settings icon
share icon
Câu hỏi

Đâu là những phẩm chất của trưởng lão và chấp sự?

Trả lời


Kinh Thánh thiết lập một hệ thống rõ ràng về phẩm chất cho một chấp sự và trưởng lão và vị trí của họ trong vòng các tín đồ. Vị trí của các chấp sự được thiết lập nên để giải quyết vấn đề thực tế trong hội thánh "Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp." (Công vụ 6:2). Từ "giúp việc" trong tiếng Hy Lạp là từ diakonein, có nghĩa là "người coi sóc, người phục vụ, hoặc một người đáp ứng nhu cầu của người khác". Trở thành "chấp sự" là để phục vụ. Ban chấp sự đầu tiên là một nhóm gồm bảy người trong hội thánh Giê-ru-sa-lem được bổ nhiệm để phân phối thực phẩm hàng ngày. Vì thế, một chấp sự là người phục vụ người khác trong khả năng chính thức của hội thánh.

Từ "giám mục" trong tiếng Hy Lạp là episkopos. Giám mục là người điều hành, người coi sóc, hay là một viên chức phụ trách các công việc chung trong giáo hội. Trong Kinh Thánh những giám mục còn được gọi là "trưởng lão" (I Ti-mô-thê 5:19) và "mục sư" (Ê-phê-sô 4:11).

Phẩm chất của giám mục/trưởng lão/mục sư được tìm thấy trong I Ti-mô-thê 3:1-7: "Ví bằng có kẻ mong được làm giám mục, ấy là ưa muốn một việc tốt lành; lời đó là phải lắm. Vậy, người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Đừng mê rượu, cũng đừng hung bạo, nhưng phải mềm mại hòa nhã; lại đừng ham tiền bạc; phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng

phục và ngay thật trọn vẹn; (vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai

trị được Hội thánh của Đức Chúa Trời?) Người mới tin đạo không được làm giám mục, e người tự kiêu mà sa vào án phạt của ma quỉ chăng. Người giám mục lại phải được người ngoại làm chứng tốt cho, kẻo bị sỉ nhục và mắc bẫy ma quỉ." Phao-lô cũng hướng dẫn Ti-mô-thê về những điều làm gương giáo huấn của một mục sư tốt. Mở đầu trong I Ti-mô-thê 4:11 và tiếp tục trong 6:2, Phao-lô đưa ra 12 điều mà ông nên "khuyên bảo và dạy dỗ"

Sứ đồ Phao-lô nhắc lại những phầm chất của giám mục / trưởng lão / mục sư trong bức thư ông gửi cho Tít "Mỗi người trong vòng trưởng lão đó phải cho không chỗ trách được, chỉ chồng của một vợ; con cái phải tin Chúa, không được bị cáo là buông tuồng hoặc ngỗ nghịch. Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, nghiền rượu, hung tàn, tham lợi; nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch, tiết độ, hằng giữ đạo thật y như đã nghe dạy, hầu cho có thể theo đạo lành mà khuyên dỗ người ta và bác lại kẻ chống trả." (Tít 1:6-9)

Những phẩm chất của một chấp sự tương tự với giám mục / trưởng lão / mục sư "Các chấp sự cũng phải cho nghiêm trang, không được nói hai lời, không được ghiền rượu, không được tham lợi phi nghĩa, nhưng phải lấy lương tâm thanh sạch giữ lẽ mầu nhiệm của đức tin. Những người đó cũng phải chịu thử thách trước đã, nếu không chỗ trách được thì mới được làm chức chấp sự. Vợ các chấp sự cũng phải nghiêm trang, chớ nói xấu, phải có tiết độ và trung tín trong mọi việc. Các chấp sự chỉ nên làm chồng của một vợ mà thôi, phải khéo cai trị con cái và nhà riêng mình. Vì ai khéo làm chức vụ mình thì được bực cao trọng và lòng rất dạn dĩ trong đức tin đến Đức Chúa Jêsus Christ" (I Ti-mô-thê 3:8-13). Từ "chấp sự" trong phân đoạn Kinh Thánh trên cùng nghĩa với từ Hy Lạp được sử dụng trong Công vụ 6:2, vì thể chúng ta biết rằng chúng ta đang nói đến cùng một vấn đề.

Những phẩm chất này đơn giản và dễ hiểu. Cả chấp sự lẫn giám mục / trưởng lão / mục sư nên là người nam, chồng của một vợ, đáng kính trọng, và là người có thể cai quản nhà mình theo lời Kinh Thánh. Những phẩm chất này cũng giả định rằng một người có những phẩm chất này là một người đã được tái sinh trong niềm tin và bước đi trong sự đầu phục Lời Chúa. Điều khác biệt đáng kể duy nhất giữa phẩm chất của 2 đối tượng chính là giám mục / trưởng lão / mục sư là có thể giảng dạy, trong khi giảng dạy không thực sự quan trọng đối với các chấp sự.

Đức Chúa Giê-xu gọi Ngài chính là "Đấng chăn chiên và Giám mục của linh hồn" (IPhi-e-rơ 2:25). Danh xưng thật thú vị. Từ "Đấng Chăn chiên" được dịch ra từ tiếng Hy Lạp của từ poimen, cũng dùng để dịch thành "mục sư" trong chỗ khác (chẳng hạn Ê-phê-sô 4:11). Poimen chỉ về một người chăn bầy và được sử dụng như một nghĩa bóng của mục sư Cơ Đốc bới vì mục sự nên hướng dẫn và nuôi dưỡng bầy chiên của Đức Chúa Trời bằng Lời Chúa. Từ "Giám mục" được dịch từ episkopos, cũng được Phao-lô sử dụng trong ITi-mô-thê và Tít.

Rõ ràng, vị trí của trưởng lão và chấp sự trong hội thánh rất quan trọng. Chăm sóc con dân Chúa bằng lời nói và hành động là một nhiệm vụ quan trọng đối với một người khi đảm nhận vị trí này, và đó không phải là một việc nhẹ nhàng. Một cá nhân không đạt được tiêu chuẩn không nên giữ lấy vị trí của trưởng lão hoặc chấp sự, hội thánh xứng đáng với những người tốt hơn.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Đâu là những phẩm chất của trưởng lão và chấp sự?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries