settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Đức Chúa Trời đang khôi phục lại chức vụ sứ đồ và tiên tri trong Hội thánh ngày nay?

Trả lời


Phong trào khôi phục chức vụ sứ đồ và tiên tri dựa trên lời khẳng định rằng các sứ đồ và tiên tri là một phần của Hội thánh trong Ê-phê-sô 4:11-12, “Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ.”

Trong suốt thế kỷ đầu tiên của Hội thánh, có chức vụ sứ đồ và có ân tứ thuộc linh của chức tông đồ. Chức vụ hay vị trí sứ đồ được nắm giữ bởi 12 môn đồ của Chúa Giê-xu cộng với Ma-thia, người thay thế vị trí của Giu-đa và Phao-lô. Các sứ đồ được lựa chọn một cách cụ thể bởi Đấng Christ (Mác 3:16-19). Sự lựa chọn để thay thế cho Giu-đa được tìm thấy ở Công vụ 1:20-26. Trong phân đoạn này ghi chép rằng vị trí của Giu-đa được gọi là “chức vụ.” Phao-lô được lựa chọn bởi Đấng Christ cũng được ghi chép lại trong I Cô-rinh-tô 15:8-9; Ga-la-ti 1:1; 2:6-9. Những người này được giao nhiệm vụ xây dựng nền tảng của Hội thánh chung (Ê-phê-sô 2:20). Nền tảng của Hội thánh chung được thiết lập ở thế kỷ đầu tiên. Đây là lý do tại sao chức vụ sứ đồ không còn hoạt động nữa. Khi nền tảng được thiết lập thì chúng ta không còn cần những người thiết lập nữa.

Cũng có ân tứ thuộc linh của chức tông đồ (điều này không bị nhầm lẫn với chức vụ - chúng riêng biệt). Một trong số những người có ân tứ thuộc linh là Gia-cơ (I Cô-rinh-tô 15:7; Ga-la-ti 1:19), Ba-na-ba (Công vụ 14:4; I Cô-rinh-tô 9:6), An-trô-ni và Giu-ni-a (Rô-ma 16:7), có thể là Sin-vanh và Ti-mô-thy (I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1; 2:7), và A-bô-lô (I Cô-rinh-tô 4:6,9). Nhóm người thứ hai có ân tứ của chức tông đồ nhưng không được trao “chức vụ” sứ đồ như Mười hai sứ đồ và Phao-lô. Lúc đó, những người có ân tứ của chức tông đồ là những người rao truyền sứ điệp phúc âm với thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Từ “sứ đồ” có nghĩa là “một người được phái đi như là một người được ủy nhiệm có thẩm quyền.” Điều này là đúng đối với những người nắm giữ chức vụ sứ đồ (giống Phao-lô) và những người có ân tứ thuộc linh (giống A-bô-lô). Mặc dù ngày nay cũng có nhiều người giống như vậy, là những người được Đức Chúa Trời sai đi rao giảng phúc âm, nhưng họ hầu như KHÔNG được nhắc đến như là các sứ đồ bởi vì sự lẫn lộn mà nó gây nên. Nhiều người không biết hai cách sử dụng khác biệt của từ “sứ đồ”.

Ân tứ tiên tri cũng là một ân tứ tạm thời được Đấng Christ ban cho để thiết lập nền tảng của Hội thánh chung (Ê-phê-sô 2:20). Tiên tri công bố sứ điệp từ Chúa cho những tín đồ ở thế kỷ đầu tiên. Những tín đồ này không có được thuận lợi như chúng ta có ngày nay đó là có một quyển Kinh thánh hoàn hảo. Quyển sách cuối cùng của Tân Ước (sách Khải Huyền) chưa được hoàn thành cho đến cuối thế kỷ đầu tiên. Nên Chúa đã ban ân tứ cho những người được gọi là tiên tri để công bố sứ điệp từ Đức Chúa Trời cho đến khi bản Kinh thánh xác thực được hoàn tất.

Nên chú ý rằng sự giảng dạy hiện thời về sự khôi phục các tiên tri và sứ đồ thì cách xa điều mà Kinh thánh miêu tả về những người có ân tứ tiên tri và chức vụ sứ đồ. Những người giảng dạy về sự khôi phục như vậy thường giảng rằng các sứ đồ và tiên tri chưa bao giờ bị nói nghịch lại hay thậm chí bị nghi ngờ bởi vì nói nghịch lại họ là nói nghịch Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô lại khen ngợi những người ở thành Bê-rê vì họ tra xét điều ông đã rao giảng về Lời Chúa để làm chắc rằng ông đã nói lẽ thật (Công vụ 17:10-11). Sứ đồ Phao-lô cũng nói rõ với những người ở xứ Ga-la-ti rằng nếu bất kì ai, bao gồm cả chính ông, rao giảng một phúc âm khác thì người đó đáng bị “rủa sả” (Ga-la-ti 1:8-9). Trong mọi việc, Phao-lô đều hướng con người đến Kinh thánh như là thẩm quyền cuối cùng. Ngày nay, những người khẳng định họ là tiên tri và sứ đồ là tự cho mình là thẩm quyền cuối cùng, là điều mà Phao-lô và Mười hai sứ đồ chưa bao giờ làm.

Cũng nên chú ý rằng Kinh thánh sử dụng thì quá khứ để nói đến các sứ đồ và tiên tri. II Phi-e-rơ 3:2 và Giu-đe 3-4 nói rõ rằng anh em không nên đi xa khỏi sứ điệp mà các sứ đồ đã rao truyền (thì quá khứ). Hê-bơ-rơ 2:3-4 cũng dùng thì quá khứ để nói về những người đã thực hiện (trong quá khứ) “những dấu kỳ, sự lạ và đủ thứ phép mầu” thông qua những ân tứ của Đức Thánh Linh.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Đức Chúa Trời đang khôi phục lại chức vụ sứ đồ và tiên tri trong Hội thánh ngày nay?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries