settings icon
share icon
Câu hỏi

nếu Đức Chúa Trời đã biết Sa-tan sẽ phản nghịch, vì sao Ngài đã tạo dựng nên hắn?

Trả lời


Đây là một câu hỏi gồm có hai phần. Phần đầu tiên là “Đức Chúa Trời đã biết Sa-tan sẽ phản nghịch?” Từ phân đoạn Kinh thánh chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri, theo nghĩa đen có nghĩa là “biết tất cả". Giốp 37:16; Thi Thiên 139:2-4, 147:5; Châm ngôn 5:21; Ê-sai 46:9-10; và 1Giăng 3:19-20 không để lại sự nghi ngờ về tri thức của Đức Chúa Trời, là vô tận và Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự mọi sự đã từng xảy ra trong quá khứ, tiếp diễn ở hiện tại, và sẽ xảy ra ở trong tương lai.

Nhìn vào sự tuyệt đối trong các câu ”sự tuyệt đỉnh của tri thức”; “sự hiểu biết của Ngài là không giới hạn”; "Ngài biết hết mọi sự”_ Điều này quá rỏ ràng là sự hiểu biết của Đức Chúa Trời chẳng đơn thuần là vĩ đại mà là vô cùng vĩ đại. Chúa biết tất cả mọi sự. (Đức Chúa Trời biết mọi sự một cách tổng thể) Nếu tri thức của Đức Chúa Trời không là tuyêt đỉnh, vậy phải có sự khiếm khuyết trong bản tính của Ngài. Tồn tại bất kì sự khiếm khuyêt nào trong đặc tính của Đức Chúa Trời có nghiã là Ngài không thể là Đức Chúa Trời, bản chất của Đức Chúa Trời là yêu cầu sự hoàn hảo của tất cả các đặc tính của Ngài. Vì thế, lời giải đáp cho câu hỏi đầu tiên là "Có, Đức Chúa Trời đã biết Sa-tan sẽ phản nghịch Ngài."

Chuyển sang phần 2 của câu hỏi, "vì sao Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên Sa-tan khi Ngài biết trước thời điểm hắn sẽ phản nghịch Ngài?" Câu hỏi này có một chút phức tạp bởi vì chúng ta đang đặt câu hỏi "vì sao" mà Kinh Thánh thường không cung cấp các câu trả lời toàn diện. Mặc dù vậy, chúng ta cũng nên hiểu theo giới hạn hiểu biết của chúng ta. Chúng ta cũng đều thấy Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri. Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã biết Sa-tan sẽ phản nghịch Ngài và sa ngã, Ngài vẫn tạo dựng nên hắn, điều này có nghĩa rằng sự sa ngã này của Sa-tan cũng là một phần trong kế hoặch tổng thể của Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu. Cho đến nay không có câu trả lời nào khác hợp lý hơn. Trước tiên, chúng ta nên hiểu rằng biết Sa-tan sẽ phản nghịch thì không giống như làm cho Sa-tan phản nghịch. Thiên sứ Lu-ci-fe đã có một sự tự do và thực hiện sự lựa chọn cho chính hắn. Chúa đã không dựng nên Lu-ci-fe là quỷ dữ, Ngài dựng nên hắn là tốt lành. (Sáng thế ký 1:31).

Để cố gắng hiểu vì sao Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên Sa-tan, biết hắn sẽ phản nghịch, chúng ta cũng nên xem xét những thực tế dưới đây:

1) Lu-ci-fe đã là tốt và có một mục đích hoàn hảo trước khi hắn sa ngã. Sự chống nghịch của Lu-ci-fe không làm Đức Chúa Trời thay đổi mục đích ban đầu từ điều thiện sang điều ác.

2) Quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời gia hạn thêm cho Sa-tan, mặc dầu hắn đã sa ngã Đức Chúa Trời đã sử dụng hành động gian ác của Sa-tan để cuối cùng dẫn đến kế hoặc theo Thánh ý Ngài ( đọc 1 Ti-mo-thê 1:20 và 1 Cô-rinh-tô 5:5).

3) Kế hoặch cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được chỉ định từ trước đời đời (Khải Huyền 13:8); sự cứu rỗi đòi hỏi có điều gì đó để được thoát ra và vì vậy Đức ChúaTrời đã cho phép cuộc nổi loạn của Sa-tan và tội lỗi lây lan.

4) Sự đau khổ mà Sa-tan đã đưa vào thế giới thực sự đã trở thành phương tiện để Cứu Chúa Giê-xu, trong nhân tính của Ngài, Ngài đã làm Đấng cứu chuộc đầy đủ và hoàn hảo cho nhân loại: "Thật, Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến Đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành, là phải lắm" (Hê-bơ-rơ 2:10).

5) "Ngay từ buổi ban đầu, kế hoạch của Đức Chúa Trời trong Đấng cứu thế đã bao gồm việc phá hủy công việc của Sa-tan (xem 1Giăng 3:8). Cuối cùng thì chúng ta cũng không thể biết chắc chắn lý do vì sao Đức Chúa Trời đã dựng nên Sa-tan dù biết rằng hắn sẽ phản nghịch. Thật cám dỗ để giả định rằng mọi thứ sẽ "tốt hơn" nếu Sa-tan chưa bao giờ được dựng nên, hoặc tuyên bố rằng Đức Chúa Trời nên thực hiện cách khác. Những giả định và tuyên bố như vậy là không khôn ngoan. Trên thực tế, nếu khẳng định chúng ta biết rõ hơn Đức Chúa Trời về cách vận hành vũ trụ nghĩa là chúng ta đã sa vào tội lỗi của chính ma quỷ là xem chính mình bằng Đấng Rất Cao (Ê-sai 14:13-14)." EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

nếu Đức Chúa Trời đã biết Sa-tan sẽ phản nghịch, vì sao Ngài đã tạo dựng nên hắn?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries