settings icon
share icon
Câu hỏi

Ai hay cái gì là kỹ nữ của Ba-by-lôn/ điều bí ẩn của Ba-by-lôn?

Trả lời


Một phần trong khải tượng mà Giăng thấy trong Khải Huyền có mô tả cụ thể về một thực thể được biết là "Bí ẩn Ba-by-lôn" hay "kỹ nữ của Ba-by-lôn". Khải Huyền 17:1-2 mô tả khải tượng: "Bấy giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng: Lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó." Khải Huyền 17:5 cho người đàn bà đó một cái tên: "Trên trán nó có ghi một tên, là: Sự mầu nhiệm, Ba-by-lôn lớn, là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian."

Theo như Khải Huyền 17:3, người k nữ trong khải tượng đang ngồi trên một con thú sắc đỏ đậm với bảy cái đầu và mười cái sừng and "mình mang đầy những tên sự phạm thượng". Con thú trong câu cũng giống với con thú được nhắc đến trong Khải Huyền 13:1 – sự mô tả hoàn toàn giống nhau- con thú là biểu tượng của kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời, kẻ không làm theo luật pháp (so sánh với 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4, Đa-ni-ên 9:27). Vì vậy, kỹ nữ của Ba-by-lôn, bất kể ai hay bất cứ thứ gì là nó, thì cũng sẽ giống như những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời vào thời kỳ cuối cùng.

Sự thật về kỹ nữ của Ba-by-lôn được gọi là "bí mật" nghĩa là chúng ta không thể chắc chắn về danh tính của người đàn bà ấy. Tuy nhiên, phân đoạn Kinh thánh đưa ra một số manh mối. Khải Huyền 17:9 chép: "Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. Bảy cái đầu tức là bảy hòn núi mà người đàn bà ngồi lên". Nhiều nhà nghiên cứu đã liên kết phân đoạn này với Giáo Hội Công Giáo La Mã bởi vì trong thời cổ đại thành phố Rô-ma được biết đến là "Thành phố trên bảy ngọn đồi".Tuy nhiên, câu 10 tiếp tục giải thích là bảy ngọn đồi này biểu trưng cho bảy vị vua hay vương quốc, năm trong số đó sẽ bị sụp đổ, một cái vẫn còn đó, và một cái sẽ đến. Vì vậy, Người đàn bà của Ba-by-lôn sẽ không thể chỉ đề cập đến Rô-ma. Hơn nữa, người đàn bà ấy có liên quan đến bảy đế chế khác nhau trên thế giới (một trong số đó sẽ có trong tương lai).

Khải Huyền 17:15 nhắc đến người đàn bà cùng với "các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng". Người kỹ nữ của Ba-by-lôn sẽ có ảnh hưởng lớn đến toàn cầu. Đến một lúc người đàn bà sẽ thống trị toàn thế giới, bà ta là: "cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian" (Khải Huyền 17:18). Tuy nhiên, tới một thời điểm nào đó các vua bị thống trị bởi kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời sẽ quay lại căm thù người đàn bà và hủy diệt bà ta (Khải Huyền 17:16)

Vậy thì điều bí ẩn về kỹ nữ của Ba-by-lôn có thể được giải quyết không? Được, ít nhất cũng một phần. Kỹ nữ của Ba-by-lôn là một hệ thống thế giới tội lỗi, bị điều khiển bởi kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời, trong thời kỳ đại nạn. Các vua của thế gian sẽ thông dâm cùng người đàn bà đó, và cư dân của trái đất sẽ say sưa trong sự gian dâm đó. Sự thông dâm thường được dùng trong Kinh Thánh như là phép ẩn dụ sự thờ hình tượng và sự bất trung đối với Chúa (ví dụ như trong Xuất ê díp tô ký 34:16, Ê-xê-chi-ên 6:9). Dường như sự gian dâm của Ba-by-lôn là đỉnh điểm của tất cả những hệ thống tôn giáo sai lệch trong suốt lịch sử. Sự thật người đàn bà này "say huyết các thánh đồ" (Khải Huyền 17:6) cho thấy sự căm thù của bà ta với tôn giáo chân chính, tin kính Chúa và sự tàn lụi của bà ta cho thấy Đức Chúa Trời rất ghét tôn giáo sai lệch, trái với chân lý (câu 16-17)

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Ai hay cái gì là kỹ nữ của Ba-by-lôn/ điều bí ẩn của Ba-by-lôn?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries