settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm cách nào để tôi biết lời hứa nào của Chúa dành cho tôi?

Trả lời


Có hàng trăm lời hứa của Chúa được viết trong Kinh Thánh. Làm sao chúng ta biết lời hứa nào dành cho chúng ta, lời hứa nào chúng ta có thể yêu cầu? Nói theo cách khác, làm thế nào người ta có thể chỉ ra sự khác biệt giữa lời hứa chung và lời hứa riêng? Một lời hứa chung là một lời hứa được Chúa Thánh Linh ban cho mọi tín hữu trong mọi thời đại. Khi tác giả viết lời hứa, ông không đặt ra giới hạn về khoảng thời gian hay đối tượng nhận.

Ví dụ về một lời hứa chung là 1 Giăng 1:9 "Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính." Lời hứa này dựa trên bản tính tha thứ của Chúa và nó dành sẵn cho những người tin ở khắp mọi nơi. Ví dụ khác về lời hứa chung là Phi-líp 4:7 "Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jesus." Lời hứa này được viết cho tất cả tín hữu là những người khước từ sự lo lắng và dâng những lời nài xin của mình lên cho Đức Chúa Trời (Phi-líp 4:6). Những ví dụ khác về lời hứa chung có trong Thi Thiên 1:3; 27:10; 31:24; Giăng 4:13-14 ( lưu ý từ "bất cứ ai"); Khải Huyền 3:20

Lời hứa riêng là lời hứa dành riêng cho người nào đó trong trường hợp cụ thể. Bối cảnh của lời hứa sẽ chỉ rõ người nhận là ai. Ví dụ như, lời hứa trong 1 Các Vua 9:5 rất cụ thể: "Ta sẽ làm ngôi nước con vững bền trên Y-sơ-ra-ên đến đời đời … " Những câu phía trước và theo sau đó làm rõ rằng Đức Chúa Trời đang phán với Vua Sa-lô-môn.

Lu-ca 2:35 chứa đựng lời hứa riêng khác: "Và một thanh gươm cũng sẽ đâm thấu tâm hồn cô …" Lời tiên tri/ lời hứa này được viết cho Mary và đã được ứng nghiệm trên cuộc đời bà. Mặc dù lời hứa riêng không dành cho tất cả tín hữu nói chung, nhưng Đức Thánh Linh vẫn có thể dùng lời hứa riêng này để dẫn dắt cà khích lệ con dân Ngài. Ví dụ như, lời hứa trong Ê-sai 54:10 được viết cho dân Y-sơ-ra-ên, nhưng Đức Thánh Linh đã dùng những từ này để an ủi nhiều Cơ Đốc nhân ngày nay: "… tình yêu của Ta đối với ngươi sẽ không lìa khỏi ngươi, và giao ước hòa bình cũng không bị xóa bỏ…"

Khi được dẫn dắt để mang tin lành cho dân ngoại, sứ đồ Phao-lô đã công bố lời hứa của Ê-sai: "Ta đã đặt ngươi làm ánh sáng cho các dân ngoại, để các ngươi đem ơn cứu rỗi đến tận cùng trái đất" (Công vụ 13:47). Lời hứa của Ê-sai ban đầu được dành cho Đấng Mê-si-a, nhưng trong câu đó Phao-lô đã tìm thấy sự chỉ dẫn từ Chúa cho cuộc đời của ông. Khi công bố một trong những lời hứa của Chúa từ Kinh Thánh, chúng ta nên giữ những nguyên tắc sau đây:

1) Lời hứa của Chúa thường có điều kiện. Hãy tìm từ "nếu" trong bối cảnh.

2) Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những lời hứa để giúp chúng ta dễ dàng thuận phục ý muốn của Ngài và tin cậy Ngài hơn. Lời hứa không khiến Đức Chúa Trời uốn cong theo ý muốn của chúng ta.

3) Đừng quá muốn biết chính xác khi nào, ở đâu hoặc làm thế nào những lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện trong cuộc sống của bạn.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Làm cách nào để tôi biết lời hứa nào của Chúa dành cho tôi?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries