settings icon
share icon
Câu hỏi

Liệu phụ nữ có thể hầu việc Chúa trong cương vị chấp sự trong hội thánh?

Trả lời


Kinh Thánh không hoàn toàn rõ về việc liệu một người nữ có thể hầu việc Chúa trong cương vị chấp sự. Câu chấp sự phải là “những người đàn ông được kính trọng” (1 Ti-mô-thê 3:8) và phẩm chất “là chồng một vợ” (1 Ti-mô-thê 3:12) có vẻ như loại trừ người nữ khỏi việc hầu việc Chúa trong cương vị chấp sự. Tuy nhiên, vài người giải nghĩa 1 Ti-mô-thê 3:11 đang nói đến nữ chấp sự vì từ Hy Lạp được dịch là “những người vợ” cũng có thể dịch là “những người nữ.” Phao-lô nhiều khả năng đang không đề cập tới những người vợ của chấp sự, nhưng tới những người nữ mà hầu việc Chúa trong cương vị chấp sự. Cách dùng từ “cũng vậy” như một sự mở đầu trong câu 8 hàm ý một nhóm người lãnh đạo thứ ba bên cạnh nhóm trưởng lão và chấp sự. Và nữa, Phao-lô không đưa ra một yêu cầu nào cho những người vợ của trưởng lão khi chỉ ra những phẩm chất của một trưởng lão. Tại sao chỗ này thì ông lại nêu ra những phẩm chất của những người vợ của chấp sự? Nếu việc các bà vợ của các lãnh đạo hội thánh cần cư xử theo một chuẩn mực nào đó là quan trọng, thì hoàn toàn lô-gic mà cho rằng Phao-lô sẽ quan tâm hơn – hoặc ít nhất bằng nhau – về những người vợ của các trưởng lão, vì các trưởng lão còn ở trong vị trí nổi bật hơn trong hội thánh. Nhưng ông lại không có yêu cầu gì dành cho những người vợ của các trưởng lão.

Rô-ma 16:1 đề cập tới Phê-bê với một từ cũng là từ Phao Lô dùng trong 1 Ti-mô-thê 3:12. Tuy nhiên, không rõ là liệu Phao-lô đang nói Phê-bê là chấp sự hay chỉ là một đầy tớ. Trong hội thánh thời kì đầu, những nữ đầy tớ của Chúa quan tâm cho người ốm, người nghèo, khác lạ và những người trong tù. Họ đã dạy những người nữ trẻ và con cái (Tít 2:3-5). Phê-bê có thể không có danh hiệu chức vụ là “chấp sự”, nhưng Phao-lô coi trọng bà đủ để tin cậy gưi gắm bà với trách nhiệm rất lớn là gửi thư của ông tới hội thánh ở Rô-ma (Rô-ma 16:1-2). Rõ rằng, ông nhìn thấy bà không là một người kém hơn hay ít khả năng hơn, nhưng là một thành viên tin cậy và quý trọng của thân thể Đấng Christ.

Kinh Thánh không ủng hộ nhiều quan điểm rằng phụ nữ hầu việc Chúa trong cương vị chấp sự, nhưng Kinh Thánh cũng không loại bỏ nữ chấp sự. Một số nhà thờ đã thiết lập chức vụ của nữ chấp sự, nhưng đa số phân biệt nó với chức vụ của nam chấp sự. Nếu một nhà thờ thiết lập vai trò của nữ chấp sự, lãnh đạo nhà thờ nên đảm bảo rằng nữ chấp sự phải thuận phục theo những giới hạn mà Phao-lô đặt trên mục vụ của những người nữ trong các đoạn khác (như 1 Ti-mô-thê 2:11-12), cũng giống như tất cả các chức vụ lãnh đạo thuận phục theo cơ cấu thẩm quyền của hội thánh và trên hết là theo thẩm quyền tối cao của Đấng Christ chúng ta.EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Liệu phụ nữ có thể hầu việc Chúa trong cương vị chấp sự trong hội thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries