settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải một người phải làm phép báp-têm trước khi dự Tiệc Thánh không?

Trả lời


Kinh Thánh không nói rằng một người phải làm phép báp-têm trước khi dự Tiệc Thánh. Tuy nhiên, yêu cầu dành cho phép báp-têm lẫn dự Tiệc Thánh là sự cứu rỗi thông qua đức tin nơi sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ.

Tiệc Thánh được thiết lập bởi Chúa Giê-xu khi Ngài dự Lễ Vượt Qua với các môn đồ của Ngài vào bữa tối trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá (Ma-thi-ơ 26:20-28). Trong Ma-thi-ơ 28:19, sau khi Chúa chúng ta chết và sống lại, Ngài đã ban Đại Mạng Lệnh cho các môn đồ đi khắp thế gian và giảng phúc âm của Ngài. Chúa Giê-xu đã kèm theo nhiệm vụ với một mạng lệnh là làm phép báp-têm cho những người mới tin. Phép báp-têm bằng nước trong danh của Ba Ngôi Đức Chúa Trời được thực hiện thông qua Hội thánh từ lúc ban đầu. Như đã nói ở trên, yêu cầu duy nhất là người đó phải tin nhận Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Rỗi. Phép báp-têm là hình ảnh về việc kinh nghiệm sự cứu rỗi và là một hành động của sự vâng phục Chúa. Nhiều học giả Kinh thánh cho rằng đó chính là bước đầu tiên của việc môn đệ hóa Cơ Đốc.

Tiệc Thánh là cách để những người tin nơi Đấng Christ hiệp thông với Chúa của họ và nhớ lại sự chết của Ngài. Phép báp-têm là một dấu nhận diện quan trọng của tín đồ trong Đấng Christ. Một người nào đó chưa bao giờ nhận phép báp-têm có thể là tín đồ nhưng chưa được nhận diện công khai như là một tín đồ hoặc thực hiện bước đầu tiên trong sự vâng phục Đấng Christ. Có thể đây là lý do mà một số Hội thánh yêu cầu phải làm phép báp-têm trước khi dự phần trong Tiệc Thánh. Tuy nhiên, nhắc lại một lần nữa là không có chỗ nào trong Kinh thánh đưa ra sự hướng dẫn này.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải một người phải làm phép báp-têm trước khi dự Tiệc Thánh không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries