settings icon
share icon
Câu hỏi

Lý thuyết khoảng cách là gì? Đã có bất cứ điều gì xảy ra giữa Sáng Thế Ký 1:1 và đoạn 1:2?

Trả lời


Sáng thế ký 1:1-2 xác định, "Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất. Đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực, và Thần của Đức Chúa Trời (a) vận hành trên mặt nước” (TTHD). Lý thuyết khoảng cách là quan điểm cho rằng Đức Chúa Trời tạo dựng một trái đất đầy đủ chức năng với tất cả các loài động vật, bao gồm cả các loài khủng long và những sinh vật khác mà chúng ta chỉ biết được từ những dữ liệu hóa thạch. Sau đó, theo lý thuyết, có một điều gì đó đã xảy ra hủy diệt trái đất hoàn toàn _ khả năng lớn nhất là sự sa ngã của Satan đi vào trái đất _ do đó hành tinh trở nên trống không. Tại thời điểm này, Đức Chúa Trời đã khởi đầu làm lại mọi điều một lần nữa, tái tạo lại trái đất theo dạng thiên đường như đã được mô tả rõ nét trong Sáng Thế Ký. Lý thuyết khoảng cách, mà khác biệt từ sự tiến hóa hữu thần và thuyết ngày là một thời kỳ, còn được gọi là thuyết thần tạo trái đất già tuổi, thuyết khoảng cách, và thuyết hủy diệt _ tái thiết.

Trong thuyết thần tạo trái đất trẻ tuổi, Sáng Thế Ký 1:1 được xem như là một bản tóm tắt hoàn toàn của chương 1 trong các hình thức kể chuyện bằng tiếng Hebrew. Đức Chúa Trời đã tạo dựng trời và đất. Sau đó, câu 2 bắt đầu một sự phân tích chi tiết của quá trình đi theo từng bước mà câu 1 đã đúc kết. Tuy nhiên, việc tuyên bố rằng "đất không có hình dạng và trống không, bóng tối bao trùm mặt vực" (Sáng thế ký 1:2) có thể là khó hiểu. Ý tưởng cho rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng một trái đất vô dụng và không hình dạng là một luận điểm khó chấp nhận đối với một số nhà thần học bảo thủ, và điều này dẫn họ đến các thuyết khoảng cách, hay quan điểm một trái đất già tuổi.

Theo những người bảo thủ ủng hộ các lý thuyết khoảng cách, Sáng thế ký 1:1 mô tả sự tạo dựng nguyên thủy / ban đầu của Đức Chúa Trời _ hoàn hảo về mọi mặt. Sau đó, giữa câu 1 và 2, Satan đã nổi loạn trên thiên đàng và bị ném ra ngoài. Tội lỗi của Satan "đã hủy diệt" sự sáng tạo ban đầu; nghĩa là, cuộc nổi loạn của chúng đã mang đến cho nó sự hủy diệt và sự chết cuối cùng, và trái đất bị đưa xuống trạng thái "vô hình và trống không", sẳn sàng cho "sự tái thiết". Chiều dài của thời gian đã dự phần vào _ kích thước của các "khoảng cách" _ không được xác định mà có thể kéo dài hàng triệu năm.

Dĩ nhiên, Satan phải sa ngã trước khi Adam được tạo dựng; nếu không, sẽ chưa có sự cám dỗ trong vườn địa đàng. Những thuyết gia thần tạo trái đất trẻ cho rằng Satan đã sa ngã vào một thời điểm nào đó sau Sáng Thế Ký 1:31. Những thuyết gia khoảng cách thì cho rằng Satan sa ngã giữa Sáng Thế Ký 1:1 và 2.

Một khó khăn của thuyết khoảng cách là nó đòi hỏi sự sáng tạo bị chết và hủy diệt trước khi sự sa ngã của Adam xảy ra. Rô-ma 5:12 nói rằng "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trãi qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội". Thuyết khoảng cách đi ngược lại bởi sự thừa nhận hai thế giới. Tội lỗi của Satan mang cái chết đến sự tạo dựng nguyên thủy, bất cứ điều gì đó giống như vậy; và tội lỗi của Adam đem cái chết đến sự tái thiết, vương quốc của nhân loại. Thông qua tội lỗi của Adam, tội ác bước vào thế gian của chúng ta và loài người đã bị nguyền rủa. Nhưng sự nổi loạn đã tồn tại bên ngoài lĩnh vực của nhân loại (trong cõi tâm linh), từ khi Satan và các thiên sứ của chúng đã sa ngã (Ê-sai 14:12-14; Ê-xê-chi-ên 28:12-18). Tội lỗi không thể bước vào thế gian của con người cho đến khi con người đã chọn nó. Và Satan, qua con rắn, đã cám dỗ thành công con người để làm nên sự lựa chọn đó.

Những phản đối với thuyết khoảng cách bao gồm ý tưởng cho rằng, nếu một điều gì đó quan trọng đã xảy ra giữa Sáng Thế Ký 1:1 và 2, Đức Chúa Trời sẽ phán với chúng ta, hơn là để chúng ta suy đoán ngu dại. Ngoài ra, Sáng Thế Ký 1:31 cho biết Đức Chúa Trời tuyên bố sự sáng tạo của Ngài là "rất tốt lành" _ là lời tuyên bố khó để dứt khoát với thuyết cho rằng tội ác đã tồn tại bởi vì Satan đã bước vào trong thời "khoảng cách".

Nó có thể nắm giữ theo nghĩa của chữ, sự tạo dựng sáu ngày trong tuần và vẫn giữ được thuyết khoảng cách _ lý thuyết khoảng cách không đòi hỏi quá trình tiến hóa là sự thật, vì khoảng cách đã đi vào trước khi những sự kiện của Ngày Thứ Nhất trong Sáng Thế Ký 1:3. Và đó là lý do tại sao một số học giả bảo thủ tin vào lý thuyết khoảng cách, mặc dù thừa nhận nó đã mất dần đi tầm quan trọng kể từ những ngày những người đề xướng là CI Scofield và J. Vernon McGee.

Tuy nhiên, nhiều người trong số những người theo đuổi với lý thuyết khoảng cách làm như vậy để dung hòa trái đất già tuổi, thuyết tiến hóa với sách Sáng Thế Ký. Nhưng nó có vẻ là một sự hòa giải gượng ép. Việc đọc đơn giản của Sáng Thế Ký 1 hoàn toàn không có thể hiện được chiều dài thời gian giữa hai câu đầu tiên. Sáng thế ký 1:1 cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trời và đất. Sáng thế ký 1:2 cho chúng ta biết rằng, khi Ngài tạo dựng trái đất trước hết nó là vô hình, trống không, và mờ tối; nó chưa được hoàn thành và không có người ở. Phần còn lại của Sáng Thế Ký 1 thuật lại Đức Chúa Trời đã hoàn thành trái đất vô hình, trống không, và mờ tối như thế nào bằng cách ban cho nó với cuộc sống, vẻ đẹp và lòng nhân ái.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Lý thuyết khoảng cách là gì? Đã có bất cứ điều gì xảy ra giữa Sáng Thế Ký 1:1 và đoạn 1:2?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries