settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về Quả báo?

Trả lời


Quả báo là một khái niệm thần học trong Đạo Phật và Ấn Độ Giáo. Khái niệm mang nghĩa là việc bạn sống giờ như thế nào sẽ quyết định chất lượng cuộc sống sau khi được đầu thai. Nếu bạn sống không ích kỷ, tốt bụng, và thánh khiết trong cuộc đời này, bạn sẽ được ban thưởng vì được hiện thân (được tái sinh trong một cơ thể mới mẻ trên cõi trần gian) trong một cuộc đời êm dịu. Thế nhưng, nếu bạn sống ích kỷ và ác độc, bạn sẽ bị hiện thân vào một cuộc đời không được êm đềm. Hay nói một cách khác, bạn sẽ gặt hái trong cuộc đời sau của bạn những gì bạn đã gieo rắc trong kiếp đời này. Quả báo dựa trên quan niệm thần học về sự đầu thai. Kinh Thánh chối bỏ khái niệm về sự đầu thai; vậy nên, Kinh Thánh không ủng hộ khái niệm về quả báo.

Hơ-bơ-rơ 9:27 nói rằng, “Theo như đã định cho loài người, ai cũng phải chết một lần, và sau đó sẽ bị phán xét. “ Câu Kinh Thánh này nói rõ ràng hai điểm quan trọng, để phủ nhận khả năng của việc đầu thai và quả báo cho Cơ Đốc Nhân. Đầu tiên, câu Kinh Thánh nói rằng chúng ta “đã được định sẵn là phải chết một lần”, nghĩa là con người chỉ sinh ra một lần và chết đi một lần. Không có vòng tuần hoàn vĩnh viễn của sự sống và chết và tái sinh, một khái niệm gắn liền với sự đầu thai. Thứ hai, câu cũng nói rằng sau khi chết chúng ta sẽ bị phán xét, nghĩa là sẽ không có cơ hội thứ hai, giống như trong sự đầu thai và quả báo, để sống tốt đẹp hơn. Bạn chỉ được một lần mà thôi và để sống theo như dự định của Chúa, và thế là hết.

Kinh Thánh nói rất nhiều về việc gặt hái và gieo rắc. Gióp 4:8 nói, “Nhưng điều tôi thấy là: ai cày để trồng tội ác, Và ai gieo rắc rối phiền muộn, ắt sẽ gặt những thứ ấy.” Thi Thiên 126:5 nói “Những người đi ra gieo giống mà tuôn tràn giọt lệ, ắt sẽ gặt hái cách vui mừng.” Lu-ca 12:24 nói “Hãy xem loài quạ. Chúng chẳng gieo và chẳng gặt, chúng chẳng có kho thóc hay vựa lẫm, thế mà Ðức Chúa Trời vẫn nuôi chúng. Các ngươi thật quý giá hơn loài chim biết bao!” Trong mỗi ví dụ này, hay những tham khảo khác nói về việc gặt hái và gieo rắc, việc nhận được những phần thưởng cho những gì bạn làm xảy ra trong chính cuộc đời này, chứ không phải đời sau. Đó là một hoạt động của thời điểm hiện tại, và những liên hệ khác cũng thể hiện rõ ràng trái mà bạn gặt hái được sẽ tương xứng với những hành động mà bạn đã thực hiện. Ngoài ra, việc gieo rắc bạn làm trong cuộc đời này sẽ ảnh hưởng đến phần thưởng hay sự trừng phạt ở thế giới bên kia.

Thế giới bên kia nó không giống như sự tái sinh hay hiện thân vào một cơ thể khác trên trần gian. Nó là một trong hai, đau khổ đời đời trong địa ngục (Ma-thi-ơ 25:46) hay cuộc sống đời đời trên thiên đàng với Chúa Giêsu, Đấng đã chết để chúng ta được sống đời đời với Ngài. Đây mới là trọng tâm trong cuộc sống của chúng ta trên trần gian. Xứ đồ Phaolô đã viết trong Ga-la-ti 6:8-9 rằng “Ai gieo cho xác thịt của mình sẽ bởi xác thịt gặt sự hư nát; ai gieo cho Ðức Thánh Linh sẽ bởi Ðức Thánh Linh gặt sự sống đời đời. Xin chúng ta đừng nản lòng khi làm việc nghĩa, vì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt nếu chúng ta không mệt mỏi mà bỏ cuộc.”

Cuối cùng, chúng ta cần nhớ là chính sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá dẫn đến việc chúng ta có thể có sự sống đời đời, và chính bởi tin vào Đức Chúa Giêsu mà cho chúng ta sự sống đời đời đó. Ê-phê-sô 2:8-9 nói rằng, “ Vì nhờ ân sủng, bởi đức tin, mà anh chị em được cứu; điều ấy không đến từ anh chị em, bèn là tặng phẩm của Ðức Chúa Trời; đó không phải là thành quả của việc làm, vì thế không ai có thể tự hào.” Chính vì thế, chúng ta nhận thấy khái niệm đầu thai và quả báo mâu thuẫn với những gì Kinh Thánh dạy chúng ta về sống, chết, và việc gieo và gặt hái của sư sống đời đời. EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về Quả báo?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries