settings icon
share icon
Câu hỏi

Một hội thánh có nên dâng phần mười từ các khoản dâng hiến mà nó nhận được?

Trả lời


Con người dưới luật phát Cựu Ước đã được đòi hỏi phải dâng phần mười (theo nghĩa đen, là một “phần mười“) của tất cả hoa lợi/lợi nhuận của họ. Một phần mười đã được hiểu là đáp ứng đúng đắn đối với những ơn phước của Đức Chúa Trời. Nhiều cá nhân ngày nay thắc mắc liệu khoản dâng phần mười có còn được áp dụng cho các tín hữu hay không bởi vì chúng ta không “ở dưới luật pháp”. Mặc dầu các hội thánh không được cho những phần trăm trong Tân Ước, nguyên tắc dâng theo tỷ lệ này vẫn được dạy dỗ (1 Cô-rinh-tô 16:2; 2 Cô-rinh-tô 8:11-12), và nhiều tín hữu coi việc sử dụng khoản dâng phần mười như một mô hình cho việc dâng hiến là ưu tiên của họ. Tân Ước cũng ghi lại rằng các tín hữu trong hội thánh quyên góp để dâng cho các mục vụ khác.

Mặc dầu có lẽ không có một câu Kinh Thánh cụ thể nói rằng một hội thánh nên dâng phần mười cho các mục vụ khác, dường như là các hội thánh nên rộng rãi trong việc hỗ trợ các mục vụ khác khi Chúa làm cho họ thịnh vượng. Một vài hội thánh đặt riêng ra một số tiền trong ngân quỹ của họ cho “các mục vụ bên ngoài” như một cách để giúp họ giữ một tiêu điểm cân bằng trên những nhu cầu lớn hơn của thế giới quanh họ. Thật không hề bất thường để một hội thánh dâng một phần mười (10 phần trăm) hay một khoản phần trăm khác cho các hội truyền giáo ngoại quốc, lấy ví dụ. Điều này không nên là một đòi hỏi theo luật pháp. Đúng hơn, nó nên là một sự tán dương vui mừng về sự quan phòng của Chúa.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Một hội thánh có nên dâng phần mười từ các khoản dâng hiến mà nó nhận được?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries