settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao lập môn đồ là điều quan trọng?

Trả lời


Việc lập môn đồ là phương tiện để Chúa trả lời lời cầu nguyện: "Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời" (Ma-thi-ơ 6:9-10). Với sự khôn ngoan vô tận, Chúa Jêsus đã chọn dùng những môn đồ tận tụy để mang sứ điệp cứu rỗi đến cho mọi dân tộc trên thế giới (Công vụ 1:8). Ngài phán điều này như một mạng lệnh cuối cùng trước khi thăng thiên: "Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế" (Ma-thi-ơ 28:18-20).

Việc lập các môn đồ là rất quan trọng, vì đó là phương pháp Đức Chúa Trời chọn để truyền bá Tin Lành cứu rỗi qua Chúa Jêsus Christ (Ma-thi-ơ 28:19). Trong chức vụ công khai của mình, Chúa Jêsus đã dành hơn ba năm để dạy và huấn luyện mười hai sứ đồ được chọn. Ngài đưa ra nhiều bằng chứng thuyết phục rằng Ngài là Con Đức Chúa Trời, Đấng Mê-si đã hứa; họ tin cậy Ngài dù niềm tin không hoàn hảo. Ngài giảng trước đám đông, nhưng Ngài thường gọi các môn đồ sang một bên để dạy họ ý nghĩa các ẩn dụ và phép lạ của Ngài (Ma-thi-ơ 13:13-16). Ngài sai họ ra đi với những sứ mệnh được giao. Ngài cũng dạy họ rằng Ngài sẽ sớm trở về với Cha sau khi Ngài chết và sống lại (Ma-thi-ơ 16:21; Giăng 12:23-36; 14: 2-4). Mặc dù các môn đồ không thể hiểu được, nhưng Ngài đã ban cho họ lời hứa tuyệt vời này: "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha" (Giăng 14:12). Chúa Jêsus cũng hứa sẽ ban Đức Thánh Linh của Ngài để ở với họ đời đời (Giăng 14:16-17).

Như lời đã hứa, vào Ngày Lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh ban quyền phép cho các tín đồ, sau đó họ được khích lệ để rao truyền Tin Lành cho mọi người. Phần còn lại của Sách Công Vụ tường thuật thú vị về tất cả những điều họ đã hoàn thành. Trong một thành, phe đối lập nói: "Kìa những tên nầy đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có đây" (Công vụ 17:6). Số đông đặt niềm tin vào Chúa Jêsus Christ, và họ cũng trở nên môn đồ Ngài. Khi bị các lãnh đạo tôn giáo sai lầm đàn áp mạnh mẽ, họ đã phân tán đến các khu vực khác và tiếp tục vâng theo mạng lệnh của Đấng Christ (Công vụ 8:1-4; 11:19; 13:1-4). Hội Thánh được thành lập trên khắp Đế quốc La Mã, và cuối cùng ở các quốc gia khác.

Sau đó, nhờ các môn đồ như Martin Luther và những người khác, Châu Âu nhận được Tin Lành của Chúa Jêsus Christ thông qua Cuộc Cải chánh. Cuối cùng, các Cơ Đốc nhân di cư đến Thế Giới Mới để truyền bá về Đấng Christ. Mặc dù thế giới này vẫn chưa hoàn toàn biết đến Ngài, nhưng mạng lệnh đó vẫn khả thi hơn bao giờ hết. Mạng lệnh của Chúa vẫn còn đó: "Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi" (Ma-thi-ơ 28:19). Các đặc điểm của một môn đồ được mô tả cách đơn giản là:

• người tin chắc về sự cứu rỗi của mình (Giăng 3:16) và được bắt đầu bởi sự ngự trị của Đức Thánh Linh (Giăng 14:26-27);

• người tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Thế (II Phi-e-rơ 3:18);

• người chia sẻ gánh nặng của Đấng Christ đối với những linh hồn hư mất. Chúa Jêsus phán: "Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình" (Ma-thi-ơ 9: 37-38).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao lập môn đồ là điều quan trọng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries