settings icon
share icon
Câu hỏi

Công bố của Lu- ca rằng Jesus được sinh ra tại Bethlehem vào thời điểm của cuộc điều tra dân số của Qui-ri-ni-u có phù hợp với ghi chép lịch sử không?

Trả lời


Cuộc điều tra dân số của Qui-ri-ni-u đã là một điểm gây tranh cãi giữa các học giả kinh thánh và những người hoài nghi trong nhiều thế kỷ. Lịch sử cho chúng ta biết rằng Sê-sa Au-gút-tơ trị vì Đế chế La Mã từ năm 27 trước Công nguyên đến năm 14 sau Công nguyên và ra lệnh thực hiện điều tra dân số trong nhiệm kỳ của mình. Hê-rốt Đại Đế trị vì ở Giu-đê cho đến năm 4 trước Công nguyên, vì vậy Chúa Jesus phải được sinh ra vào năm 4 trước Công nguyên hoặc trước đó. Lu-ca cho chúng ta một vài chi tiết lịch sử để tạo tiền đề cho sự ra đời của Đấng Christ: "Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện trong thời Qui-ri-ni-u làm tổng đốc xứ Sy-ri" (Lu-ca 2:1-2).

Lu-ca đề cập đến Qui-ri-ni-u với tư cách là thống đốc Syria trong thời gian điều tra dân số của Sê-sa dường như gây ra một vấn đề khi lịch sử ghi lại rằng Qui-ri-ni-u nắm giữ quyền cai trị giữa năm 6 và 7 sau Công nguyên, ít nhất là mười năm sau khi Chúa Jesus ra đời. Có ít nhất ba khả năng về cách chúng ta có thể diễn giải Lu-ca 2: 2 liên quan đến điều tra dân số và Qui-ri-ni-u :

(1) Lu-ca đã mắc một lỗi lịch sử liên quan đến cuộc điều tra dân số của Qui-ri-ni-u . Dĩ nhiên, một sai lầm như vậy có nghĩa là Tin Lành Lu-ca không được Đức Thánh Linh soi dẫn và sẽ gây nghi ngờ cho tất cả các tác phẩm còn lại của Lu-ca.

(2) Trong tiếng Hy Lạp từ có nghĩa là "đầu tiên" trong Lu-ca 2:2 là một dạng của từ protos và có thể được dịch ra là "trước đó." Do đó, Lu-ca 2: 2 thực sự có thể được dịch, "Đây là cuộc điều tra dân số trước khi Qui-ri-ni-u là thống đốc Syria."

(3) Hầu hết các học giả bảo thủ hiện nay chấp nhận rằng Qui-ri-ni-u thực sự cai trị Syria trong hai dịp riêng biệt và thực tế đã có hai cuộc điều tra dân số được thực hiện. "Cuộc điều tra dân số đầu tiên" được đề cập trong Lu-ca 2:2 xảy ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Qui-ri-ni-u với tư cách là thống đốc, sau cái chết của Hê-rốt (năm 4 đến năm 1 trước Công nguyên) và một cuộc điều tra khác trong nhiệm kỳ thứ hai. Cuộc điều tra dân số thứ hai được đề cập trong Công vụ 5:37 và có lẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 6 đến năm 7 sau Công nguyên (Josephus liên kết cuộc điều tra dân số này với một cuộc nổi dậy do Giu-đa người Ga-li-lê lãnh đạo) hoặc giữa năm 6-11 sau Công nguyên. Lu-ca là tác giả của cả Tin Lành Lu-ca và sách Công vụ, và mục tiêu của ông là viết một một cách có trật tự (Lu-ca 1:3). Dường như Lu-ca đã viết một cách cẩn thận, có trật tự: ông đề cập đến hai cuộc điều tra dân số, và Chúa Giêsu được sinh ra trong cuộc điều tra đầu tiên. Sẽ không có khả năng một nhà sử học tỉ mỉ như vậy có thể phạm sai lầm rành rành về trình tự thời gian của các sự kiện như vậy.

Tín lí của Cơ Đốc Giáo về sự vô ngộ (không thể có sai lầm) của Lời Chúa (2 Ti-mô-thê 3:16; 2 Phi-e-rơ 1:20) đưa chúng ta đến việc từ chối cách giải thích (1). Hầu hết các bằng chứng có giá trị đều chỉ về cách giải thích (3) như là quan điểm tốt nhất về Qui-ri-ni-u và cuộc điều tra dân số. Kinh thánh là lịch sử có thật, và các chi tiết của nó đáng tin cậy hơn các tác phẩm lịch sử của người La Mã và của Josephus.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Công bố của Lu- ca rằng Jesus được sinh ra tại Bethlehem vào thời điểm của cuộc điều tra dân số của Qui-ri-ni-u có phù hợp với ghi chép lịch sử không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries