settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh có hứa rằng việc nuôi dạy con cái tin kính sẽ luôn dẫn đến kết quả là con cái tin kính không (Châm Ngôn 22:6)?

Trả lời


Châm Ngôn 22:6 chép rằng, “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó”. Câu này có hứa rằng việc nuôi dạy con cái cách tin kính sẽ luôn dẫn đến kết quả là con trẻ sẽ bước đi theo Chúa khi trưởng thành không? Còn những bậc cha mẹ tin kính có con cái nổi loạn thì sao?

Châm Ngôn là một dạng văn học, không phải là những lời hứa trực tiếp. Nói đúng hơn thì Châm Ngôn là những quan sát chung về cuộc sống mà thường đúng là như vậy. Điều này giúp giải thích lý do tại sao một số cha mẹ trung tín nuôi dạy con mình theo Chúa, nhưng đứa trẻ lại nổi loạn chống lại Chúa khi trưởng thành.

Châm Ngôn 22:6 dạy rằng nhìn chung đúng là đứa trẻ được nuôi dạy để yêu mến Chúa sẽ tiếp tục làm như vậy khi trưởng thành. Đây là quan sát về đời sống từ 3.000 năm trước, và nó tiếp tục được chứng minh cho đến ngày nay. Hầu hết các bậc cha mẹ Cơ Đốc nuôi dạy con cái theo cách tin kính sẽ để lại một di sản là những đứa trẻ yêu mến Chúa khi trưởng thành. Việc nuôi dưỡng một đứa trẻ trong “sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa” (Ê-phê-sô 6:4) làm tăng đáng kể khả năng đứa trẻ đó sẽ gắn bó với Đấng Christ trong cuộc sống sau này.

Một ví dụ tuyệt vời trong Kinh Thánh có thể được tìm thấy trong cuộc đời của Ti-mô-thê. Trong II Ti-mô-thê 1:5, Phao-lô nói: “Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa”. Mẹ và bà ngoại của Ti-mô-thê đều yêu mến Chúa và cũng đã nuôi dạy Ti-mô-thê làm như vậy. Ti-mô-thê tham gia cùng Phao-lô với tư cách là một cộng sự truyền giáo khi còn trẻ và trở thành một trong những người bạn đồng lao đáng tin cậy nhất của ông. Tân Ước đã nhắc đến Ti-mô-thê hai mươi lăm lần với tư cách là người truyền giáo, phụ tá cho các sứ đồ và mục sư.

Ngày nay, việc nuôi dạy con cái cách tin kính là điều cần thiết, giống như xuyên suốt lịch sử. Những người cha và người mẹ là chìa khóa để nuôi dạy những người nam và người nữ tin kính, yêu mến Chúa và sống cho Ngài. Bất chấp phước lành mà các mục sư, người hướng dẫn thanh niên và những người có ảnh hưởng tin kính khác, không ai có thể thay thế vai trò của các bậc cha mẹ tin kính, là những người sống theo niềm tin Cơ Đốc và truyền lại cho con cái của họ. Đây là lý do tại sao trước giả của Châm Ngôn 22:6 có thể khẳng định một cách đúng đắn, “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo. Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó”.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh có hứa rằng việc nuôi dạy con cái tin kính sẽ luôn dẫn đến kết quả là con cái tin kính không (Châm Ngôn 22:6)?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries