settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải quan hệ tình dục ảo (qua mạng) / qua điện thoại là tội?

Trả lời


Trong Kinh Thánh không hề nhắc đến quan hệ tình dục ảo / qua điện thoại một cách rõ ràng bởi vì “bất cứ thứ gì trên mạng” hay “bất cứ điều gì qua điện thoại” đều không khả thi trong thời kỳ Kinh Thánh được viết. Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc phần nào vào việc những người liên quan đã kết hôn với nhau hay chưa. Trong hôn nhân, quan hệ tình dục ảo / điện thoại sẽ tuân theo nguyên tắc "sự đồng ý của hai bên" trong 1 Cô-rinh-tô 7:5. Để biết thêm chi tiết, xin xem bài viết của chúng tôi về quan hệ tình dục nào được phép trong hôn nhân.

Ngoài hôn nhân, Lời Chúa chỉ ra những nguyên tắc có thể áp dụng cho vấn đề quan hệ tình dục ảo / qua điện thoại. Phi-líp 4:8 cho chúng ta biết: “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến”. Hơn nữa, có nhiều câu Kinh thánh chỉ ra việc quan hệ ngoài hôn nhân là tội lỗi (Công vụ các sứ đồ 15:20; 1 Cô-rinh-tô 5:1; 6:13,18; 7:2;10:8; 2 Cô-rinh-tô 12:21; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5:3; Cô-lô-se 3:5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3; Giu-đe 7). Chính Chúa Giê-su dạy chúng ta rằng ham muốn những điều tội lỗi cũng là tội lỗi: “Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.” (Ma-thi-ơ 5:27-28). Châm Ngôn 23:7 chép rằng: “Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy.”

Quan hệ tình dục ảo / qua điện thoại về bản chất là khao khát điều tội lỗi (gian dâm hoặc ngoại tình). Quan hệ tình dục ảo / qua điện thoại là tư tưởng về những điều trái đạo đức và dơ bẩn. Quan hệ tình dục ảo / qua điện thoại không được xem là điều cao quý, đúng đắn, trong sáng, đẹp đẽ, đáng ngưỡng mộ, tuyệt vời hoặc đáng khen ngợi. Quan hệ tình dục ảo / qua điện thoại là ngoại tình ảo. Họ đang tơ tưởng về một người với sự thèm muốn và khuyến khích người khác vào ham muốn vô đạo đức. Chúng dẫn một người vào cạm bẫy "làm tôi mọi sự ô uế gian ác" (Rô-ma 6:19). Một người có những ham muốn xấu xa trong tâm trí cuối cùng sẽ có những hành động vô luân. Đúng vậy, ngoài hôn nhân, quan hệ tình dục ảo / qua điện thoại là tội lỗi.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải quan hệ tình dục ảo (qua mạng) / qua điện thoại là tội?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries