settings icon
share icon
Câu hỏi

Điều gì đã xảy ra trong mỗi ngày của sự Tạo Dựng?

Trả lời


Tường thuật sự tạo dựng được tìm thấy trong Sáng thế ký chương 1-2. Ngôn ngữ của việc tường thuật về sự tạo dựng được làm rõ rằng mọi sự tạo dựng đã được tạo nên từ không có gì trong khoảng thời gian 24 giờ theo nghĩa đen. Điều này hiển nhiên vì ngữ cảnh đòi hỏi một khoảng thời gian 24 giờ thật. Ngữ cảnh đã được mô tả cụ thể sự kiện theo cách bình thường, mà lẽ thường hiểu như là một ngày theo nghĩa đen: "Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhứt. (Sáng Thế Ký 1:5). Hơn nữa, mỗi câu trong ngôn ngữ gốc bắt đầu bằng từ "và". Đây là ngữ pháp đúng trong tiếng Do Thái và cho biết mỗi câu được xây dựng dựa trên câu nói trước, cho thấy rõ ràng rằng những ngày đó là giống nhau và không bị ngăn cách bởi bất kỳ khoảng thời gian nào. Tường thuật sự Sáng Thế cho thấy rằng Lời của Đức Chúa Trời có thẩm quyền và mạnh mẽ. Hầu hết sự tạo dựng của Đức Chúa Trời đều được thực hiện bằng lời phán, là một dấu hiệu khác về quyền năng và uy quyền của Lời Ngài. Chúng ta hãy nhìn vào công việc tạo dựng của Đức Chúa Trời trong mỗi ngày:

Sự tạo dựng Ngày Thứ Nhất (Sáng Thế Ký 1:1-5)
Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. "Trời" được xem là mọi vật bên ngoài trái đất, không gian bên ngoài. Trái đất được dựng nên nhưng không được hình thành theo bất cứ cách cụ thể nào, mặc dù có sự hiện diện của nước. Và Đức Chúa Trời phán có sự sáng thì có sư sáng. Sau đó Ngài phân ánh sáng ra khỏi vùng tối và đặt tên cho ánh sáng là "ngày" và vùng tối là "đêm". Sự tạo dựng này xảy ra từ buổi tối đến sáng — đó là một ngày.

Sự tạo dựng Ngày Thứ Hai (Sáng Thế Ký 1:6-8)
Đức Chúa Trời làm nên bầu trời. Bầu trời tạo thành một rào chắn giữa nước trên bề mặt và độ ẩm trong không khí. Vào thời điểm này trái đất đã có bầu khí quyển. Công việc tạo dựng này xảy ra trong một ngày.

Sự tạo dựng Ngày Thứ Ba (Sáng Thế Ký 1:9-13)
Đức Chúa Trời làm nên đất khô. Các đại lục và những đảo ở phiá trên mặt nước. Những vùng nước lớn được đặt tên là "biển" và mặt đất được gọi là "đất". Đức Chúa Trời nhìn thấy điều đó là tốt lành.

Đức Chúa Trời tạo nên mọi sự sống thực vật cả lớn lẫn nhỏ. Ngài tạo nên sự sống này để nó có khả năng sinh sôi nảy nở. Các loại cây này được tạo ra với sự đa dạng tuyệt vời (nhiều "loại"). Trái đất màu xanh lá cây và tràn ngập sự sống thực vật. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Công việc tạo dừng này mất một ngày.

Sự tạo dựng Ngày Thứ Tư (Sáng Thế Ký 1:14-19)
Đức Chúa Trời làm nên các vì sao và các thiên thể. Sự chuyển động của chúng sẽ giúp cho con người theo dõi thời gian. Hai thiên thể vĩ đại được tạo dựng liên quan đến trái đất. Thứ nhất là mặt trời là nguồn chính của ánh sáng và mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời. Sự chuyển động của những thiên thể này sẽ phân biệt ngày và đêm. Đức Chúa Trời cũng nhìn thấy công việc này là tốt lành. Công việc tạo dựng này mất một ngày.

Sự tạo dựng Ngày Thứ Năm (Sáng Thế Ký 1:20-23)
Đức Chúa Trời tạo dựng nên mọi sự sống sống trong nước. Mọi sự sống của bất kỳ loại nào sống trong nước đều được tạo dựng tại thời điểm này. Đức Chúa Trời cũng làm nên các loài chim. Từ ngữ cũng diễn giải ra rằng thời gian này Đức Chúa Trời làm nên các loài côn trùng bay (hoặc, nếu không, chúng đã được tạo nên trong ngày thứ sáu). Tất cả các sinh vật này được tạo ra với khả năng duy trì các loài của chúng bằng cách sinh sản. Những sinh vật được tạo ra vào Ngày Thứ Năm là những sinh vật đầu tiên được Đức Chúa Trời chúc phước. Đức Chúa Trời nhìn thấy đây là sự tốt lành và nó xảy ra trong một ngày.

Sự tạo dựng Ngày Thứ Sáu (Sáng Thế Ký 1:24-31)
Đức Chúa Trời làm nên tất cả các sinh vật sống trên đất khô. Điều này bao gồm mọi loài sinh vật không bao gồm trong những ngày trước và con người. Đức Chúa Trời nhìn thấy công việc này là tốt lành. Sau đó, Đức Chúa Trời bàn bạc với chính Ngài, "Đức Chúa Trời phán rằng: "Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta"(Sáng thế ký 1:26). Đây không phải là sự mặc khải rõ ràng về Ba Ngôi nhưng là một phần của nền tảng cho những điều như vậy, khi Đức Chúa Trời bày tỏ một "chúng ta" trong Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời tạo dựng con người và con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời (cả nam lẫn nữ đều có hình ảnh này) và nó đặc biệt trên hết tất cả các sinh vật khác. Để nhấn mạnh điều này, Đức Chúa Trời trao cho con người thẩm quyền trên đất và trên tất cả các sinh vật khác. Đức Chúa Trời ban phước cho con người và ra lệnh cho chúng phải sinh sản, đầy dẫy trên đất và chinh phục nó (đưa nó ở dưới sự quản trị hợp pháp của con người với sự ủy quyền của Đức Chúa Trời). Đức Chúa Trời phán rằng con người và tất cả các sinh vật khác chỉ ăn thực vật. Đức Chúa Trời sẽ không hủy bỏ chế độ ăn kiêng này cho đến Sáng thế ký 9:3-4.

Sự tạo dựng của Đức Chúa Trời đã được hoàn tất vào cuối ngày Thứ Sáu. Toàn bộ vũ trụ với mọi vật trong đó tuyệt đẹp và sự hoàn hảo của nó đã được tao dựng hoàn chỉnh trong sáu ngày theo nghĩa đen, được thực hiện liên tục 24 giờ mỗi ngày. Khi sự tạo dựng của Ngài đã hoàn tất, Đức Chúa Trời thấy các việc đã làm thật là tốt lành.

Sự tạo dựng Ngày Thứ Bảy (Sáng Thế Ký 2:1-3)
Đức Chúa Trời nghỉ ngơi. Điều này không phải là cách cho thấy Ngài đã mệt mỏi từ những nỗ lực tạo dựng của mình, nhưng nó chứng tỏ rằng công việc tạo dựng đã hoàn tất. Hơn nữa, Đức Chúa Trời đang thiết lập một khuôn mẫu lấy một ngày trong bảy ngày để nghỉ ngơi. Việc giữ ngày này sẽ là một đặc điểm phân biệt của những người được Chúa chọn (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Điều gì đã xảy ra trong mỗi ngày của sự Tạo Dựng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries