settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh Điển Muratori là gì?

Trả lời


Kinh Điển Muratorian (cũng được gọi là Mảnh ghép Muratorian) là một danh sách cổ xưa của các sách Tân Ước—danh sách cổ nhất mà chúng ta đã tìm thấy. Tài liệu gốc, có khả năng được viết bằng tiếng Hy Lạp, niên đại khoảng 180 sau Công Nguyên, và liệt kê 22 trong số 27 sách mà sau đó được bao gồm trong Tân Ước của Kinh Thánh Cơ Đốc.

Kinh Điển Muratorian được phát hiện bởi Ludovico Muratori, một sử gia người Ý trong Thư viện Ambrosian tại miền bắc nước Ý, và đã được ông xuất bản vào năm 1740. Bản chép tay mà Muratori phát hiện đã được viết bằng tiếng La-tinh, và được định niên đại vào thế kỷ thứ 7 hoặc thứ 8 sau Công Nguyên. Nhiều dấu hiệu nội tại thuyết phục hầu hết các chuyên gia rằng, bản Kinh Điển Muratori gốc nên được định niên đại gần cuối thế kỷ thứ hai (180 sau Công Nguyên)

Điều rất đáng chú ý đó là bản Kinh Điển Muratori đã bỏ sót nhiều thư tín mà sau đó đã dành được sự chấp nhận trong Tân Ước Cơ Đốc như các sách Gia-cơ và II Phi-e-rơ. Điều này có thể dẫn đến việc chứng minh rằng, Hội Thánh đầu tiên đã thực hiện sự phân biệt trong việc công nhận những sách nào có chuyển tải thẩm quyền của các sứ đồ. Người ta không lập tức chấp nhận bất kỳ sách nào, hoặc thư nào tuyên bố có sự liên quan đến các sứ đồ. Sự thật đáng chú ý hơn tất cả đó là Kinh Điển Muratorian đã bao gồm tất cả bốn sách Phúc Âm cũng như sách Công vụ các sứ đồ, các thư tín của Phao-lô và hầu hết các tác phẩm của Giăng. Điều này có nghĩa là, trong vòng 150 năm sau sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus, những tác phẩm cốt lõi mà sau đó được bao gồm trong Tân Ước, đã được coi là có thẩm quyền bởi những Cơ Đốc nhân đầu tiên. Những sách này trình bày một sứ điệp giáo lý hợp nhất về thân vị của Đức Chúa Jesus, và công việc chuộc tội của Ngài trên thập tự giá.

Để thí dụ, trong những tài liệu được liệt kê trong Kinh Điển Muratorian, Đức Chúa Jesus liên tục được gọi là "Chúa" (Rô-ma 10:9; Công vụ 2:36; Giu-đe 17), Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời (Giăng 1:1-3; 20:28; Phi-líp 2:6-8). Ngài đã mặc lấy xác thịt con người (Giăng 1:14; I Giăng 4:2), đã chịu chết trong chỗ của các tội nhân (I Cô-rinh-tô 15:3), và sau đó thân thể Ngài đã sống lại từ kẻ chết (Lu-ca 24:36-40; Công vụ 1:3; 24-35; I Cô-rinh-tô 15:4). Một người có thể tìm được sự tha thứ tội lỗi chỉ bởi đức tin trong Ngài (Giăng 6:47; Công vụ 13:38-39; Ga-la-ti 2:15-16).

Những giáo lý trọng tâm này đã trình bày Cơ Đốc chính thống cho Hội Thánh đầu tiên. Sự tồn tại của Kinh Điển Muratorian chứng mình rằng, ngay trước khi Kinh Thánh Tân Ước được chính thức công nhận, những Cơ Đốc nhân đầu tiên đã tiếp cận những tài liệu chuyển tải thẩm quyền các sứ đồ. Từ những quyển sách và các thư tín của các sứ đồ mà những tín hữu đầu tiên đã nhận lãnh những niềm tin cơ bản về thân vị và công việc chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh Điển Muratori là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries