lượng. Trên thực tế, sự sống đời đời không hoàn toàn chỉ gắn liền với “năm tháng”, vì nó không phụ thuộc vào thời gian. Sự sống đời đời có thể hoạt động bên ngoài và vượt qua thời gian, cũng như trong khoảng thời gian.

Vì lý do này, sự sống đời đời có thể được xem là điều mà các Cơ đốc nhân đang trải nghiệm hiện tại. Những người tin Chúa không cần phải “chờ đợi” sự sống đời đời, bởi vì đó không phải là một thứ gì đó bắt đầu khi họ chết. Đúng hơn, sự sống đời đời bắt đầu vào thời điểm một người thực hành đức tin nơi Đấng Christ. Đó là những gì mà chúng ta đang sở hữu hiện tại. Giăng 3:36 nói rằng “ai tin Con thì được sự sống đời đời…” lưu ý rằng Người tin Chúa “có” sự sống này. Chúng ta tìm thấy những cấu trúc thì hiện tại tương tự trong Giăng 5:24 và 6:47. Trọng tâm của sự sống đời đời không phải là tương lai chúng ta, mà là vị trí hiện tại của của chúng ta trong Đấng Christ .

Kinh Thánh liên kết chặt chẽ sự sống đời đời với Thân Vị của Chúa Giê-su Christ. Giăng 17:3 là một phân đoạn quan trọng về vấn đề này, khi Chúa Giê-su cầu nguyện “Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giê-su Christ, là Đấng Cha đã sai đến.” Ở đây, Chúa Giê-su đồng nhất “sự sống đời đời” với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và về Đức Chúa Con. Không thể hiểu biết Đức Chúa Trời nếu không có Con Ngài, vì nhờ qua Con mà Đức Chúa Cha bày tỏ chính Ngài cho những người được chọn (Giăng 17:6, 14:9)

Kiến thức mang lại sự sống này về Chúa Cha và Chúa Con là sự hiểu biết chân chính, cá nhân, không chỉ là một nhận thức trừu tượng. Vào ngày phán xét, sẽ có một số người tuyên bố là tín đồ của Đấng Christ nhưng họ chưa bao giờ thực sự có mối liên hệ với Ngài. Đối với những người đó, Chúa Giê-su sẽ phán rằng “hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ” (Ma- thi-ơ 7:23). Sứ đồ Phao-lô đặt mục tiêu là biết Chúa, và ông liên kết sự hiểu biết về điều đó với sự sống lại từ cõi chết: “Cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết” (Phi-líp 3:10-11).

Trong thành Giê-ru-sa-lem mới, sứ đồ Giăng đã nhìn thấy một dòng sông chảy từ “sông nước sự sống, trong như pha lê, ra từ ngai Đức Chúa Trời và Ngai Chiên Con” và “Hai bên bờ sông có cây sự sống … và lá cây dùng để chữa lành cho các dân” (Khải huyền 22:1-2). Trong vườn Ê-đen, chúng ta đã nổi loạn phản nghich lại Đức Chúa Trời và đã bị đuổi ra khỏi vườn và bị ngăn không cho đến gần cây sự sống (Sáng Thế ký 3:24). Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã ân cần khôi phục cho chúng ta được đến gần cây sự sống. Quyền tiếp cận này được cung ứng qua Cứu Chúa Giê-su Christ, Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng đã cất tội lỗi của thế gian đi (Giăng 1:29).

Ngay bây giờ, mọi tội nhân được mời gọi để nhận biết Đấng Christ và nhận được sự sống đời đời: “Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không” (Khải huyền 22:17).

Làm thế nào bạn có thể biết rằng bạn có sự sống đời đời? Trước hết, hãy xưng nhận tội lỗi của bạn trước mặt Đức Chúa Thời Thánh Khiết của chúng ta. Sau đó, hãy chấp nhận sự cung ứng của Đức Chúa Trời về một Đấng cứu rỗi thay cho bạn: “Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô-ma 10:13). Đức Chúa Giê-su Christ, Con của Đức Chúa Trời, đã chết vì tội lỗi của bạn và Ngài đã sống lại vào ngày thứ ba. Hãy tin vào tin tốt lành này; hãy tin cậy nơi Chúa Giê-su là Cứu Chúa của bạn, và bạn sẽ đước cứu (Công vụ 16:31, Rô-ma 10:9-10).

Giăng nói một cách rất đơn giản: “Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống này ở trong con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống” (I Giăng 5:11-12).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Sự sống đời đời là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries