settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải người đàn bà cầu vong (phù thuỷ) ở Ên-đô-rơ đã thực sự triệu tập Samuel từ cõi chết (1 Sa-mu-ên 28: 7-20)?

Trả lời


Câu chuyện về phù thủy ở Ên-đô-rơ đã triệu tập Sa-mu-ên được ghi lại trong 1 Sa-mu-ên 28: 7-20, có một ghi chép duy nhất trong Kinh thánh về một người nào đó đã được viếng thăm bởi một người đã chết. Sau-lơ, đã tự tước đi mọi tiềm lực vào tâm linh chính đáng do sự bất vâng lời (bất tuân) và phiến loạn (nổi loạn) của chính mình, lại bước đi trong sự dại dột bằng cách tìm kiếm chính nguồn lực (đồng cốt) mà trước đây ông ta tiêu trừ khỏi xứ. Theo luật thiêng liêng, những người đồng cốt (bà đồng) và những người theo thần linh đã bị cấm ở Israel (Phục truyền Luật lệ Ký 18,11) và Israel không bị ô uế bởi họ (Leviticus 19:31). Việc nhà vua sẽ cúi rạp xuống (hạ mình) vì điều này cho thấy ông đã sa ngã từ ân điển của Đức Chúa Trời.

Đoạn kinh thánh không cho chúng ta bất kỳ lý do nào để tin rằng đó là bất kỳ ai (không ai) khác ngoài Sa-mu-ên, người được bà đồng (người đồng cốt) mô tả là một ông già mặc áo choàng (câu 14). Hiển nhiên (rõ ràng), tuổi tác và y phục (quần áo) không tồn tại trong địa hạt (lĩnh vực) của những linh hồn của những người đã chết, nhưng Đức Chúa Trời đã kỳ diệu ban cho Samuel những lần xuất hiện như vậy sẽ cho phép Sau-lơ nhận thức được linh hồn của ai. Thông điệp mà Samuel đưa ra cho Sau-lơ là hoàn toàn chính xác. Chúa cho phép phù thủy Ên-đô-rơ triệu tập nhà tiên tri Samuel để báo cho vua Sau-lơ tin tức về thất bại và cái chết sắp tới của ông.

Điều này không có nghĩa là phù thủy hoặc người đồng cốt (bà đồng) thực sự có thể nói chuyện với người chết, chỉ là Chúa cho phép điều đó trong một ngoại lệ này. Khi một người chết, linh hồn của người ấy được đưa lên thiên đàng hoặc địa ngục (Lu-ca 16:19-23; Hê-bơ-rơ 9:27), tùy thuộc vào việc anh ta đã đặt niềm tin vào Đức Chúa Jêsus (Ma-thi-ơ 25:46; Giăng 8:24). Không có lý do nào để tin rằng một người đã chết (đã qua đời, quá cố) có khả năng rời khỏi thiên đường hoặc địa ngục để đến thăm các thành viên gia đình còn sống của mình. Bất kỳ tuyên bố như vậy là một sự lừa dối (dối trá) của ma quỷ (2 Cô-rinh-tô 11:14-15). Đức Chúa Trời đã tuyên bố những thực hành (đem áp dụng vào thực tế) như vậy là đáng ghê tởm (ghét cay ghét đắng, đáng ghét) đối với Ngài và những người đã thực hành những điều như vậy ở Israel sẽ bị xử tử (Lê-vi Ký 20:27; Phục Truyền Luật Lệ Ký 18: 10-12). Satan không muốn gì hơn là mọi người lao vào thế giới huyền bí của thần linh và sự cầu vong. Các điều răn của Đức Chúa Trời liên quan đến những điều này được thiết kế để bảo vệ chúng ta khỏi âm mưu của kẻ thù, ác quỷ, kẻ rình mò kiếm mồi lảng vảng như một con sư tử gầm hét (gầm rú) đang tìm kiếm ai đó để ăn sống nuốt tươi (1 Phi-e-rơ 5: 8).

https://www.gotquestions.org/witch-of-endor.htmlTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải người đàn bà cầu vong (phù thuỷ) ở Ên-đô-rơ đã thực sự triệu tập Samuel từ cõi chết (1 Sa-mu-ên 28: 7-20)?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries