settings icon
share icon
Câu hỏi

Phúc âm Q là gì? Có bất cứ bằng chứng nào cho phúc âm Q?

Trả lời


Tiêu đề cho phúc âm Q có được từ tiếng Đức quelle có nghĩa là "nguồn". Toàn bộ ý tưởng của một phúc âm Q dựa trên khái niệm rằng các sách Phúc âm đồng quan (Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca) rất giống nhau, chúng phải được sao chép từ nhau và/hoặc từ một nguồn khác. Nguồn khác này đã được đặt tên là "Q". Lập luận chủ yếu cho sự tồn tại của phúc âm Q về cơ bản như sau:

(1) Phúc âm Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca được viết sau năm 70 sau Công nguyên và do đó không thể được viết bởi Sứ đồ Ma-thi-ơ, Giăng, Mác hay bác sĩ Lu-ca.

(2) Vì các tác giả của Phúc âm không phải là nhân chứng trực tiếp, nên họ phải sử dụng các nguồn khác.

(3) Vì sách Mác là Phúc âm ngắn nhất và có ít tài liệu nguyên bản nhất, sách Mác được viết trước, sách Ma-thi-ơ và Lu-ca sử dụng sách Mác làm nguồn.

(4) Vì có nhiều điểm tương đồng ở sách Ma-thi-ơ và Lu-ca mà nó lại không xảy ra ở sách Mác, sách Ma-thi-ơ và Lu-ca phải có một nguồn khác.

(5) Nguồn này, Q, có khả năng là một tập hợp những lời phán dạy của Chúa Giêsu, tương tự như phúc âm của Thô-ma.

Khi xem xét khả năng của một phúc âm Q, điều quan trọng cần nhớ là không có bằng chứng nào được tìm thấy cho sự tồn tại của một phúc âm Q. Thậm chí không có một đoạn bản thảo nào của Q được tìm thấy. Không ai trong số những người lãnh đạo hội thánh đầu tiên đề cập đến bất cứ điều gì có thể là phúc âm Q. Thứ hai, có bằng chứng mạnh mẽ rằng các Phúc âm Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca được viết từ năm 50 đến 65 sau Công nguyên, không phải sau năm 70 sau Công nguyên. Nhiều lãnh đạo ở hội thánh đầu tiên đã công nhận các sách Phúc âm của Sứ đồ Ma-thi-ơ, Giăng, Mác và Lu-ca là bác sĩ. Thứ ba, vì các sách Phúc âm được viết bởi Ma-thi-ơ, Mác và Lu-ca, chúng được viết bởi các nhân chứng thực tế của Chúa Giêsu và / hoặc những người bạn đồng hành thân thiết của các nhân chứng của Chúa Giêsu. Do đó, việc chúng ta nên mong đợi nhiều điểm đồng quan là một điều tự nhiên. Nếu các sách Phúc âm ghi lại những lời thực tế đã được phán dạy bởi Chúa Giêsu, chúng ta nên mong đợi các nhân chứng tường thuật Chúa Giêsu phán dạy những điều giống như vậy.

Cuối cùng, không có gì sai trật với ý tưởng rằng các tác giả Phúc âm sử dụng các Phúc âm khác làm nguồn. Lu-ca tuyên bố trong chương 1 rằng ông đã sử dụng các nguồn và rằng "nhiều người" đã dốc lòng chép sử về những điều mà Chúa Giê-su đã thi hành và phán dạy (Lu-ca 1:1-2). Có thể Ma-thi-ơ và Lu-ca đã sử dụng Mác làm nguồn. Có thể có một nguồn khác ngoài Mác. Việc sử dụng nguồn "Q" có thể không phải là lý do khiến khái niệm phúc âm Q bị từ chối. Việc sử dụng một nguồn chứa những lời phán dạy của Chúa Giêsu không lấy đi linh hứng (soi dẫn) của Kinh Thánh (2 Ti-mô-thê 3:16). Lý do nên loại bỏ phúc âm Q là việc giả định của hầu hết những người ủng hộ phúc âm Q — đó là, các Phúc âm đã không được linh hứng.

Đại đa số những người đề cao khái niệm phúc âm Q không tin Kinh Thánh được linh hứng (sự hà hơi của Đức Chúa Trời). Đại đa số những người đề xướng Q không tin rằng các sách Phúc âm được viết bởi các Sứ đồ và các cộng sự thân cận của họ, hoặc các sách phúc âm đã được viết trong thế hệ của các Sứ đồ. Họ không tin rằng có thể hai hoặc ba tác giả có thể sử dụng cùng một từ chính xác mà không sử dụng các tác phẩm của nhau làm nguồn. Điều quan trọng, hầu hết những người ủng hộ Q đều từ chối nguồn linh hứng của Chúa Thánh Linh giúp các tác giả Phúc Âm ghi lại chính xác những lời phán dạy và các việc làm của Chúa Giêsu Christ (Giăng 14:26; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Một lần nữa, việc sử dụng nguồn "Q" không phải là vấn đề. Vấn đề là lý do tại sao hầu hết những người ủng hộ phúc âm Q tin rằng đã có một "Q" được sử dụng, cụ thể là nó từ chối sự linh hứng của Kinh thánh (Ma-thi-ơ 5:18; 24:35; Giăng 10:35; 16: 12,13; 17:17; 1 Cô-rinh-tô 2:13; 2 Ti-mô-thê 3: 15 -17; Hê-bơ-rơ 4:12; 2 Phi-e-rơ 1:20,21).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Phúc âm Q là gì? Có bất cứ bằng chứng nào cho phúc âm Q?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries