settings icon
share icon
Câu hỏi

Người của Chúa là như thế nào?

Trả lời


"Người của Chúa" là từ dùng để miêu tả một người theo Chúa trong mọi đường lối, người vâng phục mệnh lệnh của Ngài với niềm vui, người không sống vì những điều của đời này nhưng vì những điều của cõi đời đời, người vui lòng phục vụ Chúa bằng sự dâng hiến rộng rời tất cả những gì mình có, và trong niềm vui chấp nhận những khổ đau đến như một phần của đức tin của mình. Có lẽ, Mi-ca 6:8 đúc kết về người của Chúa trong 1 câu xúc tích: "Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, Điều mà Đức Giê-hô-va đòi hỏi ngươi. Đó chẳng phải là làm điều công chính, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao?"

Người của Chúa không lừa gạt hay bịp bợm người chủ của mình bằng cách đi làm muộn hay không làm công việc được giao trong giờ làm việc; anh ta không ngồi lê đôi mách hay vu khống; anh ta giữ cho tâm trí và trái tim được thuần khiết bằng việc coi giữ mắt và tai mình khỏi những điều dơ bẩn của thế giới. Nếu anh ta còn độc thân, anh ta sẽ giữ sự thánh khiết và chỉ cưới một người phụ nữ trong Chúa (2 Cô-rinh-tô 6:14). Nếu anh ta kết hôn, anh ta sẽ yêu, coi trọng và trân quý vợ mình và sẽ là đầu của gia đình (Ê-phê-sô 5:22-24, 33). Anh ta không chất nhận những giá trị của thế giới, nhưng nhìn vào Lời Chúa để xem điều gì là khôn ngoan hay tốt lành. Anh ta xem trọng những người "thiệt thòi" hay những người bị chối bỏ bởi xã hội, những người cô đơn và tuyệt vọng; anh ta là người lắng nghe những vấn đề của người khác và không đánh giá.

Quan trọng nhất là, người của Chúa hiểu được rằng khi Chúa kêu gọi anh ta "phải nên toàn thiện như Cha các con ở trên trời là toàn thiện", anh ta chỉ có thể làm được được điều đó bởi vì Chúa làm cho anh ta "được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài" (Ê-phê-sô 1:4; Cô-lô-se 1:22) thông qua năng quyền của Ngài và sự ngự trị của Thánh Linh Ngài. Bằng sức chính mình, chúng ta không thể trở nên thánh và toàn thiện, nhưng thông qua đấng Christ, người đã ban sức lực cho chúng ta, chúng ta có thể "làm được mọi sự" (Phi-líp 4:13). Người của Chúa biết rằng con người mới của anh ta là do sự công chính của đấng Christ được đánh đổi cho bản chất tội lỗi của chúng ta qua thập tự giá (2 Cô-rinh-tô 5:17; Phi-líp 3:9). Kết quả cuối cùng là anh ta có thể bước đi khiêm nhường với Chúa của mình, và biết rằng anh ta phải phụ thuộc hoàn toàn nơi Ngài để có thể sống trọn vẹn và kiên gan (bền chí) tới cuối cùng.

Đây là điều mà tôn giáo đơn giản kêu gọi: giúp đỡ những người trong cơn khó khăn và giữ mình khỏi sự ô uế của thế giới (Gia-cơ 1:27). Chúng ta có thể biết hết về các giáo lý Kinh Thánh, chúng ta có thể biết hết tất cả các khái niệm thần học, chúng ta có thể dịch Kinh Thánh từ nguyên bản tiếng Hy-lạp và vân vân, nhưng nguyên tắc trong Mi-ca 6:8 là điều mà người của Chúa phải theo: làm điều công chính, ưa sự nhân từ Và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Người của Chúa là như thế nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries