settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải “làm cho người khác điều mình muốn họ làm cho mình” là điều được công bố trong Kinh Thánh?

Trả lời


“Làm cho người khác điều mình muốn họ làm cho mình” thường được gọi là “Luật vàng” thực chất là nguyên tắc của Kinh Thánh. Lu-ca 6:31 chép lại lời dạy của Chúa Giê-su: “Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.” Lời dạy này được trích trong sự giảng dạy của Chúa Giê-su về việc yêu kẻ thù nghịch mình. Chúa Giê-su đã thay đổi mạnh mẽ phương thức đối xử có qua có lại thông thường (xin xem Ma-thi-ơ 5:38-48). Thay vì làm cho người khác những gì họ đã làm với chúng ta hoặc những gì họ có thể xứng đáng được nhận, chúng ta phải đối xử với họ theo cách mà chúng ta muốn họ đối xử với mình.

Trong Ma-thi-ơ 7:12, Chúa Giê-su dạy rằng: “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.” Do đó, Luật Vàng luôn là một phần cơ bản trong thông điệp của Kinh Thánh. Tiếp theo đó, trong Ma-thi-ơ, khi được hỏi điều răn lớn nhất là gì, Chúa Giê-su trả lời: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhứt và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.” (Ma-thi-ơ 22:37-40). Trong đêm Ngài bị bắt, Chúa Giê-su phán với các môn đồ: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (Giăng 13:34-35). Tình yêu của Chúa Giê-su dành cho chúng ta là hoàn hảo, không thay đổi và đầy lòng hy sinh. Chúng ta chỉ có thể yêu người khác giống như Chúa đã yêu chỉ khi chúng ta kinh nghiệm về tình yêu của Ngài và từ năng quyền Đức Thánh Linh.

Một cách thiết thực để yêu thương người khác nhiều hơn là thử đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ. Khi chúng ta dừng lại để nghĩ xem mình muốn được đối xử như thế nào trong một tình huống nhất định nào đó, chúng ta xây dựng sự đồng cảm với những người thực sự sống trong hoàn cảnh ấy. Chúng ta có thích được đối xử bằng tình yêu và sự tôn trọng không? Sau đó, chúng ta nên trao tặng món quà đó cho người khác.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải “làm cho người khác điều mình muốn họ làm cho mình” là điều được công bố trong Kinh Thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries