settings icon
share icon
Câu hỏi

Nhiều người sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục?

Trả lời


Câu hỏi liệu rằng có nhiều người ở thiên đàng hay địa ngục được trả lời bởi chính Chúa Giê-xu trong một phân đoạn ngắn gọn: "Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát (rộng) dẫn đến sự hư mất,vkẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít" (Ma-thi-ơ 7:13-14).

Chỉ có những người tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ và những người tin vào Ngài được ban cho quyền trở nên con cái của Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Như vậy, món quà của sự sống đời đời chỉ thông qua Chúa Giê-xu Christ dành cho tất cả những ai tin Ngài. Ngài nói, "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). Nó không phải thông qua Mohammed, Phật, hay các vị thần giả khác do con người làm ra. Nó không phải dành cho những người muốn một cách dễ dàng để lên thiên đàng trong khi vẫn tiếp tục sống một đời sống trần tục trên đất. Chúa Giê-xu chỉ cứu những ai hoàn toàn tin cậy Ngài là Đấng Cứu Rỗi (Công vụ 4:12).

Vậy, hai cánh cửa trong Ma-thi-ơ 7:13-14 là gì? Chúng là lối vào hai "con đường" khác nhau. Cánh cửa rộng dẫn đến con đường rộng. Cánh cửa nhỏ, hẹp dẫn đến con đường hẹp. Con đường hẹp là con đường của người tin kính, và con đường rộng là con đường của người không tin kính. Con đường rộng là con đường dễ đi. Nó hấp dẫn và thúc đẩy sự đam mê lạc thú. Nó dễ dãi. Nó là con đường chung của thế giới với vài quy tắc, ít hạn chế và ít yêu cầu hơn. Sự khoan dung của tội lỗi được khuyến khích, và Lời của Đức Chúa Trời không được nghiên cứu và các tiêu chuẩn của Ngài không được tuân theo. Con đường này không đòi hỏi sự trưởng thành thuộc linh, không có nhân cách đạo đức, không cam kết, và không có sự hy sinh. Nó là con đường dễ dàng theo đuổi "theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch" (Ê-phê-sô 2:2). Nó là con đường rộng mà "dường chánh đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết" (Châm ngôn 14:12).

Những người rao giảng phúc âm có tính chất bao hàm trong đó "mọi con đường đều dẫn đến thiên đàng" là rao truyền một phúc âm hoàn toàn khác với phúc âm mà Chúa Giê-xu rao giảng. Cánh cửa của sự tự cho mình là trung tâm, chỉ quan tâm đến chính mình, và một quan niệm kiêu ngạo, tự cho mình là đúng là cánh cửa rộng của thế gian dẫn đến địa ngục chứ không phải là cửa hẹp dẫn đến sự sống đời đời. Hầu hết mọi người trải qua cuộc sống của họ theo đám đông đang trên con đường rộng, làm những người khác làm và tin những gì người khác tin.

Con đường hẹp là con đường khó đi, con đường có yêu cầu. Nó là con đường giúp bạn nhận ra rằng bạn không thể tự cứu mình mà phải tin vào chỉ một mình Chúa Giê-xu Christ để cứu bạn. Nó là con đường từ bỏ chính mình và con đường thập giá. Thực tế là ít người tìm thấy con đường của Đức Chúa Trời với ngụ ý rằng nó phải được tìm kiếm cách siêng năng. "Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng" (Giê-rê-mi 29:13). Vấn đề ở đây là không ai sẽ vấp vào vương quốc hay đi qua cửa hẹp một cách tình cờ. Có người hỏi Chúa Giê-xu rằng: "Có người thưa Ngài rằng: 'Lạy Chúa, có phải chỉ ít kẻ được cứu chăng?' Ngài đáp rằng: 'Hãy gắng sức vào cửa hẹp vì ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào mà không vào được'" (Lu-ca 13:23,24).

Nhiều người sẽ tìm cách bước vào cánh cửa hẹp đó, cánh cửa của sự cứu rỗi, nhưng "sẽ không thể". Họ không sẵn lòng tin một mình Chúa Giê-xu. Họ không sẵn lòng trả giá. Nó quá đắt giá đến nỗi họ không từ bỏ thế gian. Con đường của Đấng Christ là con đường của thập giá, và con đường thập giá là con đường của sự từ bỏ chính mình. Chúa Giê-xu đã phán: "Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống, thì sẽ cứu" (Lu-ca 9:23-24).

Chúa Giê-xu biết rằng nhiều người sẽ chọn cánh cửa rộng và con đường rộng dẫn đến sự hủy diệt và địa ngục. Do đó, Ngài đã nói rằng chỉ có một số ít sẽ chọn cửa hẹp. Theo Ma-thi-ơ 7:13-14, chắc chắn sẽ có nhiều người đi xuống địa ngục hơn là lên thiên đường. Câu hỏi đặt ra cho bạn là, bạn đang đi trên con đường nào?

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Nhiều người sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries