settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao thật là quan trọng để dành thời gian riêng tư với Chúa?

Trả lời


Mọi mối liên hệ đều cần phải có thời gian. Mối liên hệ với Chúa, mặc dù không giống như những mối liên hệ khác về nhiều mặt, nhưng vẫn theo luật của những mối liên hệ khác. Kinh thánh có rất nhiều sự so sánh giúp chúng ta định nghĩa mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Ví dụ, Đấng Christ được miêu tả như là chú rể, và Hội thánh được miêu tả như là cô dâu. Hôn nhân là đời sống của hai người đó được kết hợp lại như một (Sáng thế ký 2:24). Sự thân mật như vậy đòi hỏi phải dành thời gian riêng tư với nhau. Một ví dụ khác là mối liên hệ của cha với con. Những mối liên hệ cha mẹ gần gũi là những mối liên hệ mà trong đó con cái và cha mẹ có "thời gian riêng tư" đặc biệt dành cho nhau. Dành thời gian riêng tư với người mình yêu mang đến cơ hội thật sự hiểu biết về người đó. Dành thời gian riêng tư với Chúa cũng vậy. Khi chúng ta ở riêng tư với Chúa, chúng ta được kéo đến gần hơn với Ngài và được biết Ngài một cách khác biệt khi chúng ta ở trong một nhóm.

Chúa mong muốn có "thời gian riêng tư" với chúng ta. Ngài muốn một mối liên hệ cá nhân với chúng ta. Ngài tạo dựng nên chúng ta như là những cá thể, "dệt" chúng ta trong bụng mẹ (Thi thiên 139:13). Chúa biết những chi tiết riêng tư của cuộc đời chúng ta, như là số lượng tóc trên đầu chúng ta (Lu-ca 12:7). Ngài biết những con chim sẻ cách cá nhân, và "bạn thì đáng giá hơn nhiều con chim sẻ" (Ma-thi-ơ 10:29-31). Ngài mời chúng ta đến với Ngài và biết Ngài (Ê-sai 1:18; 55:1-3; Ma-thi-ơ 11:28; Khải huyền 22:17). Khi chúng ta mong ước biết Ngài tường tận, thì chúng ta sẽ tìm kiếm Ngài sớm (Thi thiên 63:1) và dành thời gian với Ngài. Chúng ta sẽ giống như Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa Giê-xu để lắng nghe lời Ngài (Lu-ca 10:39). Chúng ta sẽ đói khát sự công bình, và chúng ta sẽ được no đủ (Ma-th-ơ 5:6).

Có lẽ lý do tốt nhất để cho chúng ta dành thời gian riêng tư với Chúa là noi theo những tấm gương trong Kinh thánh. Trong Cựu Ước, chúng ta thấy Chúa có thể gọi những tiên tri đến gặp Ngài riêng. Môi-se gặp Chúa riêng tư ở bụi gai cháy và sau đó ở núi Si-na-i. Đa-vít, người có nhiều thi thiên phản ánh sự hiểu biết rõ chắc chắn về Chúa, nói chuyện thân mật với Ngài khi trên đường chạy trốn Sau-lơ (Thi thiên 57). Chúa cũng hiện diện trước Ê-li khi ông ở trong hang. Trong Tân Ước, Chúa Giê-xu dành thời gian riêng tư với Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 14:13; Mác 1:35; Mác 6:45-46; Mác 14:32-34; Lu-ca 4:42; Lu-ca 5:16; Lu-ca 6:12; Lu-ca 9:18; Giăng 6:15). Chúa Giê-xu thậm chí còn hướng dẫn chúng ta cách cầu nguyện lúc riêng tư: "Khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó" (Ma-thi-ơ 6:6a).

Để tin cậy vào Chúa Giê-xu như là cây nho của chúng ta (Giăng 15:1-8), chúng ta cần phải được kết nối cách trực tiếp và mật thiết với Ngài. Giống như một nhánh nho được kết nối trực tiếp với cây nho và thông qua cây nho được kết nối với những nhánh nho khác, thì chúng ta được kết nối trực tiếp với Đấng Christ và chia sẽ trong cộng đồng. Chúng ta dành thời gian riêng tư với Chúa và trong sự thờ phượng tập thể để có sự nuôi dưỡng tốt nhất. Nếu không dành thời gian riêng tư với Chúa, chúng ta sẽ thấy những nhu cầu không được thỏa mãn (15:4-5), chúng ta sẽ thật sự không biết về đời sống dư dật mà Ngài ban cho.

Dành thời gian riêng tư với Chúa giúp chúng ta tống khứ khỏi tâm trí mình những điều xao lãng để chúng ta tập trung vào Ngài và nghe Lời Ngài. Ở trong Ngài, chúng ta tận hưởng sự thân mật mà Ngài kêu gọi chúng ta đến để biết Ngài thật sự.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao thật là quan trọng để dành thời gian riêng tư với Chúa?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries