settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về phép thuật?

Trả lời


Phép thuật là sử dụng bùa chú, bói toán hoặc nói chuyện với các linh hồn, và rõ ràng bị lên án trong Kinh Thánh. Từ phép thuật trong Kinh Thánh luôn được dùng để chỉ một hành vi xấu xa hoặc lừa đảo.

Ví dụ, trong II Sử ký 33:6, Vua Ma-na-se bị lên án vì nhiều hành vi xấu xa, bao gồm cả phép thuật: "Và đưa con cái mình qua lửa, tại trong trũng con Hi-nôm; người xem bói, ếm chú, dùng pháp thuật, ham theo những kẻ cầu vong và thầy phù thủy (thuật gọi hồn): Người làm điều ác thái quá tại trước mặt Đức Giê-hô-va đặng chọc giận Ngài."

Sứ đồ Phao-lô liệt kê phép thuật như là một trong nhiều hành vi tội lỗi đánh dấu đời sống của những người vô tín: "Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu … cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: Hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời." (Ga-la-ti 5:19-21).

Thật thú vị, từ "phép thuật" được dịch từ tiếng Hy Lạp trong Tân Ước là pharmakeia, bắt nguồn từ pharmacy (thuốc) trong tiếng Anh. Vào thời của Phao-lô, từ này chủ yếu có nghĩa là "buôn bán thuốc độc" hay "sử dụng ma túy", và được áp dụng trong bói toán và bùa chú bởi vì các thầy phù thủy thường dùng ma túy cùng với bùa và thần chú để cầu khấn sức mạnh huyền bí.

Thầy phù thủy rất phổ biến trong văn hóa của Ai Cập cổ đại (Xuất 7:11; Ê-sai 19:3). Chúng ta cũng thấy phép thuật ở vương quốc Ba-by-lôn, đặc biệt là triều đại vua Nê-bu-cát-nết-sa (Giê-rê-mi 27:9; Đa-ni-ên 2:2).

Phép thuật là nỗ lực vượt qua sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa để đem vinh quang cho Sa-tan. Chúa không chấp nhận phép thuật. Trong Phục truyền 18:10-12, phép thuật được liệt kê trong số những việc làm tội lỗi của các quốc gia xung quanh Y-sơ-ra-ên. Chúa gọi đó là sự gớm ghiếc: "Ở giữa ngươi chớ nên … có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong; vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi."

Ma-la-chi cũng nói về sự phán xét của Chúa đối với những kẻ dính líu đến phép thuật: "Ta sẽ đến gần các ngươi đặng làm sự đoán xét, và ta sẽ vội vàng làm chứng nghịch cùng những kẻ đồng bóng" (Ma-la-chi 3:5). Xem Lê-vi-ký 19:31; 20:6; Ê-sai 8:19; 19:3.

Rõ ràng, người ta vẫn sẽ thực hiện phép thuật trong thời kì cuối cùng. Tinh thần Ba-by-lôn, đại diện cho hệ thống tôn giáo sai lầm trong ngày sau rốt, sẽ đánh lừa "mọi nước" với tà thuật (Khải huyền 18:23) trước ngày phán xét.

Sách Khải Huyền cho biết các thầy phù thủy sẽ "ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: Đó là sự chết thứ hai." (Khải huyền 21:8; xem thêm Khải Huyền 22:15). Để biết thêm các chủ đề liên quan, xem trong Xuất 22; Lê-vi ký 19:31; 20:27; Phục truyền 18:10-12.

Phép thuật rõ ràng là tội lỗi và không phải là một phần của đời sống Cơ Đốc nhân. Phép thuật đem đến sự khôn ngoan "thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ" (Gia-cơ 3:15). Còn sự khôn ngoan của chúng ta đến từ Chúa (Gia-cơ 3:17), không phải từ những linh hồn lừa dối. Sức mạnh của Chúa vĩ đại hơn nhiều so với sức mạnh của phép thuật (I Giăng 4:4).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về phép thuật?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries