settings icon
share icon
Câu hỏi

Sứ đồ giả là gì?

Trả lời


Sứ đồ giả là những người mang mặt nạ giống như những người lãnh đạo Cơ Đốc, làm cho người khác theo mình, và dẫn dụ họ đi sai lạc. Một sứ đồ thật, là một người được Chúa “sai đi” như một sứ giả của Chúa Giê-su Christ cùng với sứ điệp thánh. Một sứ đồ giả là người giả danh không thực sự là người đại diện cho Đấng Christ và sứ điệp của họ là giả mạo.

Trong thư II Cô-rinh-tô 11, sứ đồ Phao-lô đề cập đến vấn đề sứ đồ giả xâm nhập hội thánh Cô-rinh-tô. Ông mô tả các sứ đồ giả là “những sự họ lấy mà khoe mình, chẳng có một sự nào trổi hơn chúng tôi được” (câu 12). Thư II Cô-rinh-tô là một trong những thư “mang tính châm biếm” hơn những thư khác, ông tranh luận với hội thánh để nhận ra những sai lạc đang len lỏi vào giữa họ. Ông đối chiếu sự phục vụ không tư vị của mình so với “những thánh đồ được tôn trọng” (câu 5) là những người đang quyến dụ Hội thánh của Đấng Christ, nhưng họ không nhận biết Đức Chúa Trời. Họ là những kẻ giả dối, săn đuổi những Cơ Đốc nhân cả tin trong hội thánh Cô-rinh-tô để trục lợi cho chính mình và nâng cao cái tôi của họ. Phao-lô chế nhạo hội thánh rằng “anh em hay chịu người ta bắt mình làm tôi tớ, hay là nuốt sống, hay là cướp bóc, hay là tự cao mà khinh dể anh em, vả trên mặt anh em” (câu 20). Ông thậm chí so sánh những kẻ mạo danh này với Sa-tan, là kẻ cũng “mạo làm thiên sứ sáng láng” (câu 14).

Phao-lô cũng cảnh báo những trưởng lão tại hội thánh Ê-phê-sô về những sứ đồ giả rằng: “Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu” (Công vụ 20:29). Họ phải chú ý đến lời của ngài, bởi vì trong Khải Huyền 2: 2, Chúa Giê-su khen hội thánh tại Ê-phê-sô vì đã phát hiện ra các sứ đồ giả ở giữa họ và đã khướt từ những người đó.

Có rất nhiều giáo sư giả và sứ đồ giả xuyên suốt lịch sử của hội thánh. Những kẻ này xâm nhập vào hội thánh một cách không ngờ và thậm chí đã dẫn dụ toàn bộ hội thánh đến chỗ tà giáo và bội đạo (xem I Ti-mô-thê 4:1-4). Nếu chú ý, chúng ta sẽ thấy Kinh Thánh cho chúng ta những cảnh báo rõ ràng. Trong I Giăng 4:1 có chép: “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.”

Dưới đây là một số cách để chúng ta có thể xác định đâu là sứ đồ giả:

1. Các sứ đồ giả phủ nhận bất kỳ hoặc tất cả chân lý về nhân tánh và thần tánh của Chúa Giê-su Christ. Trong I Giăng 4:2–3, Giăng cảnh báo độc giả của mình chống lại sự dạy dỗ của Đạo Lạ; ông nói, bài kiểm tra mang tính Cơ Đốc học: “Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh-Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus-Christ lấy xác-thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời.” Có nhiều cách mà một linh hồn có thể phủ nhận rằng Chúa Giê-su là Đấng Christ. Từ các giáo phái ma quỷ đến các hội tà giáo đã quay lưng lại với Phúc âm, các linh của ma quỷ luôn đứng sau những lời vu khống về Chúa Giê-su. Bất kỳ thầy dạy nào cố gắng bớt đi hoặc thêm vào công việc đã hoàn tất của Chúa Giê-su trên thập tự giá để chúng ta nhận được sự cứu rỗi đều là giáo sư giả (Giăng 19:30; Công vụ 4:12).

2. Động cơ của những sứ đồ giả là sự tham lam, dâm dục, hoặc quyền thế. II Ti-mô-thê 3:8 mô tả những giáo sư giả với nhiều chi tiết hơn: “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu-ngạo, ưa-thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến; vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia Gian-nét với Giam-be chống trả Môi-se thể nào, thì những kẻ nầy cũng chống trả lẽ thật thể ấy: lòng họ bại hoại đức tin họ không thể chịu thử thách được.” Chúa Giê-su cũng dạy về dấu hiện để nhận biết giáo sư giả hoặc tiên tri giả chính là những hành vi tội lỗi: “Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được” (Ma-thi-ơ 7:16, 20; xem thêm Giu-đe 1:4).

Các sứ đồ giả xuyên tạc hoặc phủ nhận Kinh Thánh là Lời được soi dẫn, không thể sai lạc của Đức Chúa Trời (2 Ti-mô-thê 3:16). Trong Ga-la-ti 1:8–9 Phao-lô chống lại chủ nghĩa hợp pháp bằng những lời mạnh mẽ sau: “Nhưng nếu có ai, hoặc chính chúng tôi, hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them! Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa: Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với Tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị a-na-them!” Các sách được viết bởi sự soi dẫn bởi Thánh Linh cho các sứ đồ là một phần của Lời Đức Chúa Trời, và không ai có quyền thay đổi sứ điệp đó.

Các sứ đồ giả từ chối tuân theo các thẩm quyền thuộc linh nhưng tự coi mình có thẩm quyền tối cao (Hê-bơ-rơ 13:7; 2 Cô-rinh-tô 10:12). Họ thường lấy những danh hiệu nghe có vẻ cao cả cho mình, chẳng hạn như “Giám mục”, “Sứ đồ”, “Linh mục” hoặc “Cha”. Điều này không có nghĩa là mỗi người mang danh hiệu như vậy đều là một sứ đồ giả, chỉ là những kẻ mạo danh xấu xa yêu thích những danh hiệu cao cả và sẽ sẽ muốn được nghe những điều mình tự huyễn hoặc.

Những sứ đồ giả có thể có ở bất cứ đâu mà Lời Đức Chúa Trời không được đặt để ở vị trí tối cao. Từ các hội thánh có tổ chức đến các buổi học Kinh Thánh tại gia, chúng ta phải luôn đề phòng “những lời dạy mới” hoặc “sự mặc khải” không tuân theo “hết thảy các ý muốn của Đức Chúa Trời” (Công vụ 20:27).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sứ đồ giả là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries