settings icon
share icon
Câu hỏi

Ai là những tâm linh bị tù?

Trả lời


"Những tâm linh bị tù" được đề cập trong ngữ cảnh về những gì Chúa Giê-su đã làm trong khoảng thời gian Ngài chết và phục sinh. 1 Phi-e-rơ 3:18-20 nói rằng "Ngài chịu chết về phần thể xác, nhưng được sống về phần tâm linh; bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù, là những kẻ thuở trước không vâng phục Đức Chúa Trời khi Ngài kiên nhẫn chờ đợi trong thời của Nô-ê khi chiếc tàu được đóng." Lưu ý rằng thân thể của Chúa Giê-su đã chết và đang chờ sự phục sinh nhưng Ngài sống về phần tâm linh trong suốt khoảng thời gian Ngài viếng thăm những tâm linh bị tù. Trong bối cảnh đó, vui lòng đọc bài viết của chúng tôi có tựa đề "Chúa Giê-su đã ở đâu trong 3 ngày sau cái chết và trước lúc phục sinh?"

Chúng ta biết bốn điều về những linh hồn được đề cập trong 1 Phi-ê-rơ 3:19. Họ vô hình, họ bị cầm tù, họ đã phạm tội trước khi lũ lụt xảy đến và Chúa Giê-su đã đến thăm viếng nơi bị giam cầm để thông báo với họ. Những linh hồn này chính xác là ai đã trở thành chủ đề nghiên cứu trong những năm qua.

Đầu tiên, hãy cùng nhìn vào từ "những linh hồn". Nó là một bản dịch của từ pneumasin trong tiếng Hy-lạp, một dạng của từ pneuma nghĩa là "không khí, hơi thở, gió." Nó được dùng trong Tân Ước để chỉ những thiên sứ (Hê-bơ-rơ 1:14), ma quỷ (Mác 1:23), linh của Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 27:50), Đức Thánh Linh (Giăng 14:17), và phần linh hồn của con người (1Cô-rinh-tô 2:11). Trong khi Kinh Thánh nói rõ rằng loài người có linh hồn (Hê-bơ-rơ 4:12) thì Kinh Thánh lại chưa bao giờ nói đến con người là "những linh hồn" đơn giản. Trái lại, Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh, những thiên sứ, ma quỷ lại chưa bao giờ được nói đến là có linh hồn mà họ là những linh. Vì vậy, nghĩa tiêu chuẩn của từ "những linh hồn" trong cụm từ "những tâm linh bị tù" lập luận rằng linh hồn là một thứ gì đó không phải là con người.

Những linh hồn bị cầm tù không thể là những thiên sứ bởi vì thiên sứ không phạm tội và không bị giam giữ. Và nếu những linh hồn bị cầm tù này không phải là linh của những người chết, điều này khiến chúng ta còn một lựa chọn: những tâm linh bị tù là ma quỷ. Bây giờ, thật rõ ràng rằng không phải tất cả ma quỷ đều bị cầm tù. Tân Ước cho chúng ta nhiều ví dụ về những việc làm của ma quỷ trên đất. Vì vậy, các linh hồn bị tù phải là một nhóm yêu ma chọn lọc bị giam cầm, không giống như những thành viên còn lại của ma quỷ.

Điều gì có thể là một lý do cho một số, nhưng không phải tất cả, của những con quỷ bị cầm tù? Giu-đe 1:6 cho chúng ta một manh mối quan trọng: "Còn các thiên sứ không giữ vị trí, từ bỏ chỗ riêng của mình, thì Ngài dùng xiềng để giữ họ trong chỗ tối tăm cho đến kỳ phán xét trong ngày trọng đại." Có một số thiên thần sa ngã đã phạm một tội ác nghiêm trọng nào đó. Giu-đe 1:6 không nói chi tiết nhưng tội lỗi của ma quỷ có liên quan đến việc họ "đã không giữ vị trí của mình, từ bỏ chỗ riêng". Khải Huyền 9:1-12, 14-15, và 2 Phi-e-rơ 2:4 cũng nói về những thiên thần độc ác hiện đang bị trói buộc.

Tội lỗi mà những tâm linh bị tù phạm phải có thể là điều ở trong Sáng Thế Ký 6:1-4 về việc "con trai của Đức Chúa Trời" ăn ở "con gái loài người" sinh ra những người khổng lồ Nephilim. Nếu "con trai của Đức Chúa Trời" là những thiên thần sa ngã thì sau đó tội lỗi ở Sáng thế ký 6 liên quan đến các thiên sứ rời khỏi nơi của họ với một hành động bất tuân trước cơn lũ lụt và điều đó tương ứng với những gì sứ đồ đề cập trong 1 Phi-e-rơ 3:19. Dường như những con quỷ sống chung với phụ nữ loài người đã bị Chúa giam cầm để ngăn họ lặp lại tội lỗi đó và can ngăn những con quỷ khác thử nó.

Dựa vào 1 Phi-e-rơ 3:19, Chúa Giê-su đã "công bố" với những tâm linh bị tù. Từ được dịch là "công bố" hay "rao giảng" nghĩa là "tuyên bố công khai" hay "thông báo". Chúa Giê-su đã đến vực sâu và rao giảng về chiến thắng của Ngài cho những thiên thần sa ngã bị tù ở đó. Chúng đã thua và Ngài đã chiến thắng. Thập tự giá đã chiến thắng hết tất cả những điều xấu xa (Cô-lô-se 2:15)

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Ai là những tâm linh bị tù?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries