settings icon
share icon
Câu hỏi

Có những minh chứng xác quyết nào về Chúa không?

Trả lời


Trả lời câu hỏi này phụ thuộc phần lớn vào việc định nghĩa thế nào là minh chứng "xác quyết". Liệu chúng ta có thể chạm tới hay sờ vào Chúa hay nhìn thấy Ngài như cách chúng ta chạm vào hay nhìn thấy người thường? Rõ ràng là không. Nhưng có nhiều vô kể cách mà chúng ta có thể biết chắc rằng Chúa tồn tại, Ngài là thật, và Ngài chính là như Ngài nói. Chúng ta sẽ thông qua ở đây 3 cách để chứng minh sự tồn tại của Ngài dùng cả khoa học và Kinh Thánh.

1. Luật Nhân Quả. Định luật này của khoa học nói rằng mọi nguyên nhân đều có hệ quả của nó và mọi hệ quả đều có nguyên nhân của nó. Định luật này là nền tảng của mọi khoa học. Cũng vì thế, định luật nhân quả cũng có liên hệ tới nguồn gốc của trời và đất. Trên thực tế, các nhà khoa học đều nhất trí rằng vũ trụ không tồn tại vô tận, mà nó có một điểm bắt đầu trong thời gian.

Thuyết tương đối, được chấp nhận rộng rãi trong các nhà khoa học, cũng có bao hàm phần nào định luật Nhân Quả này. Nó nói rằng vũ trụ, được xác định bởi không gian, thời gian, vật chất và năng lượng vật chất có điểm khởi đầu, và vũ trụ không phải vô tận. Và thông qua các phương trình của Anhxtanh (Einstein), các nhà khoa học có thể truy nguyên [lần ngược] sự phát triển của vũ trụ lại điểm khởi đầu của nó, quay lại thời điểm "sự kiện kỳ dị" khi nó bắt đầu tồn tại. Khoa học chứng minh rằng vũ trụ thật sự có điểm khởi đầu. Điều này có nghĩa là, nếu vũ trụ có điểm khởi đầu trong lịch sự, thì hiển nhiên phải có một nguyên nhân cho việc nó bắt đầu tồn tại.

Do đó, nếu vũ trụ cần 1 nguyên nhân cho sự tồn tại của nó, thì nguyên nhân đó phải vượt ngoài vũ trụ-tức ngoài thời gian, không gian, vật chất và năng lượng vật chất. Nguyên nhân đó phải là một điều gì đó tương tự với điều mà Cơ Đốc Nhân gọi là "Chúa". Kể cả Richard Dawkins, người người đề xướng [tiên phong] nổi bật của chủ nghĩa vô thần trong thời đại chúng ta, thừa nhận rằng trong 1 bài báo trong tạp chí TIME rằng "có một thứ gì đó vô cùng to lớn và không thể nắm bắt được, vượt quá mọi sự hiểu biết của chúng ta hiện tại." Phải, đó chính là Chúa!

Chúng ta có thể tóm tắt bằng chứng vũ trụ học với những luận điểm sau đây:

(1) Điều gì bắt đầu tồn tại cũng phải có nguyên nhân cho sự tồn tại của nó.

(2) Vụ trũ có thời điểm bắt đầu tồn tại.

(3) Do đó, vũ trụ phải có một nguyên nhân cho sự tồn tại của nó.

(4) Những đặc tính của nguyên nhân của vũ trụ (phi thời gian, vượt ngoài không gian, và các điều như thế) là các đặc tính của Chúa.

(5) Do đó, nguyên nhân của vũ trụ phải là Chúa (Sáng thế ký 1:1).

2. Luật mục đích luận. Mục đích luận là học thuyết về sự sắp đặt hay mục đích của mọi sự kiện tự nhiên. Luật khoa học này cơ bản nói rằng khi một vật gì đó mang một mục đích, một định hướng hay một sự xắp xếp, nó phải có một người thiết kế. Nói đơn giản là, mọi thứ không tự thiết kế chính nó. Điều này đúng với mọi thứ trong vụ trụ, có nghĩa minh chứng rằng vũ trụ có một Người Thiết Kế.

Chẳng hạn, trái đất trong quỹ đạo quay quanh mặt trời dịch khỏi 1 đường đi thẳng 1 phần 9 của 1 inch sau mỗi 18 dặm – một đường rất thẳng theo khái niệm của con người. Nếu quỹ đạo thay đổi 1 phần 10 inch sau mỗi 18 dặm, quỹ đạo sẽ trở nên vô cùng rộng ra và chúng ta sẽ bị đóng băng đến chết. Nếu quỹ đạo thay đổi 1 phần 8 inch, chúng ta sẽ bị đốt cháy. Mặt trời cháy ở nhiệt độ vào khoảng 20 tỉ độ C bên trong. Nếu Trái đất di chuyển xa ra 10%, chúng ta bị đóng bang đến chết. Nếu Trái đất di chuyển gần lại 10%, chúng ta sẽ trở thành tro bụi. Liệu chúng ta có tin rằng sự chính xác đó chỉ là "ngẫu nhiên"? Chúng ta hãy nghĩ xem, mặt trời nằm cách 93 triệu dặm xa Trái đất, điều gì khiến nó chính xác như vậy. Liệu điều đó xảy ra bởi ngẫu nhiên hay bởi sự sắp đặt? Tác giả Thi Thiên rõ ràng không giấu nổi kinh ngạc khi nói về Chúa như nhà sáng tạo vĩ đại "Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Mặt trời ra từ phương trời nầy, Chạy vòng giáp đến phương trời kia; Chẳng chi tránh khỏi hơi nóng mặt trời được." Thi Thiên 19:1-4)

3. Luật xác suất và các lời tiên tri được làm trọn. Có 1,093 tiên tri trong Kinh Thánh nói về Chúa Giê-su và Hội Thánh của Ngài, và mỗi tiên tri này đều được làm trọn! Kinh Thánh Cựu Ước có 48 tiên tri liên quan đến việc Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập giá. Khi áp dụng luật xác suất để tính khả năng của các sự kiện xảy ra tại hoặc gần một thời điểm, các xác suất được nhân với nhau. Ví dụ, nếu xác xuất để một sự kiện xảy ra ngẫu nhiên là 1 trên 5 và xác suất của một sự kiện độc lập khác xảy ra là 1 trên 10, thì xác suất để cả 2 sự kiện xảy ra cùng nhau hay là theo 1 chuỗi là 1 trên 5 nhân với 1 trên 10 bằng 1 trên 50.

Khi xét tới việc có các nhà tiên tri khác nhau sống ở các cộng đồng khác nhau trong thời gian 1000 năm dự đoán về đấng Christ 500 năm trước khi sự sinh ra của Ngài, xác suất để các lời tiên tri trở thành hiện thực đơn thuần vượt quá sự tưởng tượng kỳ quặc nhất. Ví dụ, xác suất để một người (tên là Giê-su) làm thành 8 lời tiên tri nói về Ngài là 1 phần 10 mũ 17(1 số với 17 chữ số 0).

Thử nghĩ đến điều này: tưởng tượng bao phủ toàn bộ Tếch-dát bằng đồng đô bạc la bạc trên đất dày 2 phít. Số đồng đô bạc la cần để phủ toàn bộ bang này là 10 mũ 17. Đánh dấu một đồng đô la bạc bạc bằng chữ "X" và thả nó từ máy bay. Sau đó, xáo trộn đều tất cả các đồng đô la trên bang này. Rồi bịt mắt 1 người và bảo anh ta đi tới 1 nơi bất kỳ anh ta muốn ở bang Tếch-dát. Dọc đường đi, anh ta dừng lại và cúi xuống lớp đô la dày 2 phít và nhặt một đồng bất kỳ, hay sao đồng này đúng là đồng có chữ "X". Xác suất của sự việc này là bao nhiêu. Nó bằng với xác suất 8 tiên tri nói chính xác về một người trong tương lai.

Kinh Thánh với các tiên tri được làm trọn vẹn là bằng chứng cho sự tồn tại của Chúa. Qua luật xác suất và tính toán khả năng các tiên tri được làm trọn, chúng ta có thể chắc rằng có một Đấng sáng tạo và Tác giả của Kinh thánh. Cùng một Đấng đã đem vũ trụ này xuất hiện "Có lẽ anh chị em sẽ tự hỏi, 'Làm sao chúng ta biết sứ điệp nào là không do Chúa phán?' Nếu một tiên tri nhân danh Chúa mà nói, nhưng việc đó không xảy ra và lời đó không được ứng nghiệm thì rõ ràng là Chúa đã không phán lời đó. Tiên tri đó đã mạo xưng và suy đoán mà nói càn. Ðừng sợ nó." Phục Truyền Luật Lệ 18:21-22.

Cuối cùng, Chúa, Đấng sang tạo của vũ trụ và Tác giả của sự cứu chuộc cho chúng ta nói với chúng ta rằng, "Hãy nhớ lại những chuyện xưa kia, Vì Ta là Ðức Chúa Trời, không có thần nào khác; Ta là Ðức Chúa Trời, không có thần nào khác như Ta. Từ ban đầu Ta đã cho biết cuối cùng sẽ ra thể nào; Từ ngàn xưa Ta đã báo trước việc sẽ xảy đến trong tương lai; Ta phán: Những gì Ta dự định Ta sẽ làm cho thành tựu; Mọi điều lòng Ta vui thích Ta sẽ thực hiện cho xong." (Ê-sai 46:9-10).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có những minh chứng xác quyết nào về Chúa không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries