settings icon
share icon
Câu hỏi

Thông thường bao lâu nên tổ chức Tiệc Thánh?

Trả lời


Không một chổ nào trong Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta nên tổ chức Tiệc Thánh bao nhiêu lần. 1 Cô-rinh-tô 11:23-26 ghi lại những hướng dẫn cho Tiệc Thánh: "Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em: ấy là Đức Chúa Jêsus, trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: Nầy là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ ta. Cũng một lẽ ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến." Phân đoạn Kinh Thánh nầy cho chúng ta mọi hướng dẫn cần thiết để thực hiện lễ Tiệc Thánh và để hiểu ý nghĩa những gì mà chúng ta đang làm.

Bánh mà Chúa Giêsu bẻ ra tượng trưng cho thân thể của Ngài đã bị vỡ ra trên thập tự giá vì chúng ta. Chén tượng trưng cho huyết Ngài vì chúng ta đổ ra, ấn chứng một giao ước giữa Ngài và chúng ta. Mỗi khi chúng ta thực hiện nghi lễ Tiệc Thánh, chúng ta không chỉ nhớ đến những gì Ngài đã làm cho chúng ta, mà chúng ta còn "thể hiện" điều đó cho tất cả những ai trông xem và tất cả những người tham dự. Tiệc Thánh là một bức tranh đẹp về những gì đã xảy ra ở thập tự giá, ý nghĩa của nó và cách nó tác động đến cuộc sống của chúng ta với tư cách là những tín đồ.

Dường như, bởi vì chúng ta tổ chức Tiệc Thánh để tưởng nhớ về sự chết của Đấng Christ, chúng ta nên thực hiện nó khá thường xuyên. Một số hội thánh tổ chức Tiệc Thánh mỗi tháng; một số khác làm điều đó hai tháng một lần; một số khác hàng tuần. Vì Kinh Thánh không cho chúng ta chỉ dẫn cụ thể về số lần, nên có một số quyền rộng rãi trong việc tổ chức Tiệc Thánh thường xuyên như thế nào trong một hội thánh. Nó thường vừa đủ để làm mới lại sự tập chú vào Đấng Christ, mà không thường xuyên đến mức nó trở thành thủ tục. Trong mọi trường hợp, tần suất không phải là điều quan trọng mà là thái độ tấm lòng của những người tham dự. Chúng ta nên tham dự với lòng tôn kính, tình yêu và ý thức sâu sắc về lòng biết ơn đối với Chúa Jesus, Đấng sẵn sàng chết trên thập tự giá để nhận lấy chính tội lỗi của chúng ta.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Thông thường bao lâu nên tổ chức Tiệc Thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries