settings icon
share icon
Câu hỏi

Giáo lý về sự đầy trọn của Kinh Thánh là gì? Sự đầy trọn của Kinh Thánh được hiểu như thế nào?

Trả lời


Giáo lý về sự đầy trọn của Kinh Thánh là một trong những giáo lý căn bản trong niềm tin Cơ Đốc. Nói rằng Kinh Thánh đầy trọn có nghĩa là Kinh Thánh là tất cả những gì chúng ta cần để trang bị cho đời sống đức tin và phục vụ. Kinh Thánh mang đến sự trình bày rõ ràng về ý định rõ ràng của Đức Chúa Trời để phục hồi mối liên hệ đổ vỡ giữa Đức Chúa Trời và con người qua Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Kinh Thánh dạy chúng ta về niềm tin, sự chọn lựa và sự cứu rỗi bởi sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá và sự sống lại. Không một cuốn sách nào cần thiết có thể giúp chúng ta hiểu về Tin Lành này, cũng như không có bất kì cuốn sách nào có thể trang bị cho chúng ta về đời sống niềm tin.

Bởi “Kinh Thánh”, Cơ Đốc nhân đều hiểu rằng bao gồm cả Cựu Ước lẫn Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố rằng “vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (IITi-mô-thê 3:15-17). Nếu Kinh Thánh là “sự hà hơi của Đức Chúa Trời”, vậy thì Kinh Thánh không phải là sản phẩm của con người. Mặc dù Kinh Thánh được kí thuật bởi con người, nhưng những người đó “là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (IIPhi-e-rơ 1:21). Không một quyển sách nào do con người viết là đầy trọn để trang bị cho chúng ta mọi việc lành. Hơn nữa, Kinh Thánh chính là quyển sách đầy trọn trang bị cho chúng ta một cách triệt để mà không cần đến bất kì quyển sách nào khác.

Cô-lô-se chương 2 thảo luận về những mối nguy hiểm mà hội thánh đối diện khi tính đầy trọn của Kinh Thánh bị thách thức hoặc khi Kinh Thánh bị pha trộn với những sách ngoại kinh khác. Phao-lô cảnh báo hội thánh Cô-lô-se “Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.” Sách Giu-đe thậm chí còn nói thẳng thắn hơn: “vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi.” (Giu-đe 1:3). Hãy lưu ý cụm từ “một lần đủ rồi”. Điều này cho thấy một cách rõ ràng rằng không một quyển sách nào, cho dù mục sư đó có tin kính đến đâu, cho dù những nhà thần học đó có xuất thân từ những hội thánh thuộc giáo phái nào, thì những quyển sách đó vẫn không thể xem ngang bằng với Kinh Thánh hoặc để làm cho Lời Chúa được hoàn thiện. Kinh Thánh chứa đựng toàn bộ những điều cần thiết cho Cơ Đốc nhân hiểu về đặc tính của Đức Chúa trời, bản chất con người, giáo lý về tội lỗi, thiên đàng, địa ngục, và sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu.

Có lẽ những câu Kinh Thánh trong Thi Thiên là những câu cho thấy sự đầy trọn của Kinh Thánh một cách mạnh mẽ nhất. Trong Thi Thiên 19:7-14; Đa-vit vui thỏa về Lời Đức Chúa Trời, tuyên bố rằng Kinh Thánh là toàn hảo, đáng tin cậy, đúng đắn, sáng chói, khai sáng, chắn chắn và hoàn toàn công chính. Vì Kinh Thánh là toàn hảo, nghĩa là không một quyển sách nào là cần thiết.

Sự đầy trọn của Kinh Thánh ngày nay đang phải chịu sự tấn công, đáng buồn là sự tấn công ấy lại đến từ trong các hội thánh. Những kĩ thuật quản lý của thế gian, những phương cách thu hút đám đông, giải trí, những khám phá ngoài Kinh Thánh, những điều thần bí, và những tư vấn về tâm lý đều tuyên bố rằng Kinh Thánh và những lời dạy của Kinh Thánh chưa đầy đủ cho một đời sống Cơ Đốc nhân. Nhưng Chúa Giê-xu phán “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta.” (Giăng 10:27). Tiếng của Ngài là tất cả những gì chứng ta cần phải nghe, và Kinh Thánh chính là tiếng của Ngài, trọn vẹn và đầy đủ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Giáo lý về sự đầy trọn của Kinh Thánh là gì? Sự đầy trọn của Kinh Thánh được hiểu như thế nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries