settings icon
share icon
Câu hỏi

Con người bề trong là gì?

Trả lời


Phao-lô sử dụng khái niệm con người bề trong vài lần trong thư tín của mình (II Cô-rinh-tô 4:16; Ê-phê-sô 3:16). Rô-ma 7:22-23 chép rằng: "Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình." "Người bề trong" là cách mô tả khác về khía cạnh tâm linh của con người. Ngược lại, "con người bề ngoài" là khía cạnh thể chất thấy được bên ngoài của một người.

Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người cùng với tâm linh, linh hồn và thân thể (Sáng thế kí 1:27, I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23). Chúng ta không phải là những cơ thể có linh hồn; nhưng chúng ta là những linh hồn có thân thể. Cơ thể là "con người bề ngoài" chính là cơ thể vật lý mà qua đó chúng ta có thể trải nghiệm thế giới. Những chức năng chính yếu của cơ thể thông qua năm giác quan và bởi việc đáp ứng những nhu cầu bẩm sinh thúc đấy chúng ta ăn, uống, và ngủ. Cơ thể của chúng ta không hề xấu nhưng đó chính là quà tặng từ Đức Chúa Trời. Ngài mong chúng ta dâng thân thể mình như là của lễ sống dâng lên Ngài (Rô-ma 12:1-2). Khi chúng ta tiếp nhận món quà cứu rỗi từ Đức Chúa Trời thông qua Đấng Christ, thân thể chúng ta trở nên đền thờ của Đức Thánh Linh (I Cô-rinh-tô 6:19-20, 3:16)

Linh hồn là trung tâm nhân cách của con người mà qua đó tâm trí, ý chí, và tình cảm của chúng ta được vận hành. Với linh hồn, chúng ta chọn để lắng nghe và vâng lời những ham muốn của xác thịt hoặc theo ý muốn của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:16–17, Rô-ma 8:9, Mác 14:38). Linh hồn là một tòa án của mỗi người, nơi đưa ra những quyết định trong cuộc sống. Đó là điểm tựa của mỗi cuộc đời và là nguồn mà từ đó những đặc trưng của tính cách như là tự tin, tự ti, tư lợi hay tự khẳng định bản thân được hình thành.

Linh hồn chúng ta chứa đựng con người bên trong mà Kinh Thánh có nhắc đến. Linh hồn của chúng ta là nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời kết nối với chúng ta. Chúa Giê-xu phán rằng, "Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy" (Giăn 4:24). Đó là linh hồn bên trong chúng ta mà chúng ta phải được tái sinh (Giăng 3:3-6). "Con người bề trong" có lương tâm mà qua đó Đức Thánh Linh có thể hành động và cáo trách về tội lỗi (Giăng 16:8; Công vụ 24:16). Linh hồn của chúng ta là phần giống với Đức Chúa Trời nhất , với một nhận thức bẩm sinh về điều đúng và điều sai (Rô-ma 2:14–15). I Cô-rinh-tô 2:11 chép rằng, "Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời"

Rô-ma 12:1-2 nài xin chúng ta không biến đổi theo lối suy nghĩ của đời này, nhưng "con người bề trong" phải được biến đổi bởi "tâm thần được làm nên mới". Sự đổi mới tâm trí này diễn ra khi chúng ta để cho Đức Thánh Linh được tự do phục hồi con người bên trong của chúng ta. Ngài bắt đầu thay đổi những hành động và mong ước của chúng ta theo ý muốn của Ngài. Rô-ma 8:13–14 chép rằng: "Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời."

Rô-ma 7 nêu chi tiết trận chiến đau đớn giữa xác thịt và tâm thần. Tâm thần của chúng ta được tái sinh bởi năng quyền của Đức Chúa Trời, mong ước vâng lời và đi theo Chúa Giê-xu. Nhưng xác thịt không chết một cách dễ dàng. Rô-ma 6 giải thích làm thể nào chúng ta có thể cho phép con người bề trong thắng hơn xác thịt. Câu 6 và 7 chép rằng: "Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Cho đến khi chúng ta xem bản thân mình đã "đóng đinh với Đấng Christ" (Ga-la-ti 2:20), tâm hồn và thân thể chiến đấu với tâm linh để giành quyền kiểm soát. Chúng ta tiếp tục sống trong tình trạng thất bại cho đến khi tự làm cho chết bản thân và cho phép Thánh Linh có toàn quyền kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta, cả con người bên trong lẫn bên ngoài.

Đức Chúa Trời mong ước và thiết kế con người chúng ta để chúng ta luôn sống với bản chất con người được tái sinh, bước theo Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng bản chất sa ngã của chúng ta muốn nắm quyền, và vì thế cuộc chiến càng khốc liệt. Rô-ma 7:24 đặt ra một câu hỏi cho bất kì tín đồ tận trung của Đấng Christ rằng: "Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?" Câu 25 trả lời cho câu hỏi đó: "Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta! Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi."

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Con người bề trong là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries