settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh nói gì về việc nuôi dưỡng con cái?

Trả lời


Đức Chúa Trời thiết lập nên gia đình. Thiết kế này của Ngài dành cho một người nam và một người nữ kết hôn với nhau, sanh con cái và nuôi dưỡng chúng trong sự nhận biết Chúa (Mác 10:9; Ma-la-chi 2:15). Nhận nuôi con cái cũng là ý tưởng của Đức Chúa Trời, và Ngài là khuôn mẫu trong việc này khi Ngài nhận chúng ta trở nên con nuôi của Ngài (Rô-ma 8:15,23; Ê-phê-sô 1:5). Cho dù con cái đến với gia đình bằng cách nào đi nữa, thì con cái là món quà từ Đức Chúa Trời ban cho và Ngài quan tâm đến việc chúng ta nuôi dạy con cái như thế nào (Thi Thiên 127:3; 34:11; Châm ngôn 23:13–14). Khi Đức Chúa Trời ban món quà ấy cho chúng ta, Ngài cũng chỉ dẫn rõ ràng về hướng dẫn cách dạy dỗ chúng.

Khi Đức Chúa Trời dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi nô lệ, Ngài truyền cho họ dạy con cái của họ tất cả những gì Ngài đã làm cho họ (Phục truyền luật lệ ký 6: 6–7; 11:19). Ngài mong muốn rằng các thế hệ sau sẽ tiếp tục tuân giữ mọi mạng lệnh của Ngài. Khi một thế hệ tiếp theo không vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, xã hội đó sẽ nhanh chóng suy tàn. Cha mẹ không chỉ có trách nhiệm đối với con cái, mà còn nhận lấy sự giao phó từ Đức Chúa Trời để truyền đạt các giá trị và lẽ thật của Ngài vào cuộc sống của chúng.

Một vài chỗ trong Kinh Thánh đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái của mình. Ê-phê-sô 6:4 dạy rằng: “Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.” Có nhiều cách mà cha mẹ có thể chọc giận con cái của họ. Nhiều cha mẹ đặt ra những tiêu chuẩn bất khả thi mà con mình có thể không bao giờ đạt đến tiêu chuẩn ấy. Một số cha mẹ trêu chọc, chế giễu hoặc làm nhục con cái của họ như một biện pháp trừng phạt, điều này không làm gì khác việc chọc giận chúng. Sự không nhất quán cũng có thể gây ra sự tức giận vì một đứa trẻ không bao giờ chắc chắn về hậu quả hành vi của mình. Đạo đức giả cũng sẽ kích động trẻ em tức giận khi cha mẹ yêu cầu cách hành xử từ trẻ em mà cha mẹ lại không làm đúng như vậy.

Để “nuôi dạy con cái trong kỷ luật và sự dạy dỗ của Chúa” có nghĩa là cha mẹ nên huấn luyện con cái theo cách Chúa huấn luyện chúng ta. Với tư cách là Cha, Đức Chúa Trời “chậm giận” (Dân-số Ký 14:18; Thi-thiên 145: 8), nhẫn nại (Thi-thiên 86:15) và tha thứ (Đa-ni-ên 9: 9). Kỷ luật của Ngài được thiết lập để khiến chúng ta ăn năn (Hê-bơ-rơ 12: 6–11). Sự hướng dẫn của Ngài được tìm thấy trong Lời Ngài (Giăng 17:17; Thi Thiên 119: 97), và Ngài mong muốn cha mẹ phải làm cho nhà của mình ngập tràn lẽ thật của Ngài (Phục truyền luật lệ ký 6: 6–7).

Ngài cũng kỷ luật con cái của Ngài (Châm-ngôn 3:11; Hê-bơ-rơ 12: 5) và mong các bậc cha mẹ trên đất cũng làm như vậy (Châm-ngôn 23:13). Thi thiên 94:12 nói, " Hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa-phạt, và dạy luật-pháp Ngài cho." Từ kỷ luật bắt nguồn từ gốc là môn đệ. Kỷ luật ai đó có nghĩa là môn đệ hóa cho người đó. Sự kỷ luật của Đức Chúa Trời được tạo nên để “nên giống như hình bóng Con Ngài” (Rô-ma 8:29). Cha mẹ có thể khiến con cái môn đệ hóa cho Chúa bằng cách thẩm thấu những giá trị và bài học cuộc sống mà chúng đã học được. Khi cha mẹ thực hành lối sống tin kính và đưa ra các quyết định do Thánh Linh kiểm soát (Ga-la-ti 5:16, 25), họ có thể khuyến khích con cái noi theo gương của họ. Kỷ luật phù hợp và nhất quán mang lại “bông trái công bình và bình an” (Hê-bơ-rơ 12:11). Không tuân thủ kỷ luật sẽ gây ô nhục cho cả cha mẹ và con cái (Châm ngôn 10:1). Châm ngôn 15:32 nói rằng người bỏ qua kỷ luật “khinh bỉ linh hồn mình”. Đức Chúa Trời đã phán xét thầy tế lễ Ê-li vì ông đã để cho các con trai của mình làm ô danh Chúa và “không ngăn cấm chúng” (1 Sa-mu-ên 3:13).

Con cái là “cơ nghiệp bởi Đức Chúa Trời” (Thi thiên 127:3). Ngài đặt con cái ở trong gia đình và hướng dẫn cha mẹ cách nuôi dạy chúng. Mục tiêu của việc nuôi dạy con cái tốt chính là việc sinh ra những đứa con khôn ngoan, chúng nhận biết và tôn kính Đức Chúa Trời bằng cuộc sống của chúng. Châm-ngôn 23:24 cho thấy kết quả cuối cùng của việc nuôi dạy con cái theo kế hoạch của Đức Chúa Trời: “Cha người công bình sẽ có sự vui vẻ lớn, và người nào sanh con khôn ngoan sẽ khoái lạc nơi nó”.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh nói gì về việc nuôi dưỡng con cái?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries