settings icon
share icon
Câu hỏi

Những nguyên tắc Kinh Thánh nào giúp ra quyết định đúng đắn?

Trả lời


Việc ra quyết định đúng đắn bắt đầu bằng việc nhận biết ý Chúa. Chúa vui thích trong việc tiết lộ ý Ngài cho những người vui mừng làm theo lời dạy của Ngài (Thi Thiên 33:18; 35:27; 14711). Thái độ của chúng ta về việc ra quyết định nên giống như của Chúa Jesus người đã khẳng định" Không theo ý con, mà xin ý Cha được nên" (Lu-ca 22:42; Ma-thi-ơ 6:10).

Chúa tiết lộ ý Ngài cho chúng ta chủ yếu thông qua 2 cách. Cách đầu tiên qua Đức Thánh Linh của Ngài: "Khi Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi sự thật, vì Ngài sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng sẽ nói những gì Ngài đã nghe, và Ngài sẽ báo cho các ngươi biết những việc sẽ xảy đến" (Giăng 16:13, xem thêm 1 Giăng 2:20, 27). Và cách thứ hai, Chúa tiết lộ ý Ngài qua Lời Ngài: "Lời Ngài là ngọn đèn cho chân con, Là ánh sáng cho đường lối con" (Thi Thiên 11:105, xem thêm Thi Thiên 19:7-9, 2 Phi-e-rơ 1:19).

Quá trình ra quyết định bao gồm phán xét về một thái độ hay hành động. Quyết định là một hành động của ý chí, và nó luôn bị ảnh hưởng bởi trí tuệ, cảm xúc, hoặc cả hai. Những quyết định chúng ta làm thực sự phản ảnh những điều mong muốn từ trái tim (Thi Thiên 119:30). Vì vậy, câu hỏi chủ chốt trước khi ra một quyết định là : "tôi chọn làm đẹp lòng mình, hay tôi chọn làm đẹp lòng Chúa?"

Chúa nhìn thấy bức tranh toàn cảnh- quá khứ, hiện tại và tương lai mỗi cuộc sống chúng ta. Ngài dạy và khuyên răn ta như Ngài đã bộc lộ Ngài qua Lời Chúa và Đức Thánh Linh. Chúa đã hứa với chúng ta: "Ta sẽ dạy bảo ngươi và chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt Ta hằng ở với ngươi để Ta hướng dẫn ngươi" (Thi Thiên 32:8, Thi Thiên 25:12). Sẽ có những lúc ý Chúa dường như không như ta mong ước hay không dễ chịu để chấp nhận, khi đó trái tim chúng ta thì đi theo những mong muốn riêng của bản thân thay vì tin tưởng Chúa. Nhưng chúng ta cuối cùng sẽ học được rằng ý Chúa luôn luôn là vì ích lợi cho ta (Thi Thiên 119:67; Hê-bơ-rơ 12:10-11).

Thêm một lần nữa, điều chính yếu cho việc ra quyết định đúng đắn là hiểu ý Chúa và không làm theo ý riêng của bản thân: "Có một con đường dường như chính đáng cho người ta, Nhưng đến cuối cùng hóa ra là đường dẫn vào chỗ chết." ( Châm ngôn 14:12; Châm ngôn 12:15; 21:2). Khi ta đặt niềm tin nơi Chúa, hơn là vào bản thân mình, chúng ta sẽ sớm tìm ra quyết định nào làm đẹp lòng Chúa.

Thứ nhất, Chúa ban phước trên những quyết định Ngài khởi xướng và ngay thẳng theo Lời Ngài: "Cha đã dạy dỗ con theo đường lối khôn ngoan; Cha đã hướng dẫn con theo nẻo đường ngay thẳng." (Châm ngôn 4:11, xem thêm Thi Thiên 19:33). Thứ nhì, Chúa ban ơn trên những quyết định hoàn thành mục đích của Ngài và dựa vào sức của Ngài: "vì Ðức Chúa Trời là Ðấng đang hành động trong anh chị em, anh chị em có thể vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài." (Phi-líp 2:13, đọc thêm Phi-líp 4:13).

Thêm vào đó, Chúa ban phước trên những quyết quy đến vinh hiển của Đức Chúa Trời: "Vậy anh chị em hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm sự chi khác, hãy làm tất cả vì vinh hiển của Ðức Chúa Trời." (1 Cô-rinh-tô 10:31). Chúa ban ơn những quyết định phản ánh những tính chất của Chúa, nâng cao thực thi công lý, lòng tốt và sự khiêm nhu: "Hỡi con người, Ngài đã bảo ngươi điều gì là tốt, Và điều Chúa đòi hỏi ngươi chẳng phải là thực thi công lý, yêu mến thương xót, và bước đi cách khiêm nhường với Ðức Chúa Trời của ngươi sao?" (Mi-chê 6:8, xem them 1 Cô-rinh-tô 10:31, 1 Ti-mô-thê 4:12). Và Chúa ban phước cho những quyết định đến từ đức tin: "Không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời, vì ai đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là Ðấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài." (He-bơ-rơ 11:6).

Chúng ta không được quên lời hứa của Chúa Ngài cho con cái Ngài sự khôn ngoan khi chúng cầu xin: "Nếu ai trong anh chị em thiếu khôn ngoan, người ấy hãy cầu xin Ðức Chúa Trời, Ðấng ban cho mọi người cách rộng rãi và không hề phiền trách, thì người ấy sẽ được ban cho." (Gia-cơ 1:5, 1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:17). Và khi chúng ta cầu xin sự khôn ngoan, chúng ta phải tin Chúa sẽ trả lời lời cầu xin mình: "Nhưng người ấy phải lấy đức tin mà cầu xin, đừng nghi ngờ, vì người hay nghi ngờ giống như sóng biển, bị dồi lên dập xuống theo luồng gió. Người như thế đừng mong sẽ nhận được gì từ Chúa." (Gia-cơ 1:6-7). Sự kiên nhân cũng quan trọng khi chúng ta chờ đợi thời điểm của Chúa: "Và như thế ông đã bền chí đợi chờ, và đã nhận được điều đã hứa." (Hê-bơ-rơ 6:15).

Việc ra quyết định càng khó hơn khi liên quan đến sự chọn lựa gây nên đau khổ. Đôi khi, một hành động đúng đắn cũng gây ra nỗi đau cho chúng ta theo cách nào đó. Đây là khi chúng ta cần ân điển nhất. Chúng ta có sẵn lòng chịu khổ cho vinh quang của Đấng Christ hay không? "Vậy vì Ðấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, anh chị em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm khí giới trang bị cho mình; vì ai đã chịu khổ trong xác thịt thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi, để hễ còn sống trong xác thịt bao lâu sẽ không sống theo dục vọng con người nhưng theo ý muốn Ðức Chúa Trời bấy lâu."( 1 Phi-e-rơ 4:1-2).

Bạn cần ra một quyết định ngày hôm nay? Hãy nhìn vào Lời của Chúa để được hướng dẫn. Nhận lãnh lấy sự bình an chỉ có Ðức Chúa Trời có thể ban tặng (Phi-líp 4:7). Xin nơi Ngài sự khôn ngoan, tin tưởng lời Ngài hứa, và Ngài sẽ dẫn đường bạn: "Hãy hết lòng tin cậy Chúa; Chớ cậy vào sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các lối của con." (Châm ngôn 3:5-6, xem thêm Ê-sai 58:11, Giăng 8:12).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Những nguyên tắc Kinh Thánh nào giúp ra quyết định đúng đắn?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries