settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời ban cho con người quyền thống trị các loài động vật có ý nghĩa gì?

Trả lời


Đức Chúa Trời ban cho con người quyền thống trị các loài động vật có ý nghĩa gì?

Từ quyền thống trị nghĩa là "quy tắc hay quyền lực hơn". Đức Chúa Trời có quyền tối cao trên tạo vật của Ngài và Ngài trao quyền cho con người đặng quản trị muôn loài (Sáng thế ký 1:26). Đa-vít đã củng cố sự thật này: "Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, Khiến muôn vật phục dưới chân người" (Thi Thiên 8:6). Con người làm cho đất phải phục tùng (Sáng thế ký 1:26) – chúng ta được nắm giữ vị trí chỉ huy trên nó; chúng ta được đặ trong vai trò vượt trội và để thực hiện kiểm soát trái đất và các loài động thực vật. Con người được thiết lập như là người cai trị thế giới này. Tất cả những thứ khác đều đã bị khuất phục.

Mạng lệnh của Đức Chúa Trời làm cho trái đất khuất phục cùng với các động vật sống trong nó là một mạng lệnh để có quyền làm chủ tất cả. Quyền làm chủ thật sự (của bất cứ điều gì) không thể trọn vẹn được nếu không có sự hiểu biết về những thứ mà chúng ta cai quản. Để một nhạc công điều khiển được cây đàn vi-ô-lông, anh ấy hoặc cô ấy phải thực sự hiểu biết về nhạc cụ này. Để con người có được quyền làm chủ thế giới động vật, chúng ta phải hiểu được chúng.

Có thẩm quyền để cai trị làm cho người có trách nhiệm để cai trị tốt. Đó là trách nhiệm vốn có trong mạng lệnh thống trị trái đất. Con người có nghĩa vụ thực hiện quyền thống trị của mình dưới thẩm quyền của Đấng đã ủy thác nó. Mọi quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. (Rô-ma 13:1-5), và Ngài muốn ban cho ai tùy ý (Đa- ni-ên 4:17). Từ khuất phục không phải ngụ ý là bạo lực hay ngược đãi. Nó có nghĩa là ''ở dưới sự nuôi dưỡng".

Con người là người quản lý của trái đất; Ngài đem đến thế giới vật chất và tất cả những yếu tố đa dạng của nó cho công việc của Chúa và lợi ích của nhân loại. Mạng lệnh thống trị trái đất tất nhiên là một trong những phước lành Chúa ban cho nhân loại. Được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài, A-đam và Êva đã có quyền sử dụng tất cả những tài nguyên to lớn của Trái đất để phục vụ Chúa và cả họ nữa. Điều đó chỉ trở nên ý nghĩa đối với Chúa khi đưa ra quyết định này, bởi vì chỉ con người duy nhất được dựng theo hình ảnh của Ngài.

Khi Đức Chúa Trời cho con người quyền quản trị muôn loài động vật, có nghĩa là để chăm sóc, nuôi dưỡng và sử dụng chúng với tiềm lực tối đa của chúng theo một cách công bằng. Ngay khi Chúa ban cho con người quyền thống trị muôn loài, con người đã không ăn thịt (Sáng thế ký 1:29). Việc ăn thịt không được bắt đầu cho đến khi cơn đại hồng thủy xảy ra (Sáng thế ký 9:1-3), và thời điểm đó là lúc các loài động vật bắt đầu sợ hãi con người. Tuy nhiên, dù Đức Chúa Trời đã thay đổi cái cách để con người tiếp xúc với động vật, là cách mà chúng ta bây giờ gọi là "thịt'', chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm về việc đối xử với động vật một cách nhân đạo. Con người quản trị muôn loài động vật không có nghĩa là chúng ta có quyền ngược đãi và lạm dụng chúng.

Việc nắm quyền cai trị muôn loài động vật nên đòi hỏi việc quản lí chúng một cách nhân đạo vì chúng đã được chỉ định là tài nguyên của Chúa. Chúng ta nên xem xét rằng con người đã được giao cho nhiệm vụ (và phước lành) để đại diện cho Chúa trong thế giới này. Chúng ta là những người chăm sóc. Chúng ta thống trị trái đất, và chúng ta (mang hình ảnh của của Chúa) có trách nhiệm làm những gì Chúa sẽ làm. Liệu Chúa có lạm dụng tạo vật của Ngài? Không. Có phải Chúa không khôn ngoan trong việc quản lý tài nguyên? Không. Vậy Chúa có bao giờ thô lỗ hay ích kỷ hay lãng phí không? Không. Thì chúng ta cũng không nên như vậy. Bất cứ hành động ngược đãi hay lạm dụng tạo vật của Chúa đều là hậu quả của tội lõi, không phải là kết quả của việc làm theo mạng lệnh ban đầu của Ngài. Chúng ta nên hoàn thành nhiệm vụ của mình là quản trị trái đất cách khôn ngoan cho đến khi muông sói sẽ nằm với chiên con trong vương quốc của Đấng Christ (Ê-sai 11:6).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời ban cho con người quyền thống trị các loài động vật có ý nghĩa gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries