settings icon
share icon
Câu hỏi

Sa-tan chúa của thế gian này như thế nào (II Cô-rinh-tô 4:4)?

Trả lời


Cụm từ “chúa của thế gian này” (hay “chúa của đời này”) ngụ ý rằng Sa-tan có tầm ảnh hưởng lớn trên tư tưởng, ý kiến, mục đích, hy vọng và quan điểm của phần lớn con người. Sức ảnh hưởng của nó cũng bao gồm triết lý, giáo dục, và thương mại của thế gian. Những suy nghĩ, ý tưởng, sự suy xét và những tôn giáo sai lạc của thế giới đều nằm dưới sự kiểm soát của nó và bắt nguồn từ sự giả dối và lừa gạt của nó (Giăng 8:44; Lu-ca 4:6).

Sa-tan cũng được gọi là “vua cầm quyền chốn không trung” trong Ê-phê-sô 2:2. Nó là “vua của thế gian này” trong Giăng 12:31. Những danh hiệu này và còn nhiều nữa cho thấy những khả năng của Sa-tan. Ví dụ, nói Sa-tan là “vua cầm quyền chốn không trung” cho thấy rằng nó điều khiển thế gian và con người trong đó bằng một số cách.

Điều này không phải nói rằng nó hoàn toàn cai trị thế gian. Đức Chúa Trời vẫn có quyền lực cao nhất. Nhưng có nghĩa là Đức Chúa Trời, trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, để cho Sa-tan hoạt động trong cả thế giới này mà chỉ trong những giới hạn Đức Chúa Trời đã đặt ra cho nó. Khi Kinh thánh nói rằng Sa-tan có quyền lực trên thế gian, thì chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời chỉ cho nó cai trị trên những người chưa tin. Tín đồ không còn ở dưới quyền cai trị của Sa-tan (Cô-lô-se 1:13). Mặt khác, những người chưa tin, đã bị bắt lấy “trong lưới của ma quỷ” (II Ti-mô-thê 2:26), nằm ở dưới “quyền của ma quỷ” (I Giăng 5:19), và lệ thuộc vào Sa-tan (Ê-phê-sô 2:2).

Vậy, khi Kinh thánh nói rằng Sa-tan là “chúa của thế gian này”, thì không phải đang nói rằng nó có quyền tối thượng. Nó đang truyền đạt ý nghĩa rằng Sa-tan cai trị trên thế giới của những người chưa tin bằng một cách cụ thể. Trong II Cô-rinh-tô 4:4, những người chưa tin đi theo kế hoạch của Sa-tan: “cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời”. Mưu kế của Sa-tan bao gồm việc thúc đẩy những triết lý sai trật trong thế gian – những triết lý đã làm mù lòng những người chưa tin đối với lẽ thật của Phúc Âm. Những triết lý của Sa-tan là những pháo đài cầm tù con người và họ phải được giải phóng bởi Đấng Christ.

Một trong những ví dụ về triết lý sai trật là niềm tin cho rằng con người có thể giành được ân huệ của Đức Chúa Trời bằng một hành động hay những hành động nào đó. Trong hầu hết mọi tôn giáo sai lạc, xứng đáng nhận được ân huệ của Đức Chúa Trời hay giành được sự sống đời đời là một chủ đề chiếm ưu thế. Tuy nhiên, giành được sự cứu rỗi bởi việc làm là trái ngược với sự mặc khải của Kinh thánh.

Con người không thể làm việc để giành được ân huệ của Đức Chúa Trời, sự sống đời đời là một món quà miễn phí (xem Ê-phê-sô 2:8-9). Và món quà miễn phí đó có thể nhận được thông qua Chúa Giê-xu Christ và chỉ mình Ngài (Giăng 3:16; 14:6). Bạn có thể hỏi tại sao nhân loại hoàn toàn không chịu nhận món quà miễn phí của sự cứu rỗi (Giăng 1:12; Rô-ma 6:23). Câu trả lời là Sa-tan – chúa của thế gian này – đã cám dỗ nhân loại để đi theo sự kiêu ngạo của nó thay vì tiếp nhận món quà miễn phí. Sa-tan đã thiết lập kế hoạch, thế gian không tin sẽ đi theo kế hoạch đó và nhân loại tiếp tục bị lừa gạt. Không có gì thắc mắc khi Kinh thánh gọi Sa-tan là kẻ nói dối (Giăng 8:44).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sa-tan chúa của thế gian này như thế nào (II Cô-rinh-tô 4:4)?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries