settings icon
share icon
Câu hỏi

Mục vụ giải cứu là gì, nó có phải là điều theo Thánh Kinh không?

Trả lời


Định nghĩa thường được nhất trí về "mục vụ giải cứu" thường tập trung về việc đuổi quỷ hay các tà linh nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến ma quỷ nào đó. Chẳng hạn, một người trong mục vụ giải cứu có thể cố gắng giúp ai đó vượt qua giận dữ bằng cách đuổi tà linh của sự giận dữ. Mục vụ giải cứu cũng tập trung vào loại bỏ những thành trì thuộc linh trong đời sống ai đó, tìm kiếm sự chữa lành bên trong, và tuyên xưng về thắng lợi của đấng Christ trước tất cả kẻ thù. Nhiều người nói về những rành buộc tâm hồn, lời nguyền, hay ''quyền hành'' của ma quỷ. Theo Kinh Thánh, ma quỷ hay tà linh được biết đến như các thiên thần sa ngã đã tham gia nổi loạn trên thiên đàng với Sa-tăn (Khải Huyền 12:4,9; Ê-sai 14:12-20; Ê-xê-chi-ên 28:1-19).

Trong Kinh Thánh có khá nhiều chỗ nói về Sa-tăn cũng như binh đoàn ma quỷ của hắn. Có khá ít nơi nói về sự giải cứu từ chúng , và không đâu nói về sự giải cứu như một ''mục vụ". Các chức vụ trong hội thánh được nhắc tới trong Ê-phê-sô 4:11. Đầu tiên là các sứ đồ và tiên tri, nền tảng của hội thánh – với chúa Giê-su là Đá Góc Nhà (Ê-phê-sô 2:20). Kế tiếp là nhà truyền giảng, mục sư, và giáo sư. Năng lực đuổi quỷ không được nói đến như một ân tứ thuộc linh hay một nhiệm vụ thánh chức.

Các sách Phúc Âm và Công Vụ thuật lại việc Chúa Giê-su và các sứ đồ đuổi quỷ. Các lời dạy dỗ trong Tân Ước (Rô-ma tới Giu-đe) nói các hoạt động ma quỷ tuy nhiên không bàn về phương pháp để đuổi chúng, hay cũng không hối thúc các tín đồ phải làm việc đó. Chúng ta được dạy trang bị khí giới của Chúa để chống lại ma quỷ trong thế giới thuộc linh (Ê-phê-sô 6:10-18). Chúng ta được dạy kháng cự lại ma quỷ (Gia-cơ 4:7) và không cho chúng cơ hội nào trong đời sống chúng ta (Ê-phê-sô 4:27). Tuy nhiên, chúng ta không được dạy làm sao để đuổi quỷ khỏi người khác, và thậm chí chúng ta cũng không nên nghĩ đến việc đuổi quỷ.

Một điều thú vị là chúng ta không có ghi chép nào về hướng dẫn của Chúa Giê-su cho các môn đồ của Ngài làm sao để đuổi quỷ, có thể trường hợp ngoại lệ là Ma-thi-ơ 12:43-45, nơi một hiểu biết được đưa ra. Khi các sứ đồ phát hiện ra rằng ma quỷ chịu phục họ dưới tên và thẩm quyền của Chúa Giê-su, họ đã vui mừng (Lu-ca 10:17; so sánh Công Vụ 5:16; 8:7; 16:18; 19:12). Nhưng Chúa Giê-su nói các môn đồ rằng, "Đừng mừng vì các quỷ phục tùng các con, mà hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời" (Lu-ca 10:20).

Thay vì được giao cho một "mục vụ giải thoát" cụ thể, chúng ta có một thẩm quyền trong danh lớn mạnh của Chúa Giê-su. Một ngày, Giăng nói với Chúa Giê-su, "'Chúng con đã thấy có người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ, và chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta.' Nhưng Đức Chúa Jêsus bảo: 'Đừng cấm họ, vì không ai có thể vừa nhân danh Ta làm phép lạ lại vừa nói xấu Ta được. Ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta" (Mác 9:38-40). Thẩm quyền trên ma quỷ rõ ràng là năng quyền của điều Chúa làm, dù cho người đuổi quỷ được giao hay không có một mục vụ giải thoát đặc biệt.

Sự nhấn mạnh vào cuộc chiến thuộc linh được nhắc đến trong các câu Kinh Thánh như 1 Giăng 4:4: "Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian [ma quỷ]." Chiến thắng thuộc về chúng ta bởi vì Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Tín Đồ có thể vượt qua những tranh chiến với quá khứ, thói quen, và những sự nghiện ngập, bởi vì "Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời?" (1 Giăng 5:4). Chúng ta cần lời cầu nguyện, nhưng lời khuyên bảo thánh khiết, và sự hỗ trợ của một hội thánh tốt lành, chứ không nhất thiết cần một "mục vụ giải thoát".

Chúng ta được kêu gọi "Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó…Đức Chúa Trời của mọi ân điển, Đấng đã gọi anh em đến vinh quang đời đời của Ngài trong Đấng Christ, chính Ngài sẽ phục hồi, củng cố, xây dựng và ban sức lực cho anh em." ( 1 Phi-e-rơ 5:8-10).

Điều mấu chốt dẫn đến thắng lợi của đời sống Cơ Đốc Nhân là được đầy dẫy (được dẫn dắt và tiếp sức) Thánh Linh trong nền tảng từng giây phút (Ê-phê-sô 5:18). Cha Trên Trời biết những ai là con Ngài: "Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời." (Rô-ma 8:14). Đức Thánh Linh sẽ không ngự trị trong những ai chưa được sinh lại (Giăng 3:3-8; 2 Ti-mô-thi 2:19; Công Vụ 1:8; 1 Cô-rinh-tô 3:16), vì thế bước đầu tiên trong thắng lựi thuộc linh là đặt niềm tin vào Chúa Giê-su Christ. Rồi sau đó, thoả vui khi biết rằng Chúa Giê-su trong bạn và bạn có sức mạnh và chiến thắng từ Ngài.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Mục vụ giải cứu là gì, nó có phải là điều theo Thánh Kinh không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries