settings icon
share icon
Câu hỏi

Lương tâm chai đá có nghĩa là gì?

Trả lời


Kinh Thánh nói về lương tâm chai đá trong I Ti-mô-thê 4:2. Lương tâm là ý thức đạo đức mà Chúa đặt để trong mỗi người chúng ta (Rô-ma 2:15). Nếu một lương tâm bị "chai đá"- theo nghĩa đen là "bị chai cứng" – và sau đó sẽ thể hiện sự vô cảm. Lương tâm như vậy không hoạt động một cách bình thường; nó như "chuỗi những vết nhơ trong tâm hồn" làm mờ đi những cảm giác về đúng và sai. Cũng giống như vết thẹo do thanh sắt gây ra trên da của một con thú, nó sẽ trở nên tê liệt đối với những vết thương sau này, thế nên trái tim của một người lương tâm bị chai đá không còn nhạy bén với những giằn vặt về mặt đạo đức nữa.

Phao-lô chỉ ra những người có lương tâm chai đá ở I Ti-mô-thê 4:1-2 rằng: "Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối, và đạo lý của quỉ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì." Trong đoạn Kinh Thánh này chúng ta rút ra 3 điều về những giáo sư giả là những kẻ khiến người khác bỏ đạo: 1) họ là những giáo sư đạo đức giả, vì họ truyền bá "đạo lý của quỉ dữ"; 2) Họ là giáo sư giả, vì họ mang mặt nạ của sự thánh thiện nhưng thật ra là đầy dẫy điều dối trá; 3) Họ là những kẻ vô lương tâm, bởi vì lương tâm của họ đã trở nên chai cứng. Điều này diễn giải rất nhiều thứ. Làm thể nào mà những giáo sư giả có thể lừa dối người khác mà không hề cảm thấy xấu hổ, và họ truyền ra sự dối trá mà không hề cảm thấy ân hận? Bởi vì lương tâm họ đã bị chai lì. Họ bỏ qua cảm giác sai trái khi nói dối.

Sứ đồ Phao-lô đã đề cập đến "lương tâm tốt" như một điều trái nghĩa với lương tâm chai đá từ rất sớm trong lá thư truyền giáo của ông, "Thúc đẩy phát triển công việc Chúa", ông nói , bởi đức tin và tình yêu thương là bởi "sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra" (I Ti-mô-thê 1:4-5)¬. Một lương tâm tốt có khả năng phân biệt điều đúng sai và không phạm tội). Một người có lương tâm tốt sẽ giữ vững sự liêm chính của mình. Người đó ham thích việc thông công cùng với những người "đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng" (I Giăng: 1:7). Lời nói dối của quỉ dữ là lời nguyền rủa đối với những ai có lương tâm tốt. Thay vì nghe theo lời nói dối của những kẻ bội đạo, người đó sẽ "đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt" (I Ti-mô-thê 1:18-19).

Châm ngôn đoạn 6:27 đặt ra câu hỏi tu từ để dẫn dắt đến hậu quả của việc ngoại tình rằng: "Há có người nào để lửa trong lòng mình, mà áo người lại chẳng bị cháy sao?" Có thể diễn đạt cho câu hỏi trên liên quan đến đạo lý sai trật như sau:" Làm sao một kẻ bội đạo có thể ban phát những lời nói dối mang lửa từ địa ngục, mà lương tâm họ không bị chai lì?"

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Lương tâm chai đá có nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries