settings icon
share icon
Câu hỏi

Nhân loại học Cơ Đốc là gì?

Trả lời


Nhân loại học là nghiên cứu về nhân loại. Nhân loại học Cơ Đốc là nghiên cứu về nhân loại từ quan điểm Cơ Đốc/Kinh Thánh. Nó chủ yếu tập trung vào bản chất của loài người — làm thế nào các khía cạnh phi vật chất và vật chất của con người liên quan đến nhau. Dưới đây là một số câu hỏi phổ biến trong Nhân loại học Cơ Đốc:

Con người được tạo dựng theo hình ảnh và giống như Đức Chúa Trời có nghĩa là gì (Sáng thế ký 1:26-27)? Hình ảnh của Đức Chúa Trời đề cập đến phần phi vật chất của con người. Đó là điều khiến con người tách biệt với thế giới động vật, phù hợp với "quyền thống trị" mà Đức Chúa Trời đã dự định (Sáng thế ký 1:28), và cho phép con người giao tiếp với Người tạo ra mình. Đó là một sự giống nhau về mặt tinh thần, đạo đức và xã hội.

Chúng ta có ba phần hay hai phần? Chúng ta là thể xác, linh hồn và tinh thần hay thể xác, linh hồn-tinh thần? Con người được dự định có mối liên hệ với Chúa, và như vậy, Chúa đã tạo ra chúng ta với cả hai khía cạnh vật chất và phi vật chất. Các khía cạnh vật chất rõ ràng là những khía cạnh hữu hình và chỉ tồn tại chừng nào mà con người còn sống. Các khía cạnh phi vật chất là những thứ vô hình: linh hồn, tinh thần, trí tuệ, ý chí, lương tâm, v.v ... Những đặc điểm này tồn tại vượt quá tuổi thọ vật lý của cá nhân.

Sự khác biệt giữa linh hồn và tinh thần là gì? Điều quan trọng là phải hiểu rằng cả hai đều đề cập đến phần phi vật chất của con người, nhưng chỉ có "tinh thần" đề cập đến việc con người đi với Chúa. "Linh hồn" nói đến bước đi của con người trên thế giới, cả vật chất và phi vật chất.

Nguồn gốc của các chủng tộc khác nhau là gì? Kinh Thánh không rõ ràng cho chúng ta nguồn gốc của các "chủng tộc" hay màu da khác nhau của loài người. Trong thực tế, chỉ có một chủng tộc, đó là loài người. Trong loài người, có sự đa dạng rộng lớn về màu da và các đặc điểm vật lý khác.

Nhân loại học Cơ Đốc liên quan đến chúng ta là ai và chúng ta liên quan đến Chúa như thế nào. Cho dù con người vốn đã tốt hay tội lỗi vốn có là rất quan trọng trong việc xác định mối quan hệ của chúng ta với Chúa có thể được phục hồi như thế nào. Liệu linh hồn của con người mang theo sau khi chết có quyết định phần lớn quan điểm của chúng ta về mục đích của chúng ta trong thế giới này. Nhân loại học Cơ Đốc giúp chúng ta hiểu chính mình từ quan điểm của Chúa. Khi chúng ta đi sâu vào chủ đề này, chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất sa ngã của chúng ta, và điều này dẫn đến một cảm giác ngạc nhiên về tình yêu của Đấng Cứu Rỗi đã nhìn thấy tình trạng bất lực của chúng ta và đã đi đến thập tự giá để cứu chuộc chúng ta. Khi chúng ta chấp nhận sự hy sinh đó và nhận nó là của riêng chúng ta, thì bản chất của chúng ta được biến đổi bởi Chúa là Đấng tạo ra trong chúng ta một con người hoàn toàn mới (II Cô-rinh-tô 5:17). Chính người mới này mới có thể liên quan đến Ngài như chúng ta nên, là những đứa con yêu mến của Ngài.

Một câu quan trọng về Nhân loại học Cơ Đốc là Thi Thiên 139:14, "Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm".

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Nhân loại học Cơ Đốc là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries