settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh thánh nói gì về Ma thuật/Phù thuỷ? Vậy một tín đồ Đấng Christ có nên sợ ma thuật phù thuỷ hay không?

Trả lời


Kinh thánh có rất nhiều điều để nói về ma thuật phù thuỷ. Ma thuật phù thuỷ và nhiều họ hàng của nó, chẳng hạn như thuật bói toán và thuật gọi hồn, là sự giả mạo của Sa-tan cho Thánh linh thiêng liêng. Kinh thánh rõ ràng lên án tất cả các hình thức của ma thuật phù thuỷ.

Từ lúc ban đầu, con người đã tìm kiếm những kinh nghiệm siêu nhiên (hiện tượng siêu nhiên) mà Đức Chúa Trời đã không tán thành. Các quốc gia xung quanh Đất Hứa đã tràn ngập những thói quen thực hành như thế, và Đức Chúa Trời đã có những Lời nghiêm khắc với con dân Ngài cho bất kỳ sự liên quan nào đến chúng. Phục truyền luật lệ ký 18:9-12 (Bản dịch RVV11) nói rằng: "Khi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho, anh em đừng học đòi những tập tục ghê tởm của các dân tộc đó. Giữa anh em không một ai được làm lễ thiêu sống con trai hay con gái mình, không ai được làm thầy bói, chiêm tinh, phù thuỷ, thầy pháp, dùng bùa ngải, đồng bóng, chiêu hồn; Vì Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ nào làm các việc ấy…"

Đức Chúa Trời rất nghiêm túc đối với ma thuật phù thuỷ. Hình phạt cho việc thực hành thuật phù thuỷ dưới luật pháp Môi-se là sự chết (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:18, Lê-vi Ký 20:27). 1 Sử-ký 10:13 (RVV11) cho chúng ta biết rằng: "Vua Sau-lơ chết, vì tội bất trung với Đức Giê-hô-va, không tuân giữ mạng lệnh của Ngài. Ngoài ra, vua còn đi cầu hỏi đồng bóng". Trong Tân Ước, "Phù phép" được dịch từ tiếng Hy Lạp – pharmakeia, từ đó chúng ta có từ "pharmacy [tiếng Anh] – hiệu thuốc" (Ga-la-ti 5:20; Khải Huyền 18:23). Ma thuật phù thuỷ và thuyết thông linh thường liên quan đến các nghi thức sử dụng thuốc ma thuật và thuốc kiểm soát tâm trí. Sử dụng "thuốc gây nghiện (kích thích) bất hợp pháp", chúng ta có thể mở lòng mình cho sự xâm chiếm của quỷ dữ. Tham gia vào thực hành những điều này hoặc sử dụng một chất để đạt được một thay đổi trạng thái nhận thức là một hình thức của ma thuật phù thuỷ.

Chỉ có hai nguồn của quyền năng thuộc linh: Đức Chúa Trời và Sa-tan. Sa-tan chỉ có quyền năng sức mạnh mà Đức Chúa Trời cho phép hắn có, nhưng nó là đáng kể (Gióp 1:12; 2 Cô-rinh-tô 4:4; Khải Huyền 20:2). Tìm kiếm sự thuộc linh (linh thiêng), Kiến thức, hoặc quyền năng, cái mà tách khỏi Đức Chúa Trời là sự thờ hình tượng, liên quan chặt chẽ với ma thuật phù thuỷ. 1 Sa-mu-ên 15:23 (RVV11) nói rằng: "Sự phản nghịch đáng tội như tà thuật, sự ương ngạnh đáng tội như thờ lạy hình tượng". Ma thuật phù thuỷ là thế giới của Sa-tan, và hắn ta xuất sắc trong việc làm giả những gì Đức Chúa Trời làm. Khi Môi-se thực hiện các phép lạ trước vua Pha-ra-ôn, các thuật sĩ cũng dùng ma thuật làm giống như vậy (Xuất Ai Cập Ký 8:7). Trọng tâm của ma thuật phù thuỷ là mong muốn biết được tương lai và kiểm soát các sự kiện, mà không phải do chúng ta kiểm soát. Những khả năng đó chỉ thuộc về Đức Chúa Trời. Mong muốn này bắt nguồn từ sự cám dỗ đầu tiên của Sa-tan đối với Ê-va: "Các người sẽ giống Đức Chúa Trời" (Sáng Thế Ký 3:5)

Ngay từ thủa ban đầu, tại vườn Ê-đen, trọng tâm chính của Sa-tan là hướng trái tim con người ra khỏi sự thờ phượng Đức Chúa Trời thật (Sáng Thế Ký 3:1). Hắn lôi kéo con người bằng những gợi ý về quyền năng, về tự định hướng và sự soi sáng về thiêng liêng (sự giác ngộ thuộc linh) ngoài việc vâng phục Đấng Toàn Năng Đức Chúa Trời. Ma thuật phù thuỷ là một nhánh khác của sự cám dỗ đó. Tham gia vào ma thuật phù thuỷ dưới bất kỳ hình thức nào là tham gia vào thế giới của Sa-tan. Những loại hình hiện đại trông như có vẻ "vô hại" với ma thuật phù thuỷ có thể bao gồm: sách tử vi, bảng cầu cơ, những lễ nghi thiền định Phương Đông, và một số đoạn phim hay những trò chơi nhập vai. Bất kỳ thực hành nào dính vào một nguồn sức mạnh khác ngoài Đấng Toàn Năng Giê-su Christ đều là ma thuật phù thuỷ. Khải Huyền 22:15 bao gồm các phù thuỷ trong một danh sách những người sẽ không được thừa hưởng cuộc sống đời đời (vĩnh cửu): "Những lũ chó, những kẻ hành nghề ma thuật, những kể gian dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng, cùng với những kẻ ưa thích và thực hiện sự giả dối đều ở ngoài" (Bản dịch RVV11)

Chúng ta không cần phải sợ sức mạnh của Sa-tan, nhưng chúng ta nên tôn trọng nó và tránh xa nó. 1 Giăng 4:4 (RVV11) nói rằng: "Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian". Sa-tan có thể tạo ra nhiều sự tàn phá, tổn hại và sự huỷ diệt, ngay cả trong cuộc sống của anh em các tín đồ (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:18, Gióp 1:12-18; 1 Cô-rinh-tô 5:5). Tuy nhiên, nếu chúng ta thuộc Đấng Toàn Năng Giê-su Christ, thì không có bất kỳ sức mạnh nào hoàn toàn có thể đánh bại chúng ta (Ê-sai 54:17). Chúng ta là những người chiến thắng (1 Giăng 5:4) khi chúng ta "trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời để anh em có thể đứng vững chống lại các mưu kế của ma quỷ" (Ê-phê-sô 6:11, RVV11). Khi chúng ta sẵn sàng hiến mạng sống mình cho Đức Chúa Trời, chúng ta phải ăn năn. Sự ăn năn này nên bao gồm từ bỏ mọi liên quan đến ma thuật phù thuỷ , theo gương của những tín đồ thời ban đầu trong Công vụ các sứ đồ 19:19.

Ê-sai 8:19 (RVV11) nói rằng: Nếu có ai bảo các ngươi: "Hãy cầu hỏi đồng cốt và thầy bói, là kẻ nói líu ríu lẩm bẩm", thì hãy đáp: "Tại sao một dân tộc không cầu hỏi Đức Chúa Trời mình mà lại cầu hỏi kẻ chết cho người sống?" Khi chúng ta làm theo những lời đó cho kết luận hợp lý của họ, chúng ta cũng có thể hỏi, " Tại sao lại tìm kiếm bất kỳ sức mạnh nào ngoài nguồn gốc của quyền năng thực sự? Tại sao lại tìm kiếm Thần linh không phải là Thánh Linh Đức Chúa Trời?" Ma thuật phù thuỷ và nhiều đối tác của nó hứa hẹn về thuộc linh nhưng chỉ dẫn đến sự trống rỗng và sự chết (Mi-chê 5:12; Ga-la-ti 5:19-21). Chỉ có duy nhất Chúa Giê-su mới có lời của sự sống (Giăng 6:68). Đối với các chủ đề liên quan, xem thêm trong Xuất Ai Cập Ký 22; Lê-vi ký 19:31; 20:27; Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:10-12.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh thánh nói gì về Ma thuật/Phù thuỷ? Vậy một tín đồ Đấng Christ có nên sợ ma thuật phù thuỷ hay không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries