settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự chết thứ hai là gì?

Trả lời


Sự chết thứ hai được đề cập rất nhiều lần trong sách Khải Huyền và nó đồng nghĩa với hồ lửa. Đó là “Sự chết” là sự phân cách khỏi Đức Chúa Trời, là Đấng ban sự sống. Nó được gọi là “thứ hai” bởi vì nó đến sau sự chết thân thể vật lý.

Khải huyền 21:8 giải thích một cách chi tiết về sự chết lần hai: “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng, và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai.”

Có ba chỗ khác trong Khải Huyền cũng nhắc đến sự chết thứ hai. Lần đầu là ở Khải Huyền 2:11: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai.’’ Trong câu này, Chúa Giê-su hứa rằng các tín hữu (“thắng hơn”; xem I Giăng 5:4) sẽ không phải trải nghiệm hồ lửa. Sự chết thứ hai dành riêng cho những ai chối bỏ Đấng Christ. Đó không phải là nơi mà các tín đồ Đấng Christ phải sợ.

Khải Huyền 20:6 nói về sự chết thứ hai trong mối liên hệ với một thời kỳ tương lai được gọi là Thiên Hy Niên: “Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.” Câu Kinh Thánh này cho chúng ta 3 sự thật quan trọng. Đầu tiên, những ai chết vì đức tin nơi Chúa Giê-su trong suốt thời kỳ Đại Nạn sẽ được sống lại để bước vào Thiên Hy Niên và sống với Ngài. Thứ hai, những người tử vì đạo này sẽ thoát khỏi hồ lửa hoặc sự chết thứ hai. Thứ ba, họ sẽ cai trị cùng với Đấng Christ.

Sự chết thứ hai được đề cập trong Khải Huyền 20:14-15: “Đoạn, Sự chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.” Vào thời điểm cuối, ngay cả sự chết và âm phủ cũng sẽ bị ném vào hồ lửa. Ngoài ra, tất cả những ai không có tên trong sách sự sống cũng bị quăng vào hồ lửa. Điều kiện này sẽ là cuối cùng; đích đến là đời đời.

Tóm lại, sự chết thứ hai chỉ về hồ lửa là nơi ở đời đời của những ai bị ngăn cách với Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ. Sự phán xét này được ghi lại trong Kinh Thánh như một lời cảnh báo cho những người chưa tin Chúa để nhắc nhở họ tìm kiếm sự cứu chuộc nơi Chúa Giê-su. Sự phán xét sắp đến cũng sẽ thách thức các tín hữu chia sẻ đức tin của họ. Có một sự khác biệt vô cùng lớn ở đích đến cuối cùng giữa những người tin Đấng Christ và người không tin Ngài.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Sự chết thứ hai là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries