settings icon
share icon
Câu hỏi

Lễ dâng con trẻ cho Chúa trong Hội Thánh Tin Lành có khác gì với việc rửa tội cho con trẻ trong giáo hội Công giáo?

Trả lời


Mặc dù không có một ví dụ rõ ràng về Lễ Dâng Con trẻ trong Kinh Thánh, nhưng Hội Thánh Tin Lành làm Lễ Dâng Con dựa trên sách I Sa-mu-ên 1:11 và Lu-ca 2:22, nơi mà An-ne hứa rằng nàng sẽ “hiến dâng” con cho Đức Chúa Trời và Ma-ri đã lên thành Giê-ru-sa-lem để “dâng con cho Chúa”. Hai phân đoạn đó không nói gì về làm phép báp-têm hay làm lễ “rửa tội”.

Theo Công Giáo, khi làm Lễ “rửa tội” thì những tội lỗi của trẻ con được tha thứ, gồm có tội nguyên tổ (nguyên tội) nhưng theo Kinh Thánh tội lỗi của một người chỉ có thể được tha thứ khi người đó đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu mà thôi (Công vụ 10:43; so sánh Giăng 1:12; 3:16; 5:24; Ê-phê-sô 2:8-9). Trong Kinh Thánh, chịu phép báp-têm luôn luôn xảy ra sau khi một người tiếp nhận Chúa một cách cá nhân (Công vụ 2:37-41; 8:12-13, 26-36; 16:14-15, 30-33), một việc mà hài nhi không có thể làm được.

Ngoài ra, sứ đồ Phi-e-rơ cũng nói rằng một người nào đó phải “ăn năn” trước khi được làm phép báp-têm (Công vụ 2:38), nhưng chắc chắn là một hài nhi thì không có khả năng để ăn năn. Phao-lô nói rằng để được cứu, chúng ta phải chỉ “tin Chúa là Đức Chúa Giê-xu” mà thôi (Công vụ 16:30-31). Và Phi-e-rơ cũng nói rằng làm phép “báp-têm” là “lời nguyện ước với Đức Chúa Trời từ một lương tâm trong sáng” của người được chịu phép báp-têm (I Phi-e-rơ 3:21).

Do đó, có rất nhiều sự khác biệt giữa Lễ Dâng Con (Tin Lành) và Lễ Rửa tội (Công Giáo).Trở lại trang chủ tiếng Việt

Lễ dâng con trẻ cho Chúa trong Hội Thánh Tin Lành có khác gì với việc rửa tội cho con trẻ trong giáo hội Công giáo?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries