settings icon
share icon
Câu hỏi

Có một mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời là gì?

Trả lời


Có một mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời bắt đầu ở khoảnh khắc chúng ta nhận ra nhu cầu chúng ta cần Ngài, thừa nhận chúng ta là tội nhân, và bởi đức tin tiếp nhận Chúa Giê-xu Cơ Đốc làm Cứu Chúa. Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng ta, trước nay luôn khao khát được gần gũi chúng ta, có một mối liên hệ với chúng ta. Trước khi A-đam phạm tội trong Vườn Ê-đen (Sáng Thế Ký đoạn 3), cả ông và Ê-va đều biết Đức Chúa Trời ở mức độ cá nhân, thân mật. Họ cùng đi với Ngài trong Vườn và nói chuyện trực tiếp với Ngài. Do tội lỗi của con người, chúng ta trở nên bị phân cách và tách rời khỏi Đức Chúa Trời.

Điều nhiều người không biết, không nhận ra, hay không quan tâm đến, là Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta món quà lạ lùng kinh ngạc nhất—cơ hội ở cõi đời đời với Đức Chúa Trời nếu chúng ta tin cậy Ngài. “Vì tiền công tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Giê-xu Cơ Đốc Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23). Đức Chúa Trời đã trở thành một con người trong Thân Vị của Chúa Giê-xu Cơ Đốc để mang lấy tội lỗi của chúng ta, bị giết, và rồi sống lại, chứng tỏ sự đắc thắng của Ngài trên tội lỗi và sự chết. “Do đó, bây giờ không có sự đoán phạt nào cho những ai ở trong Chúa Giê-xu Cơ Đốc” (Rô-ma 8:1). Nếu chúng ta nhận món quà này, chúng ta trở nên được Đức Chúa Trời chấp nhận và có thể có một mối liên hệ với Ngài.

Có một mối liên hệ với Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta sẽ tính đến Đức Chúa Trời trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Chúng ta sẽ cầu nguyện với Ngài, đọc Lời Ngài, và suy ngẫm về những câu Kinh Thánh trong một nỗ lực nhằm tìm cách biết Ngài rõ hơn. Chúng ta sẽ cầu xin sự khôn ngoan (Gia-cơ 1:5), là tài sản giá trị nhất mà chúng ta có thể có được. Chúng ta sẽ đem những lời cầu xin của mình trình dâng cho Ngài, cầu xin nhân danh Chúa Giê-xu (Giăng 15:16). Chúa Giê-xu là đấng duy nhất yêu chúng ta đủ để phó sự sống của Ngài cho chúng ta (Rô-ma 5:8), và Ngài là đấng bắc cây cầu qua khoảng cách giữa chúng ta và Đức Chúa Trời.

Đức Thánh Linh đã và đang được ban cho chúng ta như Đấng Khuyên Bảo/Đấng Yên Ủi của chúng ta. “ Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi.” (Giăng 14:15-17). Chúa Giê-xu đã phán điều này trước khi Ngài chết, và sau khi Ngài chết Đức Thánh Linh đã trở nên sẵn có cho tất cả những ai sốt sắng tìm cách để nhận Ngài. Ngài là đấng sống trong lòng những người tin và không bao giờ rời bỏ. Ngài khuyên bảo chúng ta, dạy chúng ta những lẽ thật, và thay đổi tấm lòng chúng ta. Không có Đức Thánh Linh thiêng liêng này, chúng ta sẽ không có khả năng chiến đấu chống lại cái ác và những cám dỗ. Nhưng bởi vì chúng ta thật sự có Ngài, chúng ta bắt đầu sản sinh ra bông trái đến từ việc cho phép Thánh Linh kiểm soát đời sống chúng ta: tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, và tiết độ (Galati 5:22-23).

Mối liên hệ cá nhân này với Đức Chúa Trời không khó để tìm được như chúng ta nghĩ, và không có công thức huyền bí nào để có được nó. Ngay khi chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh, đấng sẽ bắt đầu làm việc trong tấm lòng chúng ta. Chúng ta nên cầu nguyện không thôi, đọc Kinh Thánh, và tham gia vào một hội thánh tin vào Kinh Thánh; tất cả những điều này sẽ giúp chúng ta lớn lên về mặt thuộc linh. Tin cậy nơi Đức Chúa Trời giúp chúng ta vượt qua mỗi ngày và tin rằng Ngài là đấng gìn giữ chúng ta là cách để có một mối liên hệ với Ngài. Mặc dầu chúng ta có thể không thấy những thay đổi cách tức thì, chúng ta sẽ bắt đầu thấy chúng qua thời gian, và tất cả các lẽ thật sẽ trở nên rõ ràng.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có một mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries