settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Thánh không thể sai được có nghĩa là gì? Tính không thể sai được của Kinh Thánh là gì?

Trả lời


Từ không thể sai (infallible) có nghĩa là "không có khả năng sai sót". Nếu một điều gì đó là không thể sai nghĩa là nó không bao giờ sai và do đó hoàn toàn đáng tin cậy. Tương tự như vậy, từ không thể sai lầm được (inerrant), cũng áp dụng cho Kinh Thánh, có nghĩa là "không sai". Nói đơn giản, Kinh Thánh không bao giờ sai.

Kinh Thánh khẳng định là không thể sai trong II Phi-e-rơ 1:19, "Do vậy, lời tiên tri chúng ta có càng được xác quyết hơn". Phi-e-rơ tiếp tục với sự mô tả về Kinh Thánh có nguồn gốc như thế nào: "Trước hết, anh em phải hiểu rằng không có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh được giải thích theo ý riêng của một người nào, vì không có lời tiên tri nào đến bởi ý người, nhưng người ta được Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra từ Đức Chúa Trời" (II Phi-e-rơ 1:20–21).

Ngoài ra, chúng ta thấy tính không thể sai được ngụ ý trong II Ti-mô-thê 3:16–17, "Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc" và có ích cho việc sản sinh ra các tôi tớ của Đức Chúa Trời là người "sẵn sàng cho mọi việc lành". Sự thật mà Đức Chúa Trời "hà hơi" Kinh Thánh bảo đảm rằng Kinh Thánh là không thể sai lầm, vì Đức Chúa Trời không thể thở ra sự sai lầm (so sánh Tít 1:2). Thực tế là Kinh Thánh trang bị cho các tôi tớ của Đức Chúa Trời "kỹ lưỡng" cho các sự phục vụ mà hướng dẫn chúng ta vào trong lẽ thật chứ không phải là sai lầm.

Nếu Đức Chúa Trời không thể sai được, thì Lời của Ngài cũng sẽ như vậy. Giáo lý về sự không thể sai lầm của Kinh Thánh dựa trên sự hiểu biết về sự hoàn hảo của tính cách của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là "trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn" (Thi Thiên 19:7) bởi vì chính Đức Chúa Trời là hoàn hảo. Về mặt thần học, Đức Chúa Trời gắn bó chặt chẽ với Lời của Ngài; Chúa Giê-xu được gọi là "Lời" (Giăng 1:14).

Cần lưu ý rằng giáo lý về tính không thể sai lầm chỉ liên quan đến các tài liệu gốc. Sự dịch sai, lỗi in ấn, và lỗi chính tả là những sai lầm rõ ràng của con người và phần lớn thời gian dễ dàng bị phát hiện. Tuy nhiên, điều các trước giả Kinh Thánh đã viết ban đầu là hoàn toàn không bị lỗi hoặc thiếu sót, vì Thánh Linh đã giám sát công việc của họ. Đức Chúa Trời chân thật và hoàn toàn đáng tin cậy (Giăng 14:6; 17:3), và Lời của Ngài cũng vậy (Giăng 17:17).

Kinh Thánh khẳng định (trái ngược với sự không hoàn chỉnh) sự hoàn hảo hoàn toàn trong Thi Thiên 12:6, Thi Thiên 19:7, Châm Ngôn 30:5, và nhiều nơi khác. Đó là thực tế xuyên suốt và trên thực tế nó đoán xét chúng ta (chứ không phải ngược lại), "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng" (Hê-bơ-rơ 4:12).

Kinh Thánh là nguồn khách quan duy nhất của mọi điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta về chính Ngài và kế hoạch của Ngài cho nhân loại. Là Lời không thể sai lầm của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh là không thể sai lầm được, có thẩm quyền, đáng tin cậy, và đủ để đáp ứng nhu cầu của chúng ta.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Thánh không thể sai được có nghĩa là gì? Tính không thể sai được của Kinh Thánh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries