settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúa có hứa sẽ không đưa cho chúng ta nhiều hơn chúng ta có thể làm được không?

Trả lời


Cô-rinh-tô Nhất 10:13 nói rằng, "Không thử thách nào xảy đến với anh chị em là quá sức người. Ðức Chúa Trời là thành tín; Ngài không để anh chị em bị thử thách quá sức của mình đâu, nhưng trong sự thử thách Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh chị em có thể chịu đựng nổi." Câu Kinh thánh này dạy chúng ta một nguyên tắc tuyệt vời. Nếu chúng ta thuộc về Ngài, Chúa sẽ không cho phép bất cứ khó khăn nào mà chúng ta không chịu được trong đời sống chúng ta. Trong mọi cám dỗ và mọi thử thách trên đường đời chúng ta, Chúa sẽ thành tín luôn với chúng ta; Ngài sẽ luôn mở lối cho mọi thử thách. Chúng ta sẽ không phải khuất phục tội lỗi. Chúng ta có thể vâng phục Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Vì vậy, chúng ta có sự khích lệ thánh trên con đường Cơ đốc nhân. Cầu nguyện rằng "xin cứu chúng con khỏi kẻ ác" (Ma-thi-ơ 6:13) sẽ luôn được trả lời. Tuy nhiên, lời hứa này không có nghĩa chúng ta sẽ không bao giờ đối mặt với rắc rối; ngược lại, Chúa Giê-su nói rằng, "Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong thế gian" (Giăng 16:33a). Điểm mấu chốt được thấy trong lời Chúa Giê-su tiếp theo, "nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi" (Giăng 16:33b).

Phao-lô và các bạn đồng hành của ông bị thử thách đau đớn khi họ đưa tin lành tới những khu vự mới. Đây là lời chứng của ông: "những đau buồn ấy thật lớn lao, quá sức chịu đựng, khiến chúng tôi gần tuyệt vọng, thiếu điều không muốn sống nữa. Thật vậy chúng tôi có cảm tưởng như đã lãnh bản án tử hình" (2 Cô-rinh-tô 1:8-9). Dường như, Phao-lô bị thử thách vượt qua sức chịu đựng của ông — "quá sức chịu đựng". Điều này dẫn chúng ta tới một thực tế khác: sức để chịu đựng thử thách và cám dỗ không đến từ chúng ta; mà đến từ Chúa. Đây chính xác là những gì Phao-lô viết sau đó: "nên chúng tôi không cậy vào mình nữa, nhưng cậy hoàn toàn vào Ðức Chúa Trời" (2 Cô-rinh-tô 1:9). Phao-lô tiếp tục ca ngợi Chúa vì sự giải cứu của Ngài (câu 10) và nhấn mạnh vào sự hiệu quả của những lời cầu nguyện của hội thánh (câu 11).

Với mọi điều xảy đến trên đường đời chúng ta, mọi điều thử thách cám dỗ chúng ta, mọi đau thương xảy đến trong cuộc đời chúng ta, chúng ta đều có thể, bằng sức Chúa, vượt qua. Trong tất cả những điều này, chúng ta có thể đạt được thắng lợi thuộc linh, thông qua đấng Christ. Cuộc sống không dễ dàng. Thực tế là chúng ta thường cần "một lối thoát". Cuộc sống khó khăn, nhưng chúng ta có thể tự tin đối mặt trong lời hứa ân bao dung của Chúa.

Chúng ta "thắng hơn bội phần" trong Chúa (Rô-ma 8:37). "Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời, đều chiến thắng (thắng hơn) thế gian; điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian, chính là đức tin của chúng ta. (1 Giăng 5:4). "Chiến thắng (thắng hơn) thử thách và cám dỗ của thế gian là vượt qua chúng, giống như Đa-vít, bằng sức Chúa, thắng gã khổng lồ Gô-li-át. Mưu chước của ma quỷ và nghịch cảnh sẽ không chiến thắng chúng ta. "Từ khi tôi còn thơ ấu, chúng nó thường hà hiếp tôi, Nhưng không thắng hơn tôi được." (Thi Thiên 129:2). Thử thách xảy đến với chúng ta có mục đích, nhưng chúng ta có khí giới của Chúa và đặc ân cầu nguyện, và Chúa sẽ cho thấy rằng thử thách sẽ không thể vượt qua được đức tin của chúng ta. Vị thế của chúng ta như con của Chúa Trời được đảm bảo; chúng ta sẽ vượt qua thử thách vẹn toàn. "Vì tôi tin chắc rằng … [không gì] trong các loài thọ tạo có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðức Chúa Trời trong Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta" (Rô-ma 8:38-39).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúa có hứa sẽ không đưa cho chúng ta nhiều hơn chúng ta có thể làm được không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries