settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúng ta có phạm tội mỗi ngày không? Có thể nào chúng ta không phạm tội trong một ngày không?

Trả lời


Mặc dù không có một câu Kinh Thánh nào nói rõ rằng chúng ta sẽ phạm tội mỗi ngày, nhưng có những câu nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta thừa hưởng khả năng phạm tội trong bất cứ khoảng thời gian nào. "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội" (Rô-ma 5:12). "Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi" (Thi thiên 51:5). Hơn nữa, chúng ta có những điều răn mà chúng ta biết rằng chúng tôi không bao giờ giữ, ít hơn nhiều trên cơ sở hàng ngày. Chẳng hạn, ai có thể tuyên bố rằng mình yêu Chúa bằng cả trái tim, tâm trí và linh hồn của mình mỗi giây phút mỗi ngày? Không một ai có thể. Tuy nhiên, đó là điều răn lớn nhất (Ma-thi-ơ 22:36-38). Không kính yêu Chúa hoàn toàn mọi lúc là tội lỗi hàng ngày đối với tất cả các tín đồ.

Có một câu Kinh thánh nhắc nhở chúng ta về sự gian dối của bản chất tội lỗi cũ của chúng ta, theo một nghĩa nào đó là cảnh báo chúng ta về tiềm năng, nếu như không phải là khả năng phạm tội thường ngày. "Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?" (Giâ-rê-mi 17:9). Ngay chính sứ đồ Phao-lô cũng bị bối rối khi ông ta đối diện với cuộc chiến chống lại tội lỗi trong tấm lòng mình. "Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù (nô lệ) cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy" (Rô-ma 7:22-23; 1 Giăng 1:8). Khả năng phạm tội khiến cho Phao-lô phải khóc trong tuyệt vọng "Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?" (Rô-ma 7:24)

Sa-lô-mô biết rõ rằng chính ông và tất cả chúng ta đều có thiên hướng phạm tội, và thậm chí chúng ta còn thực hiện khả năng đó một cách thường xuyên. Như ông đã tuyên bố trong lời cầu nguyện của mình vào ngày lễ cung hiến đền thờ, "Khi chúng nó phạm tội cùng Chúa (vì không có người nào chẳng phạm tội) và Chúa nổi giận, phó chúng nó cho kẻ thù nghịch; khi họ bị bắt làm phu tù đến xứ của kẻ thù nghịch, hoặc xa hoặc gần…" (1 Các Vua 8:46). Và Sa-lo-môn đã nhắc lại điều này trong sách Truyền đạo: "Thật, chẳng có người công bình ở trên đất làm điều thiện, mà không hề phạm tội" (Truyền đạo 7:20). Một lần nữa, trong khi những câu Kinh thánh này không chỉ ra một cách dứt khoát về tội lỗi hàng ngày, nhưng chắc chắn chúng cảnh báo phải chống lại niềm kiêu hãnh rằng chúng ta không có tội lỗi.

Có những tin tốt lành rằng chúng ta không cần phải mãi chống lại tội lỗi mỗi ngày. Một ngày nào đó chúng ta sẽ được ở thiên đàng với Đấng cứu thế của chúng ta và sẽ được tự do khỏi sự hiện diện và quyền lực của tội lỗi, cũng như là thoát khỏi sự trừng phạt của chúng (1 Giăng 3:2; so sánh Phi-líp 3:21).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Chúng ta có phạm tội mỗi ngày không? Có thể nào chúng ta không phạm tội trong một ngày không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries